us ro de hu

IHGS ‒ Sammlungen von Handschriften und Dokumente auf Papier

ARHIVA IHGS ‒ HGTI LEVÉTÁR ‒ IHGS ARCHIV ‒ IHGS ARCHIVES ‒ AРХИВЫ IHGS

Fonduri arhivistice ‒ Levéltári gyűjtemények ‒ Archivbestände ‒ Archival Fonds ‒ Архивные фонды

Proprietar / Tulajdonos / Inhaber / Owner / Владелец: Tibori Szabó Zoltán; Custodie / Letét / Gewahrsam/ Custody / Xранение: IHGS

No. Titlu / Cím / Titel / Title / Заголовок Origine / Származás / Herkunft / Origin / Происхождение Nr. unități arhivistice / Iratcsomók száma / Anzahl der Dataien / No. of Archival Units / Количество архивных единиц Descriere documente / Dokumentumok leírása / Beschreibung von Dokumenten / Description of documents / Oписание документов Observații / Megjegyzések / Kommentare / Observations / Комментарии

1

Dosar Securitate Éva Cs. Gyimesi – Cs. Gyimesi Éva Szekuritáté iratcsomója – Éva Cs. Gyimesi Securitate Akte – Securitate File of Éva Cs. Gyimesi (CNSAS)

Donație Dr. Péter Cseke – Dr. Cseke Péter adománya – Spende von Dr. Péter Cseke – Donation of Dr. Péter Cseke, 2012

 

Dosarul de urmărire informativă al Évei Cs. Gyimesi – Cs. Gyimesi Éva megfigyelési dossziéja – Informationsverfolgungsordner, Éva Cs. Gyimesi – Information tracking file of Éva Cs. Gyimesi

Xerocopii ‒ Fénymásolt dokumentumok ‒ Fotokopien ‒ Photocopies.

Acces restricționat ‒ Korlátolt hozzáférés ‒ Beschränkter Zugang ‒ Limited access

2

Dosar Securitate Ernő Gáll – Gáll Ernő Szekuritáté iratcsomója – Ernő Gáll Securitate Akte – Securitate File of Ernő Gáll (CNSAS)

Donație Éva Gáll –Gáll Éva adománya – Spende von Éva Gáll – Donation of Éva Gáll, 2011

11 dosare ‒ 11 iratcsomó ‒ 11 Dossiers ‒ 11 dossiers

Dosarul de urmărire informativă al lui Ernő Gáll – Gáll Ernő megfigyelési dossziéja – Informationsverfolgungsordner, Ernő Gáll – Information tracking file of Ernő Gáll

Xerocopii ‒ Fénymásolt dokumentumok ‒ Fotokopien ‒ Photocopies.

Acces restricționat ‒ Korlátolt hozzáférés ‒ Beschränkter Zugang ‒ Limited access

3

Documentele lui László Farkas ‒ Farkas László iratai ‒ Dokumente von László Farkas ‒ Papers of László Farkas (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Gabriel Farkas – Farkas Gábor adománya Donație Gabriel Farkas, 2005

92 dosare ‒ 92 iratcsomó ‒ 92 Dossiers ‒ 92 dossiers

- Lăsământul lui László Farkas. Conține, în principal, articole legate de antisemitism, măsuri antievreiești, articole din ziare și reviste legate de dezbaterea popular-urbană, precum și note din cercetarea bibliografică a lui László Farkas. Include câteva scrisori ale lui László Farkas.

- Farkas László hagyatéka. Elsősorban az antiszemitizmussal, a zsidóellenességgel, a népi‒urbánus vitával kapcsolatos újságcikkek, folyóiratokban és könyvekben közölt tanulmányok gyűjteménye, valamint a Farkas László könyvtári kutatómunkája nyomán készült cédulákat tartalmazza. Tartalmaz néhány Farkas László által írt levelet is.

- Vermächtnis von László Farkas

- Bequest of László Farkas

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

4

Documentele lui István Fischer ‒ Fischer István iratai ‒ Dokumente von István Fischer ‒ Papers of István Fischer (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond d)

Donație Tatjana Fischer – Fischer Tatjana adománya – Spende von Tatjana Fischer – Donation Tatjana Fischer, 2016

3 dosare ‒ 3 iratcsomó ‒ 3 Dossiers ‒ 3 dossiers

- Lăsământul lui István Fischer. Documente, probe și materiale publicate adunate de István Fischer în legătură cu grupul lui Kasztner.

- Fischer István hagyatéka. Fischer István által a Kasztner-ügyről összegyűjtött dokumentációt, bizonyítékokat és vitairatokat tartalmazza.

- Vermächtnis von István Fischer. Es enthält Dokumentations-, Beweis- und Diskussionspapiere, die István Fischer im Kasztner Fall gesammelt hat.

- Bequest of István Fischer. It contains documentation, evidence and discussion papers collected by István Fischer on the Kasztner case.

Acces restricționat ‒ Korlátolt hozzáférés ‒ Beschränkter Zugang ‒ Limited access

5

Documentele lui Sámuel Izsák ‒ Izsák Sámuel iratai ‒ Dokumente von Sámuel Izsák ‒ Papers of Sámuel Izsák (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Dr. Gheorghe Izsák și Dr. Andrei Izsák – Spende von Dr. Georg Izsák und Dr. Andreas Izsák – Dr. Izsák György és Dr. Izsák András adománya, 2007

7 dosare ‒ 7 iratcsomó ‒ 7 Dossiers ‒ 7 dossiers

- Lăsământul profesorului Sámuel Izsák: Dosarul nr. 1: „Holocaustum I.”; Dosarul nr. 2: „Holocaust II.”; Dosarul nr. 3: „Holocaustul III.”; Dosarul nr. 4: „Evrei ‒ antisemitism” (Képes Világ, 1945; Crimele în masă din Sărmașu); Dosarul nr. 5: Evrei - antisemitism; Dosarul nr. 6: „Trecutul evreiesc. Antisemitism. Fascism” (Jedwabne, pogromul din Iași, László Németh: Rasă și literatură, legenda Weinberger-Șorban, antisemitismul rabinului șef Landesmann din Budapesta, „Libertatea maghiară” a lui György Beke și cetățenii evrei, declarația lui József Méliusz pentru Új Kelet, 1976) Dosarul nr. 7: Manuscrise în pregătire. Gherla, Farmacia Szentháromság, 1788.

- Izsák Sámuel professzor hagyatéka: 1. iratcsomó: „Holocaustum I.”; 2. iratcsomó: „Holocaustum II.”; 3. iratcsomó: „Holocaustum III.”; 4. iratcsomó: „Zsidóság - Antiszemitizmus” (Képes Világ, 1945; Nagysármási tömeggyilkosság); 5. iratcsomó: „Zsidóság - Antiszemitizmus”; 6. iratcsomó: „Zsidó múlt. Antiszemitizmus. Fasizmus” (Jedwabne; Jászvárosi pogrom; Németh László: Faj és irodalom; Weinberger-Șorban legenda; Landesmann budapesti főrabbi antiszemitizmusa; Beke György „magyar szabadsága” és a zsidó állampolgárok; Méliusz József nyilatkozata az Új Keletnek, 1976); 7. iratcsomó: Készülő munka kéziratai. Szamosújvár, Szentháromság Gógyszertár, 1788.

- Nachlass von Professor Sámuel Izsák: Dossier Nr. 1: „Holocaustum I.”; Dossier Nr. 2: „Holocaustum II.”; Dossier Nr. 3: „Holocaustum III.”; Dossier Nr. 4: „Juden - Antisemitismus” (Képes Világ, 1945; Massenmord an Sarmen); Dossier Nr. 5: „Juden - Antisemitismus”; Dossier Nr. 6: „Jüdische Vergangenheit. Antisemitismus. Faschismus” (Jedwabne, der Iaşi Pogrom, László Németh: Rasse und Literatur, die Weinberger-Şorban Legende, Antisemitismus von Budapest Oberrabbiner Landesmann, György Bekes „Ungarische Freiheit” und die jüdischen Bürger, Erklärung von József Méliusz für Új Kelet, 1976) Dossier Nr. 7: Manuskripte der Arbeit Neuschloss, Szentháromság Apotheke, 1788.

- Bequest of Professor Sámuel Izsák: Dossier No. 1: “Holocaustum I.”; Dossier No. 2: “Holocaustum II.”; Dossier No. 3: “Holocaustum III.”; Dossier No. 4: “Jews ‒ Anti-Semitism" (Képes Világ, 1945; Mass Murder of Sărmașu); Dossier No. 5: ”Jews ‒ Antisemitism”; Dossier No. 6: “Jewish past. Anti-Semitism. Fascism” (Jedwabne, the Iași pogrom, László Németh: Race and literature, the Weinberger-Şorban legend, Anti-Semitism of Budapest chief rabbi Landesmann, György Beke's “Hungarian Freedom” and the Jewish citizens, declaration of József Méliusz for Új Kelet, 1976); Dossier No. 7: Manuscripts of the work being done. Gherla, Szentháromság Pharmacy, 1788.

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

6

Kepes Józsefné, özv., Dr. Weisztfried Rozália Documentele văd. lui József Kepes, născ. Rozália Weisztfried ‒ özv.Kepes Józsefné, Dr. Weisztfried Rozália iratai ‒ Dokumente von Dr. Rozália Kepes, née Weisztfried ‒ Papers of Dr. Rozália Kepes, née Weisztfried (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Dénes Baracs – Baracs Dénes adománya – Spende von Dénes Baracs – Donation of Dénes Baracs, 2010

1 dosar ‒ 1 iratcsomó ‒ 1 Dossier ‒ 1 dossier

- Documente personale ale, medicului stomatolog dr. Rozália Kepes, supraviețuitor al Holocaustului din Cluj: certificate de naștere, certificat de căsătorie, certificate de cetățenie, diplome, acte locative, CV-uri, carte de muncă, cereri de călătorie în străinătate, certificate de naștere ale strămoșilor proprii și ai soțului, corespondență legată de legile anti-evreiești, documente de pensionare, carduri de membru sindical, lista de bunuri rămase în locuință la deportare.

- Dr. Kepes Rozália kolozsvári fogorvos és holokauszt túlélő személyi iratai: születési, házassági, állampolgársági bizonyítványok, diplomák, lakás iratok, önéletrajzok, munkakönyv, külföldi utazási kérvény, saját és férje felmenőinek születési anyakönyvi kivonatai, levelezés a zsidóellenes törvények alóli kivételezés okán, nyugdíjazási iratok, szakszervezeti tagsági igazolványok, deportáláskor lakásában hagyott javainak listája.

- Persönliche Dokumente von Dr. Rozália Kepes, Zahnärztin und Holocaustüberlebende aus Cluj: Geburtsurkunden, Heiratsurkunde, Staatsbürgerschaftsurkunden, Diplome, Wohnungsnachweise, Lebensläufe, Arbeitskarte, Reiseanträge im Ausland, Geburtsurkunden und Vorfahren ihres Mannes, Korrespondenz im Zusammenhang mit antijüdischem Recht, Rentenpapiere, Gewerkschaftskarten, Liste der bei Abschiebung übrig gebliebenen Güter.

- Personal documents of Dr. Rozália Kepes, dentist and Holocaust survivor from Cluj: birth certificates, marriage license, citizenship certificates, diplomas, apartment records, CVs, work card, travel applications abroad, birth certificates of their own and her husband's ancestors, correspondence related to anti-Jewish law, retirement documents, trade union membership cards, list of property left over at deportation.

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

7

Documentele lui László Marmorstein ‒ Marmorstein László iratai ‒ Dokumente von László Marmorstein ‒ Papers of László Marmorstein (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Júlia Németh – Németh Júlia adománya – Spende von Júlia Németh – Donation of Júlia Németh, 2012

1 dosar ‒ 1 iratcsomó ‒ 1 Dossier ‒ 1 dossier

- Documente și scrisori ale lui László Marmorstein din Arad; de două ori deportat de la Arad la Transnistria din cauza convertirii sale (la cererea soției și de dragul viitorului fiicei lor) la religia luterană (și nu la cea ortodoxă română); a trecut și prin infamul lagăr al morții din Mostovoi; fotocopii ale scrisorilor trimise ilegale din Transnistria la Arad, către soția sa, articole de ziare și notele fiicei sale (Júlia Németh) despre amintirile tatălui ei.

- Marmorstein László aradi lakos iratai és levelei; kétszer deportálták Aradról Transznisztriába, mert a zsidó vallásról felesége kérésére és lánya jövőjének érdekében áttért az evangélikus vallásra (és nem a román ortodoxra); megjárta a hirhedt Mosztovoj haláltábort is; Transznisztriából az Aradon maradt feleségéhez illegálisan írt leveleinek másolatai, újságkivágások, lánya, Németh Júlia jegyzetei édesapja emlékeiről.

- Dokumente und Briefe von László Marmorstein aus Arad; zweimal von Arad nach Transnistrien deportiert wegen seiner Bekehrung (auf Bitten seiner Frau und um der Zukunft seiner Tochter willen) an die lutherische Religion (und nicht an die rumänisch-orthodoxe); er ging auch durch das berüchtigte Todeslager von Mostovoi; Fotokopien seiner illegal verschickten Briefe von Transnistria nach Arad an seine Frau, Zeitungsausschnitte und die seiner Tochter (Júlia Németh) Notizen über die Erinnerungen ihres Vaters.

- Documents and letters László Marmorstein from Arad; twice deported from Arad to Transnistria because of his conversion (at the request of his wife and for the sake of the future of his daughter) to the Lutheran religion (and not to the Romanian Orthodox); he went also through the infamous death camp of Mostovoi; photocopies of his illegally sent letters from Transnistria to Arad to his wife, newspaper clippings, and his daughter's (Júlia Németh) notes about her father's memories.

Xerocopii ‒ Fénymásolt dokumentumok ‒ Fotokopien ‒ Photocopies

8

Documentele lui Lajos Puskás ‒ Puskás Lajos iratai ‒ Dokumente von Lajos Puskás ‒ Papers of Lajos Puskás (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Attila Puskás – Puskás Attila adománya – Spende von Attila Puskás – Donation of Attila Puskás, 1998

1 dosar ‒ 1 iratcsomó ‒ 1 Dossier ‒ 1 dossier; 252 chitanțe ‒ 252 Quittung ‒ 252 nyugta ‒ 252 vouchers

- Ajutor de îmbrăcăminte alocat de organizația "Tízes" din Cluj unui număr de 252 de evrei înainte de Crăciunul anului 1943. Fiecare chitanță conține numele, adresa, semnătura, descrierea detaliată și valoarea hainelor donate, data alocării ajutorului, ca și numele și semnătura reprezentantului organizației donatoare.

- 252 zsidónak juttatott ruhasegélyt a kolozsvári Tízes Szervezet 1943 karácsonya előtt. Az egyes utalványok tartalmazzák a kedvezményezett nevét, lakcímét, aláírását, az adományozott ruhák tételes leírását és értékét, a segély átadásának dátumát és az átadó tizedes nevét és aláírását.

- Kleidungshilfe von der Organisation "Tízes" von Cluj an 252 Juden vor Weihnachten 1943. Jeder Gutschein enthält den Namen, die Adresse, die Unterschrift, die Beschreibung und den Wert der gespendeten Kleidungsstücke des Empfängers sowie das Datum der Zuteilung der Beihilfe als Name und Unterschrift des Vertreters der Geberorganisation.
- Garment aid allocated by the “Tízes” organization of Cluj to 252 Jews before Christmas 1943. Each voucher contains the beneficiary's name, address, signature, itemized description and value of the donated clothes, the date of the allocation of the aid, as weel as the name and signature of the representative of the donor organization.

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

9

Documentele lui Béla Teleki ‒ Gr. Teleki Béla iratai ‒ Dokumente von Béla Teleki ‒ Papers of Béla Teleki (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Gabriella Mauthner – Mauthner Gabriella adománya – Spende von Gabriella Mauthner – Donation of Gabriella Mauthner, 2002

 

- Copii ale proiectelor de scrisori ale lui Béla Teleki în Statele Unite. (Teleki îi dictase de obicei scrisorile Gabiellei Mauthner, care a păstrat aceste ciorne.)

- Teleki Béla által az Egyesült Államokban írt levelek impurrumainak fénymásolatai. (A leveleit Teleki rendszerint Mauthner Gabiellának diktálta, aki az impurrumokat megőrizte.)

- Kopien von Briefentwürfen von Béla Teleki in den Vereinigten Staaten. (Teleki diktierte seine Briefe gewöhnlich an Gabiella Mauthner, sie behielt die groben Kopien.)

- Copies of drafts of letters written by Béla Teleki in the United States. (Teleki usually dictated his letters to Gabiella Mauthner, who kept the rough copies.)

Xerocopii ‒ Fénymásolt dokumentumok ‒ Fotokopien ‒ Photocopies

10

Fond Enciclopedia Holocaustului ‒ Holokauszt Enciklopédia alap – Holocaust-Enzyklopädie  Fond ‒ Holocaust Encyclopedia fond

Donație Zoltán Tibori-Szabó – Tibori Szabó Zoltán adománya – Spende von Zoltán Tibori-Szabó – Donation of Zoltán Tibori-Szabó, 2015-2017

 

Manuscrise Enciclopedia Holocaustului ‒ Holokauszt Enciklopédia kéziratok – Holocaust-Enzyklopädie Manuskripten ‒ Holocaust Encyclopedia manuscripts

 

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

11

Fond documentar Holocaust ‒ Holokauszt dokumentum alap – Holocaust dokumentarischen Fond ‒ Holocaust document fond)

Donație Zoltán Tibori-Szabó – Tibori Szabó Zoltán adománya – Spende von Zoltán Tibori-Szabó – Donation of Zoltán Tibori-Szabó, 2015-2017

 

Documente legate de Holocaust ‒ Holokauszttal kapcsolatos dokumentumok ‒ Dokumente zum Holocaust ‒ Documents related to the Holocaust

 

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

12

Manuscrise Holocaust – Holokauszt kéziratok – Holocaust Manuskripte – Holocaust Manuscripts (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Zoltán Tibori-Szabó – Tibori Szabó Zoltán adománya – Spende von Zoltán Tibori-Szabó – Donation of Zoltán Tibori-Szabó, 2015-2017

 

Manuscrise legate de Holocaust ‒ Holokauszttal kapcsolatos kéziratok ‒ Handschriften zum Holocaust ‒ Manuscripts related to the Holocaust

 

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

13

Supraviețuitori Holocaust – Holokauszt túlélők – Holocaust-Überlebende – Holocaust Survivors (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Zoltán Tibori-Szabó – Tibori Szabó Zoltán adománya – Spende von Zoltán Tibori-Szabó – Donation of Zoltán Tibori-Szabó, 2015-2017

 

Corespondență cu supraviețuitori și martorii epocii ‒ Túlélőkkel és kortanúkkal folytatott levelezés ‒ Korrespondenz mit Überlebenden und Zeitzeugen ‒ Correspondence with survivors and witnesses

 

Documente originale ‒ Eredeti dokumentumok ‒ Originaldokumente ‒ Original documents

14

Bunuri evreiești – Zsidó vagyon – Jüdischer Reichtum – Jewish wealth (fond documentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Zoltán Tibori-Szabó – Tibori Szabó Zoltán adománya – Spende von Zoltán Tibori-Szabó – Donation of Zoltán Tibori-Szabó, 2015-2017

1 dosar ‒ 1 iratcsomó ‒ 1 Dossier ‒ 1 dossier

- Cercetare pentru identificarea proprietăților evreiești fără moștenitori, respectiv nerevendicate din Ungaria. Constatările cercetării arhivistice efectuate de Centrul de Documentare al Holocaustului din Budapesta, baza de date, rapoartele de evaluare și raportul de evaluare pregătit pentru organizațiile americane Claims Conference (CC) și World Jewish restitution Organization (WJRO).

- Örökös nélkül maradt, illetve vissza nem követelt zsidó vagyon felkutatása Magyarországon. Ebben a tárgykörében a budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ által irányított levéltári kutatás eredményei, adatbázisa, értékelő jelentései és az ezekről a Claims Conference (CC) és a World Jewish Restitution Organization (WJRO) kérésére készített értékelő jelentés dokumentumai.

- Forschung mit dem Ziel, erbloses bzw. nicht beanspruchtes jüdisches Eigentum in Ungarn zu identifizieren. Die Ergebnisse der Archivrecherche des Holocaust-Dokumentationszentrums in Budapest, die Datenbank, die Evaluierungsberichte und der Evaluierungsbericht wurden für die Claims Conference (CC) und die World Jewish Restitution Organization (WJRO) erstellt.

- Research aiming at the identification of heirless, respectively unclaimed Jewish property in Hungary. The findings of the archival research conducted by the Holocaust Documentation Center in Budapest, the database, the evaluation reports and the evaluation report prepared for the Claims Conference (CC) and the World Jewish Restitution Organization (WJRO).

Acces restricționat ‒ Korlátolt hozzáférés ‒ Beschränkter Zugang ‒ Limited access

15

Documentele lui Ella Salamon ‒ Salamon Ella iratai ‒ Dokumente von Ella Salamon ‒ Papers of Ella Salamon

Donație Attila Gidó – Gidó Attila adománya – Spende von Attila Gidó – Donation of Attila Gidó, 2008

1 dosar ‒ 1 iratcsomó ‒ 1 Dossier ‒ 1 dossier

- Fragmente de memorii, scrisori, descrieri de călătorie - Ierusalim, 1994-1998

- Visszaemlékezés-töredékek, levelek, útleírások - Jeruzsálem, 1994‒1998

- Erinnerungsfragmente, Briefe, Reisebeschreibungen - Jerusalem, 1994-1998

- Recollection fragments, letters, travel descriptions - Jerusalem, 1994-1998

 

Xerocopii ‒ Fénymásolt dokumentumok ‒ Fotokopien ‒ Photocopies

16

Sándor Enyedi Documentele lui Sándor Enyedi ‒ Enyedi Sándor iratai ‒ Dokumente von Sándor Enyedi ‒ Papers of Sándor Enyedi (fond doumentar ‒ dokumentum alap – dokumentarischen Fond ‒ document fond)

Donație Zoltán Tibori-Szabó – Tibori Szabó Zoltán adománya – Spende von Zoltán Tibori-Szabó – Donation of Zoltán Tibori-Szabó, 2015-2017

1 dosar ‒ 1 iratcsomó ‒ 1 Dossier ‒ 1 dossier

- Studii, manuscrise, note

- Tanulmányok, kéziratok, feljegyzések (cédulák)

- Studien, Manuskripte, Notizen

- Studies, manuscripts, notes

 

Xerocopii ‒ Fénymásolt dokumentumok ‒ Fotokopien ‒ Photocopies