us ro de hu

Library ‒ Periodicals

BIBLIOTECA ISHG ‒ HGTI KÖNYVTÁR ‒ IHGS BIBLIOTHEK ‒ IHGS LIBRARY ‒ БИБЛИОТЕКА IHGS

Periodice ‒ Periodikák ‒ Zeitschriften ‒ Periodicals ‒ Периодика

Proprietar / Tulajdonos / Inhaber / Owner / Владелец: Tibori Szabó Zoltán; Custodie / Letét / Gewahrsam/ Custody / Xранение: IHGS

No. Titlu / Cím / Titel / Title / Заголовок Editura / Kiadó / Herausgeber / Publisher / Издатель Localitatea / Helység / Stadt / City / город Anul / Évfolyam / Jahr / Volume / Год Număr / Szám / Anzahl / Number / Номер Redactor / Szerkesztő / Redakteur / Editor / Pедактор ISSN ObservațiiMegjegyzések / Kommentare / Observations / Комментарии
1 12 röpirat. Havi folyóirat   Budapest 1880 II. füzet Istóczy Győző s. n.  
2 2000. Irodalmi és Társadalmi Havi Lap Mentor Irodalmi Alapítvány Budapest 22. (2010) 2010: 7‒8. (július‒augusztus) Kovács János Mátyás (fel. szerk.) 0864-800X  
3 Acta Universitatis Syegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica JATE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos bizottsága Szeged LII. (1997) 8. Tóth Károly 0324-6523 Révész Béla: A proletárdiktatúra ideológiai funkciójának kriminalizálása (Ideológia ‒ politika ‒ jog Magyarországon az ötvenes években)
4 Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához Mega Könyvkiadó Kolozsvár 2012 I. Schwartz Róbert; Kallós Miklós (előszó) ISBN: 978-606-543-241-3  
5 Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához Mega Könyvkiadó Kolozsvár 2014 II. Schwartz Róbert, Mitricioaei, Silvia; Schwartz Róbert (előszó) 2360-3518; ISSN-L: 2360-3518  
6 Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához Mega Könyvkiadó Kolozsvár 2015 III. Schwartz Róbert (szerk., előszó) 2360-3518; ISSN-L: 2360-3518  
7 Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához Mega Könyvkiadó Kolozsvár 2016 IV. Nagyi Orsolya (szerk.) 2360-3518; ISSN-L: 2360-3518  
8 Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához Mega Könyvkiadó Kolozsvár 2017 V. Nagyi Orsolya, Schwartz Róbert (szerk.) 2360-3518;
ISSN-L: 2360-3518
 
9 Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához Mega Könyvkiadó Kolozsvár 2019 VI. Schwartz Róbert (szerk.) 2360-3518;
ISSN-L: 2360-3518
 
10 altera Liga Pro Europa Târgu Mureș VIII. (2002) 19. Enache, Smaranda, Szokoly Elek 12240338 Benne: R. L. Braham: Élet és halál mezsgyéjén (La hotarul dintre viață și moarte) / recenzió/recenzie
11 Anale de istorie Institutul de Studii Istorice și Social-Politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. București XXX. (1984), XXXI. (1985), XXXXII. (1986), XXXIV. (1988) 1984: 3.; 1985: 1.; 1986: 3., 4., 5.; 1988: 5.   s. n. Conțin: 1984/3: Deac, Augustin: General/locotenent dr. Ilie Ceaușescu, Transilvania străvechi pământ românesc. Editura Militară, București, 1984; 1985/1: Lucrările Simpozionului Științific Româno-Israelian (București, 11-13 iunie 1984) / studii: Simion, Aurică: Regimul de ocupație horthyst în partea de nord/vest a României. Politica față de populațiile nemaghiare; Calafeteanu, Ion: Populația evreiască în contextul integrării Transilvaniei în viața economică, socială, politică și culturală a României (1919-1940); 1986/3.: Bulei, Ion: Simpozion Științific Româno/Israelian (Ierusalim, 12-14 ianuarie 1986); 1986/4.: Dandara, Livia: Atitudinea României în cadrul discuțiilor internaționale privind situația evreilor din Europa (1938-1939); 1986/5.: Calafeteanu, Ion: Regimul cetățenilor români de origine evreiască aflați în străinătate în anii dictaturii antonesciene; 1988/5: Calafeteanu, Ion: Simpozion Științific Româno-Israelian (București, 8-10 iunie 1988).
12 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ÁBTL Budapest     Gyarmati György (vig.) s. n. Bemutatkozó kiadvány, syékhely, elérhetőség, ügyfélszolgálat, nyitvatartás
13 Beszélő. Politikai és Kulturális Folyóirat Stencil Kulturális Alapítvány Budapest VII. (2002), VIII. (2003), IX. (2004) 2002: 6. (június), 7‒8. (július‒augusztus), 9‒10. (szeptember‒október), 11. (november), 12. (december); 2003: 1‒2. (január‒február), 3. (március), 4. (április), 5. (május), 6. (június), 7‒8. (július-augusztus), 10. (október), 11. (november), 12. (december); 2004: 2‒3. (február‒március) (főszerk.): Kiss Ilona (2002‒2003); Mink András (2004) 0865-4093  
14 Calendar Luah FCER - Supliment al Revistei Realitatea evreiască București 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012        
15 Domșa, Tit-Liviu, Lungu, Victor Eugen Mihai: Cluj-Napoca ‒ Decembrie 1989: "Împușcați-i, că nu-s oameni!" Dosarele Cluj Centrul de Recuperare a Adevărului Istoric cu privire la Evenimentele din Decembrie 1989‒Fundația Academia Civică, Filiala Cluj Cluj-Napoca vol. I., 1998 240 p.   ISBN: 973-0-00668-7; 973-0-00669-5 (Vol. I.)  
16 File din istoria evreimii clujene Editura Mega Cluj-Napoca 2011 I. Ghiță, Andrea et al.; Kallós, Nicolae (prefață) ISBN: 978-606-543-213-0  
17 File din istoria evreimii clujene Editura Mega Cluj-Napoca 2014 II. Mitricioaei, Silvia; Schwartz, Róbert (prefață) 2360-350X; ISSN-L: 2360-350X  
18 File din istoria evreimii clujene Editura Mega Cluj-Napoca 2015 III. Ghiță, Valentin; Schwartz, Róbert (prefață) 2360-350X; ISSN-L: 2360-350X  
19 File din istoria evreimii clujene Editura Mega Cluj-Napoca 2016 IV. Gyémánt, Ladislau 2360-350X; ISSN-L: 2360-350X  
20 File din istoria evreimii clujene Editura Mega Cluj-Napoca 2017 V. Gyémánt Ladislau, dr., Ghiță, Andrea Julika, Schwartz, Robert (eds.) 2360-350X;
ISSN-L: 2360-350X
 
21 File din istoria evreimii clujene Editura Mega Cluj-Napoca 2019 VI. Ghiță, Valentin, Schwartz, Robert (eds.) 2360-350X;
ISSN-L: 2360-350X
 
22 Háromszék H-Press Kft. Sepsiszentgyörgy XXXIV. (2022) 9510. (június 10.) Farczádi Botond (főszerk.)   Benne (3. old.): Farkas Réka, Sepsiszentgyörgy botlatókövei
23 Hét Hárs. Evangélikus folyóirat teológiáról, kultúráról, közösségről Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség Budapest XIII. (2014) 1‒2. (húsvét‒pünkösd) Donáth László (fel. szerk.) s. n.  
24 História História Alapítvány Budapest XXVI. (2004) 2004: 2‒3. Glatz Ferenc (szerk.) 0139-2409 (Tematikus szám:) "A vidéki magyar zsidóság elpusztítása"
25 Holocaust Füzetek Magyar Auschwitz Alapítvány‒Holocaust Dokumentációs Központ Budapest 1999 11.   1216-4682  
26 Holocaust and Genocide Studies   Oxford 16. (2002), 19. (2005), 20. (2006), 21. (2007), 22. (2008), 23. (2009), 24. (2010), 25. (2011), 26. (2012), 27. (2013), 28. (2014), 29. (2015), 30. (2016), 32. (2018), 33. (2019) 2002: Spring, no. 1., Winter,  no. 3.; 2005: Spring no. 1., Fall, no. 2.; 2006: Spring no. 1., Fall, no. 2.; 2007: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2008: Spring, no. 1.; 2009: Winter, no. 3; 2010: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2011: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2012: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2013: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2014: Spring, no. 1., Fall, no. 2.; 2015: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2016: Spring, no. 1., Fall, no. 2., Winter, no. 3.; 2018: Winter, no. 3.; 2019: Fall, no. 2., Winter, no. 3.     Donație / Adomány / Spende / Donation / Пожертвование: USHMM
27 Holocaust. Studii și Cercetări INSHR „Elie Wiesel” București
I. (2009), IV. (2012), V. (2013), VI. (2014), VIII. (2016), IX. (2017), X. (2018), XI. (2019), XII.
 
 (2021), XIII.

2009: 1., 2.; 2012: 1. (5.); 2013: 1. (6.); 2014: 1. (7.); 2016: 1. (9.); 2017: 1. (10.); 2018: 1. (11.); 2019: 1. (12.); 2020: 1. (13.); 2021: 1. (14)

Voicu, George (red. șef); Florian, Alexandru (red. șef), Bărbulescu Ana (red.), Ungureanu, Elisabeth (secr. red.) 2065-6602  
28 Hungaricum. Irodalom, Művészet, Tudomány Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója Pécs 2008 2008: 1. Kaiser Ottó (főszerk.) 1789-3879  
29 Keresztény Szó Verbum Egyesület Kolozsvár XXIV. (2013) 5 (május) Bodó Márta (főszerk.) 1220-630X  
30 Könyvesház. A Művelődés melléklete Művelődés Szerkesztősége Kolozsvár X. (2001) 2001: 2. Szabó Zsolt (főszerk.) 1221-8693  
31 Kortárs   Budapest XIX. (1975) 6. (június), pp. 843‒870; 7. (július), pp.1082‒1096; 8. (augusztus), pp.1179‒1204.   s. n. Déry Tibor: Kyvagiokén (colligatum)
32 Kortárs   Budapest 46. (2002) 8. (augusztus) Kis Pintér Imre (főszerk.) 1418-1592 Miklya Luzsányi Mónika: ...Hogy véget érjen a sötétség ‒ „Sztehlo-gyerekek” a Bogár utcai gyermekotthonban
33 Korunk Korunk BT Kolozsvár II. (1991), VIII. (1997), X. (1999), XXIII. (2012) 1991: 8 (augusztus); 1997: 10 (október); 1999: 9 (szeptember); 2012: 7 (július), 8 (augusztus)   1222-8338 1991/8: Erdély és a zsidóság; 1997/10: Kereső ember ‒ kereső egyház; 1999/9: A mi niggerjeink?; 2012/7: Peres ügyek; 2012/8: Kultúra a piacon
34 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár 2012 20. György V. Imola et al. 1841-3021; ISBN:978-973-8439-66-5 Alcím: „A néprajztudományok története. Intézmények, kutatók, kutatások.” Benne: Keszeg Vilmos: A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karának 1942. április 16-i jegyzőkönyve, 15‒78.
35 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár 2015 23. Bakos Áron, Keszeg Vilmos 1841-3021; ISBN:978-973-8439-83-2 Alcím: „Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk.” Benne: Kiss Emőke: Bözödi György bözödi mesegyűjtése, 97‒120.
36 Látó Romániai Írók Szövetsége‒Maros Megyei Tanács Marosvásárhely XV. (2004), XVI. (2005), XX. (2009), XXIV. (2013) 2004: 11 (november); 2005: 5 (május); 2009: 3 (március); 2013: 6 (június)   1220-5982 2004/11: Szemben (Két beszélgetés Gáll Ernő Naplójáról); 2005/5: Az unoka mesefája, avagy: hogyan ne közöljünk szövegeket; 2013/6: Martin János:Addenda
37 A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Évkönyve, 2008 MEASZ / Vasas-Köz Kft. Nyomda Budapest 2007. nov. 15.   Hanti Vilmos (felelős kiadó); Bernáh László (felelős szerkesztő) 1785-3524  
38 Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle   Nagyvárad I. (1995) 2. Tamás Sándor (főszerk.)    
39 Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle   Kolozsvár V. (1999); VIII. (2003) 1999: 2‒3. (16‒17.); 2003: 2‒3. (28‒29.), 4. (30.) Székely István (fel. szerk.) 1224-2292  
40 Magyar Orthodox. A Magyar Orthodox Zsidóság Lapja Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Budapest II. (2015) 2015: 1. (ősz) Tarnai Katalin (főszerk.) 2416-0083  
41 Materiale a Conferinței: Educația pentru viitor prin înțelegerea trecutului: Pregătirea formatorilor de profesori în domeniul istoriei Holocaustului USA Embassy Bucharest‒USHMM‒INSHR „Elie Wiesel”‒Ministerul Educației Naționale București         Conține: programul conferinței, materiale didactice, biografiile prezentatorilor
42 Memoria. Revista gândirii arestate. Fundația Culturală Memoria sub egida Uniunii Scriitorilor din România București 2006 55-56. (2-3/2006) Micaela Ghițescu (red. șef) 1220-6369  
43 Memoria. Revista gândirii arestate. Fundația Culturală Memoria sub egida Uniunii Scriitorilor din România București 2013 82-83. (1-2/2013) Gheorghe Derevencu (red. șef) 1220-6369  
44 Múlt és Jövő. Zsidó Kulturális Folyóirat Múlt és Jövő Lap- és Könyv-kiadó Bt. (1997, 2002); Múlt és Jövő Alapítvány (2011, 2013, 2016) Budapest IX. (1997), XI. (2002), XXII. (2011), XXIV. (2013), XXIV. (2014), XXVII. (2016), XXX. (2019), XXXI. (2020) 1997: 3.; 2002: 4.; 2011: 3.; 2013: 3.; 2014: 4.; 2016: 1., 2., 3.; 2019: 1.; 2020: 2‒3. Kőbányai János (főszerk.) 0864-8646  
45 múlt-kor. negyedéves történelmi magazin Múlt-kor Kulturális Alapítvány Budapest 2014 2014: tavasz Bartal Csaba (főszerk.) 2061-3563 Tematikus szám: "Emlékezz! Holokauszt 1944-ben"
46 Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nmezetközi Társaságának Folyóirata Anyanyelvi Konferencia Budapest XXXV. (2005) 1. (137.)/2005. január‒február Komlós Attila (főszerk.) 0133-2066 Benne: Demeter M. Attila: A nemzetisági eszme Eötvös József felfogásában, 35‒40.
47 Perspective Friedrich Ebert Stiftung‒INSHR „Elie Wiesel” București   decembrie 2013     Conține: Climescu, Alexandru: Extremismul de dreapta online în România
48 Pro Minoritate. A határokat tlélő kisebbségekért   Illyefalva 1993 7-8. Tóth István (főszerk.) 1216-9927  
49 Regio. Kisebbségi Szemle/Kisebbség, Politika, Társadalom Teleki László Alapítvány Budapest 4. (1993), 14. (2003) 1993: 2.; 2003: 2. Fejős Zoltán et al./Bárdi Nándor et al. 0865-557X Benne: 1993/2: Finberg, Leonid: Zsidóság, társadalom és állam Ukrajnában; Gáll Ernő: Kisebbség a kisebbségben; 2003/2: „Holokauszt oktatás Közép-Európában”
50 Remény. Zsidó Társadalmi, Közéleti, Kulturális Folyóirat Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége‒Budapesti Zsidó Hitközségek Budapest 5. (5761/2002) 1. (tavasz) Benedek István Gábor (főszerk.) 1419-077X „Ember Máriára emlékezünk”
51 Replika. Társadalomtudományi Folyóirat Replika Kör Budapest 2001 45‒46. (2001. november) Hadas Miklós (főszerk.) 0865-8188 Benne: Dancsi Katalin: A heideri retorika. Az Osztrák Szabadság párt koloniális beszédmódja az EU-bővítés összefüggésében, 131‒149.
52 Rubicon. Történelmi Folyóirat (később: Történelmi Magazin) Rubikon-Ház Bt. (később: Kft.) Budapest 2004, 2005, 2015 2004: 4., 8‒9.; 2005: 2‒3.; 2015: 11. Rácz Árpád (főszerk.) 0865-6347  
53 Să nu uităm niciodată! We Should Never Forget! Șimleu Silvaniei, 29 mai 2014 Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord Șimleu Silvaniei       s. n. Conține prospectele de prezentare ale muzeului și programelor sale din anii 2014 și 2016; cărți poștale istorice din Șimleu; Fotografii ale Ghetoului din Cehei
54 Sfera politicii. Revistă lunară de științe politice editată de Fundația Societatea Civilă Fundația Societatea Civilă București XI. (2003) 2003: 102-103. Brâncoveanu, Romulus (red. șef) CPR: 4165  
55 Státní Židovské Museum Vydalo Pressfoto Praha         “Jewish Art Treasures in Prague. Monuments et objets d'art artistiques Hebreux. Židovské kulturní památky v Praze. Soubor 12 fotografií Vladimíra Soukupa. Průvodní text Vilém Benda. Návrh obálky Lad. Zoubek. Redakce Květa Potůčková.”
56 Studia Hebraica University of Bucharest. Faculty of Letters. The “Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies. Editura Universității București, 2011 București 2009-2010 9-10. Waldman, Felicia (ed.) 1582-8158 Conáine printre alte teme: Interviu cu Oliver Lustig; Stenograma ședinței conducerii PMR din 10. februarie 1960 (limba românâ și limba engleză).
57 Studia Judaica "Moshe Carmilly" Institute for Hebrew and Jewish History (UBB) Cluj-Napoca I., XX. I. (1991), XX. (2014) Gyémánt Ladislau (ed.) I.: ISBN: 973-95316-0-1 XX: ISSN: 1221-5163  
58 Studia Politica. Romanian Political Science Review University of Bucharest, Institute for Political Research   VI. (2006) 1. Barbu, Daniel (ed.) 1582-4551 Conține recenzii ale volumelor: Victor Karady, Lucian Nastasă: The University of Kolozsvár/Cluj and the Students of the Medical Faculty (1872-1918). CEU Press‒CRDE, Budapest‒Cluj, 2004, respectiv Zoltán Tibori Szabó: Frontiera dintre viață și moarte. Refugiul și salvarea evreilor la granița româno-maghiară (1940-1944). Compania, București, 2005.
59 Studii de atelier. Cercetarea minorităților naționale din România. Working Papers in Romanian Minority Studies. Műhelytanulmányok a Romániai Kisebbségekről Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale - Guvernul României Cluj-Napoca 2010, 2011 35., 43.   1844-5489 35: Gidó Attila, Sólyom Zsuzsa: Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése. The Surviving Jewish Inhabitants of Cluj, Carei and oradea. The Survey of the World Jewish Congress in 1946. 43: Kiss Tamás, Barna Gergő: Népszámlálás 2011. Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első évtizedében
60 Südosteuropa Mitteilungen Südosteuropa-Gesellschaft e.V. München 61. (2021) 2021: 02-03   0340-174X  
61 Székelyföld   Csíkszereda IV. (2000), V. (2001), VI. (2002), VII. (2003) 2000: 1. (január), 5. (május), 7. (július); 2001: 12. (december); 2002: 8. (augusztus); 2003: 3. (március), 5. (május) Ferenczes István (főszerk.) 1453-3871  
62 Tekintet. Irodalom, művészet, társadalom Ördögh Szilveszter Alapítvány Budapest 2010 5. (szeptember‒október) Hovanyec László (fel. szerk.) 0238-7220 Benne: Pünkösti Árpád: Kincses Kolozsvár + Leningrád (Fischer István mesél)
63 Thalassa. Pszichoanalízis - Társadalom - Kultúra A Ferenczi Sándor Egyesület lapja. T-Twins Kiadó Budapest 5. (1994) 1-2. Erős Ferenc (fel. szerk.) 0865-9362 Benne: Claude Lanzmann: A megértés obszcenitása; Gabriele Rosenthal: Nemzetiszocializmus és antiszemitizmus a generációk közötti párbeszédben
64 The Jewish Journal of Sociology World Jewish Congress (William Heinemann Ltd.) London XIV. (1972) 2. (December), pp. 229-244. Maurice Freedman (ed.) s. n. Vago, Bela: The Jewish Vote in Romania between the Two World Wars. (Separatum); Dedication on the front page of the article (separatum): "For Randy Braham with compliments, Bela Vago, January, 1973"
65 Többlet. Filozófiai folyóirat Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Lapja   I. (2009), II. (2010) 2009: 1.; 2010: 1, 2. Egyed Péter (főszerk.) 2067-2268  
66 Tovább. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Évkönyve, 2008 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. Vasas-Köz Kft. Nyomda Budapest 2008     1785-3524  
67 Transylvanian Review. Revue de Transylvanie Romanian Cultural Institute. center for Transylvanian Studies Cluj-Napoca XV. (2006) 3. (Autumn) Sălăjan, Vasile et al. 1221-1249 Contains: Maria Gitta: Interwar Anti-Semitic Ideologists in Transylvania: A Professor and a Student
68 Új Horizont. Kulturális Folyóirat. Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány. Kölcsey Alapítvány Veszprém XXXII. (2004) 2. Raffai István (főszerk.) 0865-9583 Benne: Tóth Pál Péter: Hullámvölgyben. Népességváltozások a kárpát-medencei magyarság körében, 67‒85.
69 Várad. Irodalom, Művészet, Társadalom, Kultúra Várad kulturális folyóirat Nagyvárad XII. (2013) 2013: 1. (94.) Szűcs László (főszerk.) 1583-0616  
70 Világosság. Bölcsészeti-akadémiai folyóirat ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest LII. (2013) tavasz-nyár Fábri György (főszerk.) 0505-5849 „Bibó István élete és műve”
71 Yalkut Moreshet. Holocaust Documentation and Research Moreshet Tel Aviv 2 | 2004 2. Dr. Ariel Hurwitz 1565-477-X 60 Years After the Destruction of Hungarian Jewry, Jewish Children in the Holocaust