us ro de hu

Könyvtár ‒ könyvek

BIBLIOTECA ISHG ‒ HGTI KÖNYVTÁR ‒ IHGS BIBLIOTHEK ‒ IHGS LIBRARY ‒ БИБЛИОТЕКА IHGS

Cărți ‒ Könyvek ‒ Bücher ‒ Books ‒ Книги

Proprietar / Tulajdonos / Inhaber / Owner / Владелец: Tibori Szabó Zoltán; Custodie / Letét / Gewahrsam/ Custody / Xранение: IHGS

No. Autor(i) / Szerző(k) / Autor(en) / Autor(s) / Aвтор(ы) Titlu-subtitlu / Cím-alcím / Titel-Untertitel / Title-subtitle / Заголовок-подзаголовок Redactor / Szerkesztő / Redakteur / Editor / Pедактор Editura / Kiadó / Herausgeber / Publisher / Издатель Localitatea / Helység / Stadt / City / город An / Év / Jahre / Year / год Pagini / Oldalszám / Seiten / Pages / страниц ISBN Raft/ Polc/ Bord/ Shelf/  полка
1   HEBREW–HUNGARIAN HOLY SCRIPTURES. TANAKH. Héber és Magyar   Clays Ltd., St. Ives plc. s. l. 2009 1810  

23

2   Bibliografia cărţilor apărute în limbile minorităţilor naţionale şi despre minorităţile naţionale din România în perioada 1990-2001, Vol. I. Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 2003 164 973-630-017-X; 973-630-018-8

24

3   Calendar Luah. Pe anul 5759 (1998-1999)   Supliment al revistei „Realitatea Evreiască” București 1998 144 s. n.

16

4   Anuarul statistic al Regiunii Cluj, 1960   Direcţia Regională de Statistică, Cluj Bucureşti 1960 178 s. n.

28

5   Actul de acuzare, rechizitoriile şi replica acuzării în procesul primului lot de criminali de răsboi   Editura Apărării Patriotice Bucureşti 1945 116 s. n.  
6   Iată ce au făcut criminalii de răsboiu   Editura Apărării Patriotice Bucureşti 1945 32 s. n.

25

7   Dicţionar român-ebraic   SINAI Publishing House Tel-Aviv 1974 s. p. s. n.

16

8   Prin viu grai. Manual de tradiţii evreeşti şi de limba ebraică   Editat de Biroul pentru Comunităţi şi Organizaţii Evreeşti Tel-Aviv 1971 169+ s. n.

16

9   Ezt tettük.... Sorakozz, jöjj velünk   D. P. D. kiadása Timişoara s. a. 32 s. n.  
10   Remember. 40 years sincs the massacre of the Jews from Northern Transylvania under Horthyst occupation   The Federation of Jewish Communities in the Socialist Republic of Romania. Documentary Section Bucharest 1985 72 s. n.

12

11   Holocaust Memory and Antisemitism in Central and Eastern Europe. Comparative Issues. International Conference   Publishing House of The “Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania Bucureşti 2007 212 978-973-88354-3-6

3

12   Chief Rabbi of Romania Dr. Moses Rose on his Eightieth Birthday Anniversary, Jerusalem–Bucharest, 1992   Editura Hasefer Bucharest 1992 64 973-95006-1-7

1

13   Poporul acuză (broşură)   Institutul Român de Documentare s. l. s. a. 28 s. n.

25

14   Memorialul Victimelor Holocaustului din România. 36 cărți poștale / The Holocaust Memorial in Romania. 36 post cards   Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” / National Institute for Romanian Holocaust Studies “Elie Wiesel” București / Bucharest 2015 36 s. n.

16

15   10 ani INSHR-EW. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Broșură de prezentare a activtiății INSHR-EW Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” București 2015 s. n. s. n.

9

16   Archival Guide to the Collections of the United States Holocaust Memorial Museum Third Edition USHMM Washington, DC 2014 680 s. n.

34

17 Achim, Viorel Politica Regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente Alexandru Florian Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti 2013 936 978-973-88354-9-8; 978-973-46-3639-6

26

18 Alexandru, J. et al. (eds.) Martirul evreilor din România, 1940-1944. Documente şi mărturii   Editura Hasefer Bucureşti 1991 352 973-95006-4-1

26

19 Aly, Götz „Soluţia finală”. Strămutarea populaţiilor şi asasinarea evreilor europeni Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 2001 564 973-8056-89-6

13

20 Améry, Jean Az ember önmagáé. Értekezés a meghivott halálról Zsámboki Mária Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2004 132 963-9512-03-6

17

21 Améry, Jean Túl bűnön és bűnhődésen. Esszék. Egy letepert ember kísérletei a felülkerekedésre Zalán Péter Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2002 140 963-9171-778

17

22 Ámos Imre Napló,versek,vázlatkönyvek, levelezőlapok Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2003 298 963-9194-8

22

23 Ancel, Jean Transnistria I.   Editura Atlas Bucureşti 1998 400 973-98273-0-6

13

24 Ancel, Jean Transnistria II.   Editura Atlas Bucureşti 1998 400 973-98273-1-4

13

25 Ancel, Jean Transnistria III.   Editura Atlas Bucureşti 1998 400 973-98273-2-2

13

26 Ancel, Jean Contribuţii la istoria României. Problema evreiască Vol. I. Partea întâi, 1933-1944 Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 2001 486 973-8056-84-5; 973-8056-85-3

26

27 Ancel, Jean Contribuţii la istoria Romîniei. Problema evreiască Vol. I. Partea a doua, 1933-1944 Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 2001 366 973-8056-84-5; 973-8056-85-3

26

28 Ancel, Jean Contribuţii la istoria Romîniei. Problema evreiască Vol. II. Partea întâi, 1933-1944 Bines, Carol (trad.) Editura Hasefer Bucureşti 2003 432 973-8056-84-5; 973-8056-86-1

26

29 Ancel, Jean Contribuţii la istoria Romîniei. Problema evreiască Vol.II. Partea a doua, 1933-1944 Bines, Carol (trad.) Editura Hasefer Bucureşti 2003 448 973-8056-84-5; 973-8056-86-1

26

30 Ancel, Jean Preludiu la asasinat. Pogromul de la Iaşi, 29 iunie 1941 Petrilă, Cezar Editura Polirom Bucureşti 2005 496 973-681-799-7

26

31 Andreescu, Andreea et al. Minorităţi Etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945-1965) Nastasă, Lucian Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2003 736 973-85738-4-X

26

32 Andreescu, Andreea et al. Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945-1955)   Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2002 920 973-85305-4-7

26

33 Andreescu, Andreea et al. Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956-1968)   Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2003 1006 973-86239-2-8

26

34 Andreescu, Gabriel Extremismul de dreapta în România   Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2003 128 973-85738-8-2

26

35 Antalffy Tibor Antiszemita volnék? Bacsó Judit Szerzői magánkiadás Pilisborosjenő 1990 42 963-400-225-0

19

36 Antonescu, Ion, Mareşal Românii. Originea, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor   Editura Saeculum I. O. Bucureşti 1998 144 973-9211-31-3

12

37 Antonescu, Mihai Activitatea Centralei Evreilor din România   Editura ALMA TIP Oradea 1998 216 973-98321-3-X

13

38 Apponyi Albert et al. Igazságot Magyarországnak. A trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és bírálata   A Magyar Külügyi Társaság Kiadása Budapest 1928 402 s. n.

19

39 Arendt, Hannah Eichmann în Ierusalim. Un raport asupra banalităţii răului Ceauşu, Simona Editura ALL Bucureşti 1997 368 973-9229-80-8

13

40 Arendt, Hannah Eichmann Jeruzsálemben. Tudósítás a gonosz banalitásáról Haraszti György Osiris Kiadó Budapest 2000 340 963-379-906-6

17

41 Arendt, Hannah A totalitarizmus gyökerei Zsolt Angéla Europa Könyvkiadó Budapest 1992 658 963-07-5465-5

14

42 Arsene, Maria Struma   Editura Cartea Românească Bucureşti 1972 368+40 il. s. n.

24

43 Auerbach, V. Evreii din România în texte istoriografice. Antologie Geller, M. Editura Hasefer Bucureşti 2002 660 973-630-015-3

18

44 Auerbach, V. Acţiunea „Credinciosul”. Şef Rabinul Dr. Moses Rosen şi comunitatea evreiască în arhivele C. N. S. A. S. Geller, Marius Editura Hasefer Bucureşti 2008 316 978-973-630-174-2

26

45 Babits Antal Végtelen ösvények. Zsidó bölcselet vagy/és misztika Uhrman Iván Logos Kiadó Budapest 2010 360 978-963-88791-0-3

25

46 Babits Antal (szerk.) Magyar holokauszt 70. Veszteségek és felelősségek   Logos Kiadó Budapest 2014 288 978-963-8159-32-8

2

47 Balas, Edith Bird in Flight. Memoir of a Survivor and Scholar   Carnegie Mellon University Press Pittsburgh 2010 130 978-0-88748-538-1

3

48 Balas, Egon A szabadság vonzásában. Veszélyes utazás fasizmuson és kommunizmuson át   Vince Kiadó Pittsburgh, Pennsylvania 1997 186 963-9323-56-X

2

49 Bălaș, Radu, Kocsis, Francisko 370 de zile de teroare   Fundația Cronos Târgu Mureș 2003 368 973-0-03181-9

13

50 Balázs Sándor Onisifor Ghibu − Álarc nélkül Balázs Imre József Komp-Press Kiadó Kolozsvár 2005 206 973-9373-62-3

23

51 Balla Péter et al. A különbözés ajándéka Bálint Ágnes Koinónia Kolozsvár 1999 336 973-98903-9-3

32

52 Bărbulescu, Ana, Florian, Alexandru (eds.) Munca obligatorie a evreilor din România (1940-1944). Documente   Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti 2013 566 978-606-93581-0-8; 978-973-46-4230-4

26

53 Barron, Stephanie et. al. Exilles + Emigrés. The Flight of European Artists from Hitler Karen Jacobson Los Angeles County Museum of Art–Harry N. Abrams, Inc. Los Angeles–New York 1997 432 0-8109-3271-7; 0-87587-178-X

20

54 Bauer Júlia És mégis Sas Péter Noran Libro Budapest 2012 568 978-963-9996-78-6

17

55 Bauer, Yehuda Jews for Sale? Nazi-Jewish Negotiations, 1933-1945 Sonia L. Scanlon Yale University Press New Haven-London 1994 306 0-300-05913-2; 0-300-06852-2

3

56 Beládi László et al. Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában Nagy Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest 1985 526 963-461-620-8

2

57 Benedek István Gábor, Vámos György Tépd le a sárga csillagot. Interjúk az 1944-es budapesti zsidó ellenállásról   Pallas Lap- és Könyvkiadó Budapest 1990 240 s. n.

1

58 Benjamin, Lya Documente. Comisia Internaţională pentru studierea Holocaustului în România   Editura Polirom Bucureşti 2005 672 973-681-986-8

18

59 Benjamin, Lya Evreii din Romînia între anii 1940-1944. Vol. I. Legislaţia antievreiască   Editura Hasefer Bucureşti 1993- 496 973-95006-8-4

18

60 Benjamin, Lya Evreii din Romînia între anii 1940-1944. Vol. II. Problema evreiască în stenogramele Consiliului de miniştri Omea, Zigu Editura Hasefer Bucureşti 1996 624 973-9235-10-7

18

61 Benkő Levente Székely golgota. Haláltábor Földváron, 1944–1945 Magyari Lajos Kaláka Konyvek Sepsiszentgyörgy 2003 432 973-86557-0-6

16

62 Benz, Wolfgang, Mihok, Brigitte (Hrsg.) “Juden unerwünscht”. Anfeindungen und Ausschreitungen nach dem Holocaust   Metropol Verlag Berlin 2016 236 978-3-86331-305-0

7

63 Berczeller Imre Radnóti Miklós. Ímhol az ember   Kriterion Kolozsvár 2014 288 978-973-26-1115-9

25

64 Beris, Liviu Holocaust sub guvernul Antonescu. Întrebări şi răspunsuri. Ediţia a II-a, adăugită Ileana Buculei Editura Hasefer Bucureşti 2014 88 978-973-630-311-1

32

65 Berkovits Gross, Elly Elly. Speranţe Spulberate   Silvania Zalău [2008] 2010 150 s. n.

32

66 Bernadac, Christian 186 de trepte. Mauthausen Alexe, Maria Editura Politică Bucureşti 1983 304 s. n.

12

67 Bernáth László Időmozaik. Dokumentumregény   Coldwell könyvek Budapest 2005 160 963-86748-1-4

1

68 Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa voltam Bartyik István Zrínyi Katonai Kiadó Budapest 1989 312 963-327-043-X

1

69 Bibó István Zsidókérdés Magyarországon 1944 után Zsámboki Mária Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2001 260 963-9171-72-7

17

70 Bines, Carol Din istoria imigrărilor în Israel, 1882-1995 Singer, Sandu Hasefer Bucureşti 1998 232 973-9235-45-X

32

71 Bocşan Nicolae, Mitu Sorin, Nicoară Toader Identitatea şi alteritate 3 ‒ Studii de istorie politică şi culturală ‒ Omagiu profesorului Liviu Maior   Presa Universitară Clujeană Cluj- Napoca 2002 440 973-610-072-3

24

72 Bodea, Gh. I. et al. Administraţia militară Horthystă în Nord-Vestul României. Septembrie-Noiembrie 1940 Olteanu, Doru Editura Dacia Cluj-Napoca 1988 560 s. n.

12

73 Bodea, Gheorghe I. Tragedia evreilor din nordul Transilvaniei – 1944 Vischi, Cosmin Editura Hiparion Cluj-Napoca 2001 430 973-8113-59-8

13

74 Bodnanics Gábor et al. Identitás és kulturális idegenség Kurucz Dóra Osiris Kiadó Budapest 2003 426 963-389-572-3

17

75 Bodor Pál A hisztéria szükságállapota. Kellemetlen kézikönyv Romániáról Tőrös István Szabad Tér Kiadó Budapest 1990 352 963-7810-38-2

17

76 Bolovan, Ioan et al. Dilemele convieţuirii evrei şi neevrei în Europa Central-Răsăriteană înainte şi după Shoah. Dilemmes de la Cohabitation Juifs et non-Juifs en Europe Centrale-orientale avant et aprѐs la Shoah Sălăjean, Vasile, Fogarasi Edith Institutul Cultural Român–Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca 2006 202 (10) 973-7784-09-X; (13) 978-973-7784-09-4

18

77 Bostom, Andrew G. The Mufti’s Islamic Jew-Hatred. What the Nazis Learned From the ’Muslim Pope’   Bravura Books Washington, D. C. 2013 84 978-1-493-72192-4

3

78 Botos János A magyarországi zsidóság vagyonának sorsa 1938–1949 Ujváry Gábor Veritas Történetkutató Intézet–Magyar Napló Budapest 2015 128 978-615-5465-58-1

2

79 Botos János Ez a kifosztás lesz a végső!? Az 1938–1945 között elkobzott magyar zsidó vagyonok értéke Haraszti György Attraktor Máriabesenyő 2011 144 978-963-9857-83-4

1

80 Braham, Randolph L. A magyarországi holokauszt bibliográfiája, I-II. kötet Szabados Erzsébet Park Könyvkiadó Budapest 2010 928 978-963-530-901-6; 978-963-530-902-3

21

81 Braham, Randolph L. Politica Genocidului. Holocaustul din Ungaria S. Singer Editura Hasefer Bucureşti 2003 322 973-630-025-0

8

82 Braham, Randolph L. A népirtás politikája. A holokauszt Magyarországon Szűgyi Zoltán Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2003 250 963-9494-17-8

8

83 Braham, Randolph L. A népirtás politikája. A holokauszt Magyarországon. I. kötet. 2., bővített és átdolgozott kiadás   Belvárosi Könyvkiadó Budapest 1997 680 963-7675-86-8; 963-7675-85-X

21

84 Braham, Randolph L. A népirtás politikája. A Holokauszt Magyarországon. II. kötet. 2., bővített és átdolgozott kiadás   Belvárosi Könyvkiadó Budapest 1997 780 963-7675-87-6; 963-7675-85-X

21

85 Braham, Randolph L. A népirtás politikája. A holokauszt Magyarországon. Harmadik, bővített és átdolgozott kiadás. I. kötet Szalay Marianne Park Kiadó Budapest 2015 808 978-963-355-246-9; 978-963-355-244-5

21

86 Braham, Randolph L. A népirtás politikája. A holokauszt Magyarországon. Harmadik, bővített és átdolgozott kiadás. II. kötet Szalay Marianne Park Kiadó Budapest 2015 1796 978-963-355-245-2; 978-963-355-244-5

21

87 Braham, Randolph L. The Geographical Encyclopedia of the Holocaust in Hungary. Volume I. Abaúj-Torna County–Máramaros County   Northwestern University Press Evanston, Illinois 2013 636 978-0-8101-2916-0

20

88 Braham, Randolph L. The Geographical Encyclopedia of the Holocaust in Hungary. Volume II. Maros-Torda County–Zemplén County   Northwestern University Press Evanston, Illinois 2013 1308 978-0-8101-2916-0

20

89 Braham, Randolph L. The Geographical Encyclopedia of the Holocaust in Hungary. Volume III. Appendixes   Northwestern University Press Evanston, Illinois 2013 1520 978-0-8101-2916-0

20

90 Braham, Randolph L. A magyar holokauszt. I. kötet Ránki György Gondolat–Blackburn International Incorporation Budapest–Wilmington 1988 472 963-282-1696

21

91 Braham, Randolph L. Genocide and Retribution: The Holocaust in Hungarian-Ruled Northern Transylvania   Nijhoff Publishing–Kluwer Academic Publishers Group Boston–The Hague–Dordrecht–Lancaster 1983 260 0-89838-146-0

21

92 Braham, Randolph L. The Holocaust in Hungary. A Selected and Annotated Bibliography, 1984-2000   Columbia University Press New York 2001 252 0-88033-481-9

21

93 Braham, Randolph L. Romanian Nationalists and the Holocaust. The Political Exloitation of Unfounded Rescue Accounts   Columbia University Press New York 1998 290 0-88033-977-2

21

94 Braham, Randolph L. A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései Horváth András, Králl Csaba Látószög könyvek Budapest 1996 146 963-04-65450

1

95 Braham, Randolph L. Exterminarea evreilor români şi ucraineni în perioada antonesciană Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 2002 468 973-8056-72-1

24

96 Braham, Randolph L. (szerk.) A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései Látószög könyvek Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség–Szent Pál Akadémia Budapest 1996 146 963-04-6545-0

25

97 Braham, Randolph L. (szerk.) A holokauszt. Válogatott tanulmányok Szabados Erzsébet Láng Kiadó Gyoma 2002 336 963-8054-14-X

8

98 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról I.   Balassi Kiadó Budapest 2001 228 963-506-412-8

21

99 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról II.   Balassi Kiadó Budapest 2002 312 963-506-491-8

21

100 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról III.   Balassi Kiadó Budapest 2004 302 963-506-587-6

21

101 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról IV.   Presscon Kiadó Budapest 2006 308 963-86403-30-2

21

102 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról V.   Balassi Kiadó Budapest 2011 412 978-963-506-850-0

21

103 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról VI.   Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2014 464 978-963-9512-91-7

21

104 Braham, Randolph L. (szerk.) Tanulmányok a holokausztról VII.   Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 372 978-615-5480-20-1 21
105 Braham, Randolph L., Bock, Julia The Holocaust in Hungary. A Selected and Annotated Bibliography, 2000-2007   Columbia University Press New York 2008 224 978-0-88033-628-4 21
106 Braham, Randolph L., Chamberlin, Brewster S. The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later   Columbia University Press New York 2006 390 0-88033-576-9; 978-0-88033-576-8

21

107 Braham, Randolph L., Heuvel, William J. vanden The Auschwitz Reports and the Holocaust in Hungary   Columbia University Press New York 2011 292 978-0-88033-688-8

21

108 Braham, Randolph L., Kovács, András (eds.) The Holocaust in Hungary. Seventy Years Later   Central European University Press Budapest–New York 2016 320 978-963-386-147-9

19

109 Braham, Randolph L., Tibori Szabó Zoltán (szerk.) A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. I. kötet. Abaúj-Torna vármegye–Máramaros vármegye Szabados Erzsébet Park Kiadó Budapest 2007 728 978-963-530-738-8 Ö; 978-963-530-739-5

20

110 Braham, Randolph L., Tibori Szabó Zoltán (szerk.) A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. II. kötet. Maros-Torda vármegye–Zemplén vármegye Szabados Erzsébet Park Kiadó Budapest 2007 1392 978-963-530-738-8 Ö; 978-963-530-740-I

20

111 Braham, Randolph L., Tibori Szabó Zoltán (szerk.) A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. III. Kötet. Függelék Szabados Erzsébet Park Kiadó Budapest 2007 1594 978-963-530-738-8 Ö; 978-963-530-741-8

20

112 Braham, Randolph L., Tibori Szabó Zoltán (szerk.) Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája Szabados Erzsébet Park Kiadó–Koinónia Budapest–Kolozsvár 2008 564 978-963-530-846-0; 978-973-7605-9408

20

113 Braham, Randolph L.. The Hungarian Jewish Catastrophe. A Selected and Annotated Bibliography, 2nd Edition   Columbia University Press New York 1984 502 0-88033-054-6

21

114 Brătescu, G. O anchetă stalinistă (1937-1938). Lichidarea lui Marcel Pauker Popa, Irina Univers Enciclopedic Bucureşti 1995 324 973-97230-2-0

24

115 Brett, Lily Chuzpe Aus dem Englischen von Melanie Walz Insel Verlag Berlin 2011 334 978-3-458-35770-4

14

116 Browning, Christopher R. The Origins of the final solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939/March 1942 Steinweis, Alan. E. University of Nebraska Press, and Yad Vashem Lincoln–Jerusalem 2004 616 0-8032-1327-1

3

117 Burns, Andrew, Sir International Holocaust Remambrance Alliance. Marking 15 years of the Stockholm Declaration, 2000-2015   International Holocaust Remembrance Alliance Berlin 2015 48 s. n.

7

118 Buzatu, Gheorghe Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial. Vol. I. Popa Marcel Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1988 392 s.n.

8

119 Calafeteanu, Ion et. al. Emigrarea populaţiei evreieşti din România în anii 1940-1944 Popescu, Livia SILEX – Casă de Editură, Presă şi Impresariat S. R. L. Bucureşti 1993 256 973-95477-2-9

13

120 Caloianu, Ana-Maria Istoria Comunităţii evreieşti din Alba Iulia (sec. XVII–1948) Karolina Jakab Editura Hasefer Bucureşti 2006 354 973-630-111-7; 978-973-630-111-7

24

121 Carmilly-Weinberger Moshe A zsidóság története Erdélyben (1623–1944) Komoróczy Géza MTA Judaisztikai Kutatócsoport Budapest 1995 396 963-508-001-8

16, 25

122 Carmilly-Weinberger Mózes (szerk.) A kolozsvári zsidóság emlékkönyve. Memorial volume for the Jews of Cluj- Kolozsvár   Sepher-Hermon Press, Inc. for Alumni Association of Jewish High Schools in Kolozsvár New York 1988 313+ s. n.

19

123 Carmilly-Weinberger, Moshe Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944) Popa, Marcel Editura Enciclopedică București 1994 192+18 ill. 973-45-0090-2

32

124 Carmilly-Weinberger, Moshe Út a szbadság felé! Zsidó menekültek megsegítésének története a Holocaust idején: Erdély, 1936–1944 Gyémánt Ladislau Bibliotheca Judaica V. Cluj-Napoca 1999 234 973-9234-33-X

25

125 Carp, Matatias Cartea Neagră, Vol. IV. Transnistria. Fapte şi documente. Suferinţele evreilor din România, 1940-1944   Societatea Naţională de Editura şi Arte Grafice „Dacia Traiana” Bucureşti 1947 256+11pl. s. n.

32

126 Carp, Matatias Holocaust Romániában. Tények és dokumentumok a romániai zsidók pusztulásáról, 1940-1944 Mátyás B. Ferenc Primor Kiadó Budapest 1993 290 963-84-1200-3

1

127 Carp, Matatias Cartea neagră. Suferinţele evreilor din România, 1940-1944. Vol. I. Ed. a II-a Ionescu, Ion Editura Diogene Bucureşti 1996 290+16 ill. 973-96059-4-8

12

128 Carp, Matatias Cartea neagră. Suferinţele evreilor din România, în timpul dictaturii fasciste, 1940-1944. Vol. II. Ed. a II-a Ionescu, Ion Editura Diogene Bucureşti 1996 198+18 ill. 973-96059-4-8

12

129 Carp, Matatias Careta Neagră. Suferinţele evreilor din România, 1940-1944 Vol. III. Transnistria. Ed. a II-a Ionescu, Ion Editura Diogene Bucureşti 1996 526+6 ill. 973-96059-4-8

12

130 Carp, Matatias Cartea Neagră. Suferinţele evreilor din România, 1940-1944. Vol. III. Transnistria.   Societatea Naţională de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiana” Bucureşti 1947   s. n.

32

131 Ceauşescu, Ilie Transilvania străvechi pămînt Românesc Cociu Mircea Editura Militară Bucureşti 1984 144 s.n.

18

132 Ceauşescu, Ilie et al. (eds.) 200 de zile mai devreme. Rolul României în scurtarea celui de-al doilea război mondial Dan, Petre Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti 1984 220 s. n.

32

133 Cernovodeanu, Paul În vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia promovate de Constantin Brâncoveanu (1688-1714) Popescu, Liviu Teodor Silex, Casă de Editura, Presă şi Impresariat Bucureşti 1997 170 973-97927-5-8

32

134 Cesarani, David Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary, 1944   Berg Oxford–New York 1997 220 1-85973-121-X; 1-85973-126-0

7

135 Cinpoeș, Radu The Extreme Right in Contemporary Romania   Friedrich Ebert Stiftung Berlin 2012 14 978-3-86498-334-4 9
136 Ciubăncan, Vasile,T. et al. Drumul holocaustului. Calvarul evreilor din Nord-vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei. 5.IX.1940-25.X.1944 Moldovanu, Adrian Editura Ciubăncan Cluj-Napoca 1995 238 973-95-422-0-4 24
137 Ciucă, Marcel-Dumitru Procesul Maresalului Antonescu. Documente I.   Editura Saeculum I. O.–Editura Europa Nova Bucureşti 1998 416+14 ill. 973-97020-8-2; 973-9183-15-8

13

138 Ciucă, Marcel-Dumitru Procesul Mareşalului Antonescu. Documente II.   Editura Saeculum I. O.–Editura Europa Nova Bucureşti 1998 480 973-12345-1-1; 973-9183-14-X

13

139 Ciucă, Marcel-Dumitru Procesul Mareşalului Antonescu. Documente III.   Editura Saeculum I. O.–Editura Europa Nova Bucureşti 1998 614 973-9211-80-1

13

140 Claudian, Alexandru Antisemitismul şi cauzele lui sociale. Schită sociologică   Editura Partidului Social-Democrat s. l. 1945   s. n.

17

141 Climescu, Alexandru Extremismul de dreapta online în România   Friedrich Ebert Stiftung‒ Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” București 2013 15 s. n.

9

142 Cohen, Asher The Halutz Resistance in Hungary, 1942-1944 Braham, Randolph L. Columbia University Press New York 1986 284 0-88033-103-8

21

143 Cohen, Asher A haluc ellenállás Magyarországon, 1942–1944   Balassi Kiadó Budapest 2002 220 963-506-471-3

3

144 Cohen, Asher Le populisme Hongrois avant la deuxième guere mondiale. Aspects socio-politiques Thѐse de Doctorat de troisiѐme cycle Université de Paris VIII. Paris 1975 242 s. n.

27

145 Coja, Ioan Holocaust în România? Nedeluş, Ovidiu Editura Kogaion Bucureşti 2002 94 973-96416-2-8

18

146 Cosman, Ioana Shoah în Transilvania de Nord, Depoziţii despre viaţă şi moarte.Cercetare de istorie orală Cosman, Ioana, Stejerean Danial et al. Editura Argonaut Cluj-Napoca 2010 318 978-973-109-206-5

12

147 Cosman, Ioana, Radosav, Doru Depoziţii despre viaţă şi moarte. Holocaustul din Nord-Vestul Transilvaniei. Cercetare de istorie orală. Holocaustul: istorie, memorie, reprezentare Cosman, Ioana, Stejerean, Daniel et al. Editura Argonaut Cluj-Napoca 2009 506 978-973-109-196-9

32

148 Crohmălniceanu, Ovid S. Evreii în mişcarea de avangardă Românească Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 2001 202 973-8056-52-7

13

149 Csák Zsófia Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története, 1915–1918   Koltai János (B. K. L. Kiadó) Sárvár 2006 64 963-229580-3

25

150 Csala, Kornélia (feldolg.) Hisória Košických Židov. A kassai zsidóság története. A History of Košice Jews 2. bővített kiadás, támogató: a MAZSÖK, Budapest és a Košický Občiansky Klub‒Kassai Polgári Klub Lilium Aurum Könyvkiadó Dunaszerdahely‒Dunajská Streda 2004 92 80-8062-231-0 9
151 Csatári Dániel Forgószélben (Magyar–román viszony, 1940–1945)   Akadémiai Kiadó Budapest 1968 494 s. n.

25

152 Cseke Péter (szerk.) László Dezső emlékezete, 1904–2004   Polis Könyvkiadó Kolozsvár 2004 358 973-8341-43-4

28

153 Csepeli György Meg nem gondolt gondolat. A zsidóellenességtől a népirtásig A szerző Antiszemita előítélet (Jószöveg Műhely, 2000) c. könyvének átdolgozott, bővített kiadása Kossuth Kiadó Budapest 2016 256 978-963-09-8514-7

16

154 Csirák Csaba (szerk.) Szatmári szidó emlékek   Szent-Györgyi Albert Társaság−EMKE Szatmárnémeti 2001 508 s. n.

17

155 Csoóri Sándor Nappali hold   Püski Kiadó Budapest 1991 372 963-7845-68-2

14

156 Dá’ud, Ábrahám ibn A magasztos hit Babits Antal Logos Kiadó Budapest 2004 200 963-8159-17-0

 

157 Dánér Lajos Az állatok dalolnak   Lengyel Albert Könyvnyomdája Kolozsvár 1943 40 s. n.

25

158 Dávid Gyula, Veress Zoltán Egy kisebbség kisebbségei Veress T. Magda Erdélyi Könyv Egylet Budapest 1997 246 91-972038-8-2

17

159 Davies, Joseph E. Moszkvai jelentés Juhász Vilmos (ford.) Anonymus Intézet Budapest 1945 496 s. n.

7

160 Dawidowicz, Lucy S. Războiul împotriva evreilor (1933-1945) Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1999 424 973-9235-96-4

24

161 Deac, Dana Oraşul de dincoace. O istorie a evreilor Sipos Árpád Editura JRC Turda 2005 120 973-86267-8-1

12

162 Demeter Emőke A háromszéki zsidók ellen elkövetett atrocitások, a sajtó tükrében (1940–1944). Mesteri dolgozat   Kézirat Kolozsvár 2015 98 s. n.

IV.

163 Direcția Centrală de Statistică - Direcția Regională de Statistică Cluj Anuarul statistic al Regiunii Cluj, 1960   Direcția Centrală de Statistică București 1960 180 s. n.

28

164 Djukov, Alekszandr Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein Krausz Tamás Russica Pannonicana Budapest 2011 278 978-963-7730-61-0

24

165 Dorian, Emil Cărţile au rămas neterminate. Jurnal 1945-1948 Kenereş, Adina Compania Bucureşti 2006 438 973-7841-18-2

32

166 Dubnov, Simon A zsidóság története. Az ókortól napjainkig Szabolcsi Bence (ford.) „Tábor” kiadása Budapest   366 s. n. 32
167 Dumitraş-Biţoaica, Gh. Statutul juridic al evreilor şi legislaţia românizării   Editura Prometeu Bucureşti 1942 396 s. n.  
168 Egyed Péter Szabadság és szubjektivitás. Filozofiai tanulmányok, esszék Balázs Imre József Komp-Press–Korunk Baráti Társaság Kolozsvár 2003 392 973-9373-42-9

16

169 Egyed Péter A szabadság a filozófiában   Pallas-Akadémia Kiadó Csíkszereda 2003 352 973-665-014-6

17

170 EIsikovits, Mihai Ce a fost… nu mai este. Aspecte plastice din trecutul evreilor maramureşeni   Editura Gutinul Baia Mare 2007 90 978-973-7693-23-5

19

171 Ember Mária, Hegedűs B. András (szerk.) Tánczos Gábor emlékkönyv   1956-os Intézet Budapest 1997 336 963-04-7486-7

23

172 Endre László A zsidókról – a berni per tanulságai   Stadium Sajtóvállalat Rt. kiadása Kolozsvár s. a. 106 s. n.

1

173 Enyedi Sándor Henrik Ibsen drámái magyar színpadokon. A társadalom támaszaitól Hedda Gablerig, (1879–2013). Henrik Ibsens dramaer pá ungarske scener. Fra Samfundets Stotter til Hedda Gabler, (1879-2013) Andor Csaba Madách Irodalmi Társaság Budapest 2014 194 978-963-9386-99-0

25

174 Enyedi, Zsolt, Erős, Ferenc Authoritarianism and Prejudice. Central European Perspectives   Osiris Kiadó Budapest 1999 306 963-379-707-1

7

175 Eördögh István Erdély román megszllása (1916–1920). Olasz és vatikáni levéltári források alapján Zsoldos Sándor LAZI Bt. Kiadása Szeged 2000 152 963-9227-15-3

15

176 Erdélyi Lajos Túlélés. Egy fotográfus visszaemlékezése Survival. Memories of a Photographer Szőnyi Andrea Lauder-könyvek Budapest 2006 112 978-963-06-1400-9

1

177 Ernyes László Ének a munkatáborból. Versek   Bánsági Magyar Írók Antológiája Temesvár 1946 64 s. n.

1

178 Erős Blanka, Erős László Soha nem engedem el a kezed! Fábián Imre Literator Könyvkiadó Nagyvárad 1994 144 973-96552-3-8

16

179 Erős László Öt Quisling népük ítélőszéke előtt   Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár 1997 64 973-9258-43-3

16

180 Eszterházy Péter Egyszerű történet vessző száz oldal. – a Márk- változat –   Magvető Kiadó Budapest 2014 120 978-963-14-3202-2

15

181 Etveş, Filip Rromii un neam indian   Editura “Destin” Deva 2000 176 973-9105-36-X

13

182 Farkas József A zsidók Mátészalka társadalmában Ujváry László Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi tanszéke Debrecen 1989 248 963-471-6245 1
183 Fătu, Mihai Biserica Romînească din nord-vestul ţării sub ocupaţia horthystă, 1941-1944 Triff, Ioan Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Timişoara 1985 236 s. n. 24
184 Féder Zoltán Tűnődések alkonytájt a Zsidók Háromszéken című történelmi adat- és szöveggyűjteményhez   Charta Kiadó Rehovo, Izrael ‒Sepsiszentgyörgy 2015 226 978-973-832699-6

25

185 Féder Zoltán Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szöveggyűjtemény, 1690–2004. A Háromszéken élt zsidó közösség emlékére Lektorálta: Perri, Jicchák (Friedman Ernő) Charta Sepsiszentgyörgy 2006 758 973-8326-20-6; 978-8326-20-0

19

186 Federaţia Comunităţilor Evreiesti din România Expoziţia „50 de ani de la Martiriul Evreilor din România”. (Bucureşti, 1-3 iulie 1991)   Editura Hasefer Bucureşti 1991 56 973-95006-5-X

24

187 Fejtő Ferenc Magyarság, zsidóság Glatz Ferenc História–MTA Történettudományi Intézet Budapest 2000 340 963-0055-41-4

2

188 Finkelstein, Norman G. The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering   Verso London–New York 2001 182 1-85984-323-9

3

189 Fox, F. Brunea Oraşul Măcelului. Jurnalul rebeliunei şi al crimelor legionare Singer, sandu Editura Hasefer Bucureşti 1997 112 973-9235-16-6

12

190 Frank, Anne Anne Frank naplója. (A hátsó traktus) F. Solti Erzsébet (ford.) Európa Konyvkiadó Budapest 1958 336 s. n.

25

191 Fränkel Dávid Erre emlékszem Ligeti György Pont Kiadó Budapest 2004 72 963-7265-09-0

1

192 Frantz, Douglas, Collins, Catherine Death on the Black Sea. The Untold Story of the Struma and World War II’s Holocaust at Sea   HarperCollins Publishers New York 2003 352 0-06-621262-6

3

193 Fried, Hédi Frânturi dintr-o viaţă. Drumul la şi de la Auschwitz   Editura Vremea Bucureşti 2007 216 978-973-645-254-3

12

194 Friling, Tuvia, Ioanid, Radu, Ionescu, Mihail E. Raport final. Comisia Internaţională pentru studierea holokaustului în România   Editura Polirom Bucureşti 2005 424 973-681-990-6

18

195 Frojimovics, Kinga I Have been a Stranger in a Strange Land. The Hungarian State and Jewish Refugees in Hungary, 1933-1945 Laure-Elise Singer, Ágnes Vázsonyi The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem Jerusalem 2007 264 0-9764425-9-0

3

196 Frunză, Sandu Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology. Habilitation Thesis   Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca 2013 166 978-973-595-628-8

7

197 Frunză, Sandu Fundamentalismul religios și noul conflict al ideologiilor   Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2015 430 978-606-8770-16-1 14
198 Fülöp Gyula Zsidó kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében. Relics of Jewish Cultural History in County Fejér Lakat Erika Szent István Király Múzeum Székesfehérvár 2004 84 963-9279-40-4 27
199 Gabel, Joseph Jobboldali és baloldali zsidóellenesség. Vitairat Komoróczy Géza MTA Judaisztikai Kutatócsoport Budapest 1995 144 363-508-002-6 17
200 Gál Mária (szerk.) Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról   RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Politikai Főosztálya Kolozsvár 1995 160 s. n.

17

201 Gaško, Mikulaš (Gaskó Miklós) Nad Úkrytom. Spomienky Košického Advokáta – A bunker felett. Egy kassai ügyvéd visszaemlékezései – The Trains of Death. Memories of an Attorney   Slovenská Ádvokátska Komora Bratislava 2014 208 978-80-971218-2-2

3

202 Gaster, Moses Memorii (Fragmente). Corespondenţă Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 1998 468 973-9235-47-6

26

203 Gaster, Moses Judaica & Hungarica. A zsidó magyar és román művelődési és politikai kölcsönhatások történetéből Miskolczy Ambrus Encyclopaedia Transylvanica Budapest 1993 258 963-462-790-0

12

204 Geissbühler, Simon Iulie însângerat. România şi Holocaustul din vara lui 1941 Alexandru Florian Editura Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”‒Curtea Veche Bucureşti 2015 256 978-973-93581-1-5; 978-606-588-846-3

12

205 Gerlach, Christian, Aly, Götz Az utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása, 1944–1945 Valcsicsák Dóra Noran Kiadó Budapest 2005 620 963-7416-11-0

2

206 Gerő András et al. Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2001-ben. Jelentés és dokumentáció Gerő András et al. B’nai B’rith Első Budapesti Közösség Budapest 2002 332 963-204-620-X

17

207 Ghișa, Alexandru România şi Ungaria la început de secol XX. Stabilirea relaţiilor Diplomatice (1918-1921)   Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca 2002 256 973-610-064-2

24

208 Gidó Attila Két évtized. A kolozsvári zsidóság a két világháború között   Erdélyi Múzeum egyesület Kolozsvár 2016 356 978-606739-057-5

8

209 Gidó Attila Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică   Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Cluj- Napoca 2014 288 978-606-8377-28-5

8

210 Gidó Attila Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzet-építési kísérletek (1918–1940) Bárdi Nándor et al. Pro-Print Kiadó Csikszereda 2009 544 978-973-8468-77-1

27

211 Gidó Attila Az erdélyi zsidókról. Egy közös történet vázlata Veres Péter Litera–Veres Könyvkiadó Székelyudvarhely 2008 90 978-973-8913-19-6 16
212 Gidó Attila (szerk.) Cronologia minorităţilor naţionale din România. Volumul I. Albanezi, armeni, bulgari, croaţi, eleni, evrei şi germani   Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale Cluj-Napoca 2012 406 978-606-8377-08-7; 978-606-8377-09-4 24
213 Gidó, Attila et al. Cine îl recunoaşte? Tudsz róluk? Missing 1944-2008 Könczei, Csilla, Tordai-S., Attila Casa Tranzit Cluj-Napoca 2008 58 s. n. 16
214 Gilbert, Martin The Routledge Atlas of the Holocaust. 3rd Edition   Routledge London, New York 2002 282 0-415-28145-8; 0-415-28146-6

8

215 Giurescu, Dinu C. România în al doilea Război Mondial (1939-1945) Vlad, Constantin All Educaţional Bucureşti 1999 312 973-684-036-0

26

216 Glasberg Gold, Ruth Timpul lacrimilor secate. Memoriile unei supravieţuitoare Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 2003 426 973-8056-99-3

13

217 Glatz, Ferenc Minorități în Europa Centrală. Analiză istorică și un Cod al comportamentelor Anexă: Scurtă documentare privind Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România, Iugoslavia, Bulgaria, Albania Europa Institut Budapest Budapesta 1993 64 963-831208-4  
218 Gömöri, George and Mari l lived on this earth… Hungarian Poets on the Holocaust   Alba Press London 2012 88 978-0-9527605-1-1

8

219 Graziano, Ingrid, Eördögh István Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt Várszegi Asztrik, Zombori István Metem Budapest 2006 128 963-9662-08-9

2

220 Gréda József Fogózz a semmibe   Grafika Nyomdai Műintézet Nagyvárad s. a. [1945] 40 s. n.

1

221 Grünvald Fülöp et al. Öt község Scheiber Sándor A Magyar Izraeliták Országos Képviselete Budapest 1972 52 s. n.

17

222 Gur Dávid Együtt az ár ellen. Ellenállás-mentés – a cionista ifjúsági mozgalmak Magyarországon, 1944   Pesti Kalligram Kft. Budapest 2015 252 978-615-5603-12-9

19

223 Gur, David Brothers for Resistance and Rescue. The Underground Zionist Youth Movement in Hungary during World War II. Eli Netzer Gefen Publishing House Jerusalem 2004 270 965-229-386-5

19

224 Gutman, Israel Encyclopedia of the Holocaust. Vol. 1. Ariel, Aharon Macmillan Library Reference USA New York 1995 846 0-02-864527-8 (set); 0-02-864528-6 (Vols. 1 and 2)

20

225 Gutman, Israel Encyclopedia of the Holocaust. Vol. 2. Ariel, Aharon Macmillan Library Reference USA New York 1995 1906 0-02-864527-8 (set); 0-02-864529-4 (Vols. 3 and 4)

20

226 Gutman, Israel, Gutterman, Bella (szerk.) Az Auschwitz Album. Egy transzport története Shalev, Avner, Hiller István (előszó) Yad Vashem–Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum–A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Budapest 2004 272 963-9046-96-5

20

227 Gyarmati György A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956 Rácz Árpád ÁBTL-RUBICON Budapest 2013 528 978-963-9839-11-3

19

228 Gyarmati György A parlament korlátjánál. Negyedszázad a váci Duna-parton   Cent könyvek Vác 2003 294 963-210-393-9

27

229 Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József (szerk.) Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben   Kronosz–Magyar Történelmi Társulat–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Pécs–Budapest 2013 560 978-615-5339-45-5

19

230 Gyarmati György, Palasik Mária (szerk.) A Nagy Testvér szatócsboltja. Tanulmányok a magyar titkosszolgálatok 1945 utáni történetéből   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–L’Harmattan Kiadó Budapest 2012 358 978-963-236-589-3

27

231 Gyarmati György, Pihurik Judit (szerk.) Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban, 1939-1945   Magyar Történelmi Társulat–Kronosz Kiadó–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest–Pécs 2015 328 978-615-5497-52-0

8

232 Gyarmati György, Tar Ferenc (szerk.) A szabadságszerető ember. Emlékezés Bibó Istvánra   Hévíz Kiadó Zalaegerszeg s. a. [2003] 126 963-212-785-4

1

233 Gyarmati Zsolt Nyilvánosság és magánélet. A békeidők Kolozsvárán. Tanulmányok Kovács Kiss Gyöngy Komp-Press Kiadó–Korunk Baráti Társaság Kolozsvár 2005 350 973-9373-61-5

14

234 Gyarmati, György, Palasik, Mária Big Brother’s Miserable Little Grocery Store. Studies on the History of the Hungarian Secret Services after World War II   Historical Archives of the Hungarian State Security–L’Harmattan Budapest 2012 370 978-963-236-603-6

27

235 Gyémánt Ladislau, Benjamin Lya Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România. Vol. III/2 Singer, Sandu (ed.) Editura Hasefer Bucureşti s. a. 608 973-9235-85-9; 973-9235-88-3

18

236 Gyémánt, Ladislau Evreii din Transilvania. Destin istoric. The Jews of Transylvania. A Historical Destiny Virgil Leon Institutul Cultural Român Cluj-Napoca 2004 314 973-86871-3-6

26

237 Győrffy Gábor, Péter Árpád (szerk.) Közösségteremtő (régi és új) erdélyi média. Kolozsvári Médiatudományi Műhely-1.   Mega Kiadó Kolozsvár 2014 156 978-606-543-570-4; 978-606-543-571-1

2

238 Győri Szabó Róbert A Kommunista Párt és a zsidóság Magyarországon (1945–1956)   Windsor Kiadó Kiskunlacháza 1997 350 963-9042-10-2

25

239 Gyurgyák János A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet Fedor Sára Osiris Kiadó Budapest 2001 792 963-389-027-6

19

240 Gyurgyik László, Kiss Tamás Párhuzamok és különbségek. A második világháború utáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése   Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Budapest 2010 320 978-963-87999-7-5

8

241 Hajdu Tibor Ki volt Károlyi Mihály?   Napvilág Kiadó Tatabánya 2012 300 978-963-338-087-1

1

242 Halász Anna Befejezetlen kálvária. Önéletrajzi feljegyzések   Mentor Kiadó Marosvásárhely 2005 140+12 ill. 973-599-138-1

25

243 Halter, Marek Ce este un evreu? Iudaismul povestit tinerilor Şerbănescu, Carmen Compania Bucureşti 2000 158 973-8119-05-7

13

244 Hanák, Péter Zsidókérdés asszimiláció antiszemitizmus. Tanulmányok a zsidókérdésről a huszadik századi Magyarországon Sólyom Gáborné Gondolat Kiadó Budapest 1984 284 963-281-480-0

1, 25

245 Hankiss Ágnes Kötéltánc. A társadalmi azonosságtudat válsága Nagy András Magvető Kiadó Budapest 1984 284 963-14-0220-7

17

246 Haraszti György Auschwitzi jegyzőkönyv Dezsényi katalin Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2005 120 963-9512-08-7

19

247 Haraszti György Pannóniától Magyarországig. A magyarországi zsidóság annotált kronológiája az előidőktől napjainkig. Hágár földjén: A kezdetektől az ország három részre szakadásáig   MTA, Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Történettudományi Intézet Budapest 2014 380 978-963-9627-67-3

8

248 Haraszti György (szerk.) Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–Corvina Kiadó Szekszárd 2007 664 978-963-13-5336-5

8

249 Hárfenesz, Jechezékel Lágernapló. 1944–1945. Auschwitz, Gosen, Riedeltau, Mauthausen, Ebensee Sároni Simon (ford.) Pesti Szlon Könyvkiadó Budapest 1993 112 963-8340-73-8

1

250 Harran, Marilyn et al. The Holocaust Chronicle. A History in Words and Pictures David J. Hogan et al. Publications International, Ltd. Lincolnwood, Illinois 2003 768 0-7853-2963-3

9, 20

251 Harsányi László A Budszentmihályi Hitközség története Scheiber Sándor A Magyar Izraeliták Országos Képviselete Budapest 1976 40 s. n.

17

252 Heller Ágnes Trauma Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2006 140 963-9512-25-7

1

253 Heller Ágnes Az idegen Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 1997 260 963-85697-3-5

17

254 Heller Ágnes, Kőbányai János Bicikliző majom. Második kiadás   Múlt és Jövő Könyvkiadó Budapest 1999 400 963-9171-10-7

8

255 Hermann Imre Az antiszemitizmus lélektana   Bibliotheca Budapest 1945 112 s. n.  
256 Hévizi, Józsa (ed.) Saving lives in the Holocaust. Selections from the presentations of the scientific conference on the 70th anniversary of the Holocaust, organisied by the Transylvanian Federation. Rettung von Menschen in gefährlichen Zeiten. Auswahl aus den Vortagen der vom Siebenbürgischen Verband anlässlich des 70. Jahrestages des Holocaust 2014 organisierten wissenschaftlichen Tagung A konferenciát Budapesten, 2014. nov. 8-án „Embermentés a vészkorszakban” címmel rendezték Kráter Pomáz 2016 88+96 978-963-298-197-0 8
257 Hîncu, Dumitru Mărturii. „Chestiunea evreiască” Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 1996 258 973-9235-08-5 24
258 Hollós Ervin Rendőrség, Csendőrség, VKF 2   Kossuth Könyvkiadó Budapest 1971 432 s. n. 17
259 Iancu, Carol Alexandru Şafran. O viaţă de luptă, o rază de lumină Litman Paula Editura Hasefer Bucureşti 2008 394 978-973-630-175-9

26

260 Iancu, Carol Evreii din România 1919-1938. De la emancipare la marginalizare Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 2000 380 973-8056-01-2

26

261 Iancu, Carol Emanciparea evreilor din România (1912-1919). De la inegalitatea civică la drepturile de minoritate. Originalitatea unei lupte începând cu războaiele balcanice şi până la Conferinţa de Pace de la Paris Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 1998 416 973-9235-42-5

26

262 Iancu, Carol Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944). Documente diplomatice franceze inedite Moga, Julian Editura Polirom Bucureşti 2001 208 973-683-784-X

26

263 Iancu, Carol, Platon, Alexandru-Florin Pogromul de la Iaşi şi Holocaustul în România. Le Pogrom de Iaşi et la Shoah en Roumanie Mariana Codruţ Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 2015 366 978-606-714-106-1

24

264 Ianoşi, Ion Internaţionala mea. Cronica unei vieţi Dragoş Roşca Editura Polirom Iaşi 2012 856 978-973-46-2880-3

18

265 Illésfalvi Péter et al. Erdély a hadak útján, 1940–1944   Puedlo Kiadó Budapest 2005 216 963-9477-75-3

9

266 Ioanid, Radu Evreii sub regimul Antonescu Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1998 430+18 ill. 973-9235-38-5

12

267 Ioanid, Radu The Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies Under the Antonescu Regime, 1940-1944   Ivan Reed–US Holocaust Memorial Museum Chicago 2000 354 1056663-256-0

8

268 Ioanid, Radu et al. Tragedia Romilor deportaţi în Transnistria (1942-1945) Simionescu, Ines Editura Polirom Bucureşti 2009 492 978-973-46-1333-5

24

269 Ioanid, Radu, Brown, Tracy (eds.) Draft Report by the International Commission on the Holocaust in Romania. 8/27/04. Not for Circulation   Manuscript Bucharest-Washington, D. C. 2004   s. n.

IV.

270 Ionescu, Nae Chestiunea evreiască şi răspunsul unui ortodox din anii ’30 Negri, Marta C. Samizdat Filipeşti de Târg, Prahova s. a. 48 s. n.

32

271 Iorga, Nicolae A nemzetek közötti gyűlölködés ellen Miskolczy Ambrus Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Budapest 1992 64 963-462-639-4

25

272 Jacobson, Howard The Finkler Question   Bloomsbury London-Berlin-New York-Syney 2010 312 978-1-4088-0887-0

8

273 Jakab Gábor Mindannyiunk tízparancsolata. Alapvető kötelességeink és jogaink alapokmánya Bodó Márta Gloria Kiadó Kolozsvár 2001 120 973-9203-96-5

25

274 Jakab, Attila, Törzsök, Erika Churches – Holocaust. Christian Churches in three countries of Central and Eastern Europe and the Holocaust   Civitas Europica Centralis Budapest 2016 312 978-963-12-5975-9

19

275 Janouch, Gustav Beszélgetések Kafkával Vészits Ferencné Gondolat Kiadó Budapest 1972 264 s. n.

25

276 Juhász Gyula Uralkodó eszmék Magyaországon, 1939–1944   Kossuth Könyvkiadó Budapest 1983 340 963-09-2227-4

1

277 Juhász László Fehér füzet. Tollas Tibor igazsága   Antológia Kiadó Lakitelek 2006 78 10: 963-9354-49-X; 13: 978-963-9354-49-4; ISSN: 1416-7956

25

278 Junger Ervin Emlékképek elmúlt időkről Bálint Lajos Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós nyomdája Kolozsvár 2003 240 s. n.

17

279 Kádár Gábor, Vági Zoltán Hullarablás. A magyar zsidók megsemmisítése   Jaffa Budapest 2005 432 963-9604-16-X

2

280 Kádár Gábor, Vági Zoltán Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből Haraszti György Osiris Kiadó Budapest 2001 304 963-389-064-0

15

281 Kállai Ernő, Törzsök Erika Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés, 2000   EÖKIP Budapest 2000 90 s. n.

8, 27

282 Kállai, Ernő, Törzsök, Erika A Roma’s Life in Hungary. Report 2002: A Year of Changes, Promises and Expectations   EÖKIK Budapest 2002 114 s. n.

27

283 Karády, Victor, Nastasă, Lucian The University of Kolozsvár/Cluj and the Students of the Medical Faculty (1872-1918)   Central European University Ethnocultural Diversity Resource Center Budapest–Cluj-Napoca 2004 392 973-86239-3-6

7

284 Károli Gáspár (ford.) Szent Biblia, azaz: Istennek Ó- és Új Testamentomában foglaltatott Szentírás   Bibliatársulat Budapest 1991 822+276 s. n.

23

285 Karsai Elek, Karsai László A Szálasi per Kovács Lajos Péter Reform Kiadó Debrecen 1988 766 963-02-5-9427

16

286 Karsai László Szálasi Ferenc. Politikai életrajz Schmal Alexandra Balassi kiadó Budapest 2016 524 978-963-506-976-7

2

287 Karsai László Holokauszt Hegybiró Éva Pannonica Kiadó Szekszárd 2001 428 963-9252-25-5

2

288 Karsai László, Molnár Judit (szerk.) Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára   MAZSIHISZ Budapest 2002 786 963-204-887-3

19

289 Katona Béla Várad a viharban   Teala Kórháztámogató Egyesület Nagyvárad 1946 363 s. n.

31

290 Katona Csaba et al. Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945   Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 236 963-631-161-7

2

291 Katz, Josef The Holocaust on the territory of Nazi-occupied Estonia, 1941-1944 Ryvlin, Vadim Jewish Community of Estonia Tallin 2012 34 s. n.

3

292 Kende Péter Röpirat a zsidókérdésről   Magvető Budapest 1989 270 s. n.

17

293 Kertzer, Dávid I. A pápák a zsidók ellen. A Vatikán szerepe az újkori antiszemitizmus kibontakozásában Bezsényi Katalin Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest 2003 448 963-9475-22-X

1

294 Kiss Anna Múltunk. Repertórium, 1989–2004 Barta Róbert, et. al. Múltunk Alapítvány Budapest 2005 74 s. n.

37

295 Kiss Endre (szerk.) Korszakok, irányzatok, életművek. Tanulmányok a közép és kelet-európai felvilágosodásról. Epochen, Richtungen, Lebenswerke. Studien über mittel- und osteuropäische Aufklärung   MTA–ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport–Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem–Közép-és Kelet-Európai Felvilágosodást Kutató Munkacsoport Budapest 2010 346 978-963-88644-3-7

27

296 Klein, Andrei Lea. Családom története   Editura Şcoala Ardeleană Kolozsvár 2016 252 978-606-8770-84-0

25

297 Klemperer, Victor I Will Bear Witness. A Diary of the Nazi Years, 1933-1941 Martin Chalmers The Modern Library New York 1998 520 0-375-75378-8 (1)

7

298 Koestler, Arthur Egy mítosz anatómiája Kapitány Ágnes Osiris Kiadó Budapest 1999 324 963-379-603-2

25

299 Koestler, Arthur Nyílvessző a végtelenbe Kállainé Horváth Andrea Osiris Kiadó Budapest 1996 354 963-379-147-2

25

300 Koestler, Arthur A láthatatlan írás. Az önéletrajz második része (1932-1940) Kállainé Horváth Andrea Osiris Kiadó Budapest 1997 508 963-379-288-6

25

301 Koestler, Arthur A tizenharmadik törzs. A kazár birodalom és öröksége Rózsahegyi István (ford.) Kabala KFT Eger 1990 200 963-02-8352-2

23

302 Komoróczy Géza A zsidók története Magyarországon. I. A középkortól 1849-ig   Kalligram Pozsony 2012 1232 978-80-8101-479-6; 978-80-8101-574-8

22

303 Komoróczy Géza A zsidók története Magyarországon. II. 1849-től a jelenkorig   Kalligram Pozsony 2012 1216 978-80-8101-480-2; 978-80-8101-574-8

22

304 Komoróczy Géza Zsidók a magyar társadalomban. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről 1790–2012. I. rész   Kalligram Pozsony 2015 864 978-80-8101-873-2; 978-80-8101-875-6

22

305 Komoróczy Géza Zsidók a magyar társadalomban. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről 1790–2012. II. rész   Kalligram Pozsony 2015 964 978-80-8101-874-9; 978-80-8101-875-6

22

306 Komoróczy Géza Holocaust. A pernye beleég börünkbe Gyurgyák János Osiris Kiadó Budapest 2000 184 963-379-846-9

1

307 Konyáné Kutrucz Katalin Trezor 3. Az átmenet évkönyve, 2003 Gyarmati György Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest 2004 424 ISSN 1585-3993

2

308 Kónyáné Kutrucz Katalin Trezor 1. A történeti hivatal évkönyve, 1999 Gyarmati György Történeti Hivatal Budapest 1999 312 ISSN 1585-3993

2

309 Kónyáné Kutrucz Katalin Trezor 2. A történeti hivatal évkönyve, 2000-2001 Gyarmati György Történeti Hivatal Budapest 2002 416 ISSN 1585-3993

2

310 Korom Imre Az európai zsidóság helyzete XII. Piusz pápa korában Bozsoki Valéria Agapé Szeged 2007 144 978-963-458-332-5

25

311 Kovács András A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon Berényi Gábor Gondolat Kiadó Budapest 2008 318 978-963-693-101-8

17

312 Kovács András Az erdélyi szombatosság nyomában Kozma Mária Pallas-Akadémia Csíkszereda 1999 170 973-9287-66-2

16

313 Kovács András Vallomás. A székely szombatosok perében Botár Emma Kriterion Konyvkiadó Bukarest 1981 276 s. n.

16

314 Kovács András Mondjatok Káddist egy székely faluért Kozma Mária Pallas-Akadémia Csíkszereda 1997 168 973-9287-06-9

16

315 Kovács András Útfélen fejfa Géczi János Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1995 248 963-50-6030-0; 973-26-0304-6

16

316 Kovács András (összeáll.) Levelek a hitvestől. Heves Renée leveleiből (1941–1944) összeállította Kovács András Kozma Mária Pallas-Akadámia Könyvkiadó Csíkszereda 2003 128 973-665-026-X

1

317 Kovács András, Miller L. Michael Jewish Studies at the Central European University. Vol. VII. 2009-2011 Vera Köböl Central European University Budapest 2013 234 ISSN: 2071-9213

7

318 Kovács M. Mária Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945 Dezsényi Katalin Napvilág Kiadó Budapest 2012 268 978-963-338-088-8

17

319 Kovács Tamás Mérlegen az ember. Ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről Ólmosi Zoltán Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Budapest 2014 214 978-963-631-230-5

27

320 Kőbányai János Saul fia-napló. Kertész-napló   Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 137+75 978-615-5480-18-8

14

321 Kőbányai János A holokauszt mint elbeszélés. A hazugság helye Dezsényi Katalin Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2005 250 963-9512-12-5

17

322 Kőbányai János (szerk.) A holokauszt Tinódija. Randolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában. Tisztelgés a tudós 90. születésnapjára Zsoldos Sándor Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2014 364 978-963-9512-88-7

25

323 Köbel Szilvia A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig   Gondolat Kiadó Budapest 2015 302 978-963-693-647-1

23

324 Könczei Csilla, Lăcătuş Ileana Ilonka néni Könczei Csilla Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene Cluj-Napoca 2002 324+12 ill. 973-98268-7-3

32

325 Krall Csaba (szerk.) Holocaust Emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából   Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség Budapest 1994 428 963-04-48386-6

20

326 Krausz Tamás Holokauszt: történelem és emlékezet Székely Ervin Magyar Ruszisztikai Intézet Budapest 2006 296 963-7730-39-7

16

327 Krausz Tamás (főszerk.) A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok (1941-1947)   L’Harmattan Kiadó Budapest 2013 632 978-963-7343-03-2

8

328 Krausz Tamás, Barta Tamás (szerk.) Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein   Russica Pannonicana Budapest 2014 360 978-963-7730-95-5

17

329 Krausz Tamás, Szvák Gyula A magyar megszállás-vajúdó nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra Gémesi Ferenc Russica Pannonicana Budapest 2013 180 978-963-7730-92-4

1, 23

330 Kuller, Hary Evreii în România anilor 1944–1949. Evenimente, documente, comentarii Şt. Iureş Editura Hasefer Bucureşti 2002 548 973-630-003-X

26

331 Kuller, Hary Presa evreiască bucureşteană, 1857-1994 Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1996 164 973-97375-4-4 13
332 Kun Béláné Kun Béla (Emlékezések)   Magvető Budapest 1966 322+32 il. s. n. 1
333 Laiş-Leibovici, Şlomo Evreii din România faţă de un regim în schimbări 1944-1950. Documente şi mărturii.   Centrul de Cercetare al Trecutului Evreilor din România Tel Aviv 2013 522 s. n. 26
334 Laqueur, Walter The Holocaust Encyclopedia Baumel, Tydor Judith Yale University Press New Haven–London 2003 766 0-300-08432-3 20
335 Látó Anna Honvágyam hiteles története. Szubjektív monográfia Németi Rudolf Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1981 236 s. n. 17
336 Lazarovits, Ernő Călător prin iad. Povestes adevărată a unui supravieţuitor Vasile Sălăjan Institutul Cultural Român Cluj-Napoca 2004 172 973-86871-5-2 12
337 Lebovits Imre Zsidótörvények – Zsidómentők   Ex Libris Kiadó Budapest 2007 420 978-963-86490-4-1; 978-963-86490-5-8 27
338 Lengyel, Olga Cuptoarele lui Hitler Popilean Mariana (trad.) Editura Dacia Cluj-Napoca 1986 232 s. n. 12
339 Lévai Jenő „…csak ember kezébe ne essem én…” Deportáció Télach Schutzpass… Napló 1944–45 Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 252 978-615-5480-17-1 15
340 Lévai Jenő A fekete SS „fehér báránya”   Kossuth Könyvkiadó Budapest 1966 192+16 ill. s. n. 1
341 Levy, Robert Gloria şi decăderea Anei Pauker Petrilă, Cezar Editura Polirom Bucureşti 2002 344 973-683-785-8 26
342 Linenthal, Edward T. Preserving Memory. The Struggle to Create America's Holocaust Museum   Columbia University Press New York 2001 336 978-0-231-12407

24

343 Löb, Ladislaus Rezső Kasztner. The Daring Rescue of Hungarian Jews: A Survivor’s Account   Pimlico London 2009 338 978-1-845-95008-8

3

344 Lőwy Dániel Az úri város zsidó lakosai. A nagyváradi zsidóság története Császtvay Tünde Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Budapest 2015 564 978-963-89114-2-1

8

345 Lőwy Dániel Két világ között. Publicisztikai írások, esszék, tanulmányok, megemlékezések   Világhírnév Kiadó Kolozsvár 2012 126 978-606-92542-0-889

25

346 Lőwy Dániel A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története   Koinónia Kolozsvár 2005 620 973-7605-02-0

20

347 Lőwy Dániel A téglagyártól a tehervonatig. Kolozsvár zsidó lakosságának története   Erdélyi Szépmíves Céh Kolozsvár 1998 366 973-98374-2-5

17

348 Lukács György A fiatal Hegel. A dialektika és az ökonómia összefüggéseiről Szigeti Györgyné Kossuth Könyvkiadó–Akadémiai Kiadó Budapest 1976 572  

25

349 Lustig Oliver Véráztatta napló Kerekes György Dacia Könyvkiadó Cluj-Napoca 1989 264 973-35-0027-5

1

350 Lustig Weiss, Mariana Tata mi-a povestit. Amintirile lui Tiberiu Lustig   s. ed. s. l. s. a. [2013] 218 s. n.

12

351 Lustig, Oliver Dicţionar de lagăr S. Singer Editura Hasefer Bucureşti 2002 348 973-630-011-0

12

352 Lustig, Oliver Procesul Ghetourilor din Nordul Transilvaniei. Actul de acuzare. Sentinţa, Vol. I. Mihulin Violeta Editura Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AERVH) Bucureşti 2007 370 978-88601-1-7

26

353 Lustig, Oliver Procesul Ghetourilor din Nordul Transilvaniei. Mărturii, Vol. II. Mihulin Violeta Editura Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AERVH) Bucureşti 2007 320 978-88601-0-0

26

354 Lustig, Tiberiu Familia mea. Şase generaţii ale unei familii de evrei din Ardealul de Nord     Bucureşti- Jerusalim 1996 184  

12

355 Lutz, Thomas et al. Killing Sites. Research and Remembrance Bistrovic, Miriam International Holocaust Remembrance Alliance Berlin 2015 234 978-3-86331-233-6

3

356 M. Hubbes Éva Székelyudvarhely egykori nyomdái és kiadványai Beke Sádor et al. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Székelyudvarhely 1998 92 973-9269-17-6

16

357 M. Szabó Imre (szerk.) Koréh Ferenc beszél New Yorkból   Viza Kft. Veszprém 2001 328 963-00-7003-0

23

358 Máday Béla Merjünk magyarok lenni! Idéztek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból   Fiatal Magyarság Szövetség Kiadása Budapest 1943 64 s. n.

16

359 Malaparte, Curzio Kaputt Danţiş, Gabriela Editura Univers Bucureşti 1999 310 973-34-0556-6

26

360 Márai Sándor Hallgatni akartam Mészáros Tibor Helikon Kiadó Budapest 2013 184 978-963-227-382-2

23

361 Marin, William, Oancea, Gheorghe I. Mişcarea antifascistă şi revoluţia populară în Banat     Timişoara 1971 352 I.P.B.T.-159-1971

24

362 Marosi Ildikó Kis\Ligeti\Könyv. A fedélzetközi utas elsüllyedt világa Kozma Mária Pallas-Akadámia Könyvkiadó Csíkszereda 2002 126+18 ill. 973-8079-46-2

1

363 Martin János Sorsvállalás. Egy megtért erdélyi magyar emlékiratai   Verbum Kiadó Kolozsvár 2007 332 978-973-88496-4-8

23

364 Martin, Judith Pli urgent   Les Éditions Noir sur Blanc Montricher (Suisse) 2001 84 2-88250-114-5

1

365 Márton Ernő A magyar zsidóság családfája. Vázlat a magyarországi zsidók településtörténetéhez   Fraternitas R.-T. Kolozsvár 1941 72 s. n.

25

366 Marton, Alexandru Am scăpat de la Auschwitz S. Singer Editura Hasefer Bucureşti 2000 164 973-9235-93-X

12

367 McCagg, William O. Zsidóság a Habsburg Birodalomban, 1670–1918 Braun Róbert Cserépfalvi Szekszárd   220 963-7990-39-9

8

368 Mihai Cioabă, Luminiţa Lacrimi Rome. Romane Asva Sarău, Maria Editura Ro Media   2006 276 (10) 973-86817-8-2; (13) 978-973-86817-8-1

13

369 Mihalevici Relly Sors és túlélés   Kriterion Könyvkiadó–Polis Könyvkiadó Kolozsvár 2011 132 978-973-26-1046-6

24

370 Mihalevici, Relly Destin şi supravieţuire Mircea Petean Editura Limes Cluj-Napoca 2007 152 978-973-726-264-6

24

371 Mihalevici, Relly Noemi. O viaţă, mai multe vieţi Eleonora Sava Editura Napoca Star Cluj-Napoca 2011 436 978-973-647-794-2

24

372 Mihály Sándor Az ellopott fiatalság Hadházy Zsuzsa Incitato Kolozsvár 2008 208  

23

373 Miklya Luzsányi Mónika Hogy véget érjen a sötétség. Dokumentumok Sztehlo Gábor lelkész gyermekkentő munkájáról a II. világháború idején Bálint Ágnes Koinónia Kiadó Kolozsvár 2003 112 973-8022-60-6

15

374 Mircu, Marius Oameni de omenie în vremuri de neomenie Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1996 244 973-9235-01-8

13

375 Miskolczy Ambrus A vasgárda (1927–1937). Antiszemitizmus, mitológia, vallás Berényi Gábor Gondolat Kiadó Budapest 2015 278 978-963-693-594-8

2

376 Molnár Imre Esterházy János, élete és mártírhalála   MÉRY RATIO Debrecen 2010 444 978-80-89286-30-0

2

377 Molnár Judit Csendőrtiszt a Markóban. Ferenczy László csendőr alezredes a népbíróság előtt   Scolar–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest 2014 376 978-963-244-516-8

25

378 Molnár Judit (szark.) A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. Tanulmányok – From High Politics to Everyday Life. Studies on the Hungarian Holocaust after 70 years   Balassi Kiadó Szeged 2016 500 978-963-506-994-1

19

379 Molnár Judit (szerk.) A holokauszt Magyarországon európai perspektívában   Balassi kiadó Budapest 2005 740 963-506-628-7

19

380 Molnár Judit (szerk.) Jogfosztástól népirtásig. A magyar holokauszt áldozatainak emlékére   Magyar Nemzeti Múzeum Budapest 2006 80 963-7061-19-3

27

381 Molnár, Ildikó, Ciuciu, Anca Martori evrei ai unui secol european. Fotografii şi poveşti din interviurile Centropa   Centropa [Bucureşti] 2007 120 s. n.

16

382 Mounk, Yascha Stranger in My Own Country. A Jewish Family in Modern Germany   Farrar, Straus and Giroux New York 2014 262 978-0-374-15753-1

3

383 Mózes Elek, Szabó Imre Száz év a kegyelet és jótékonyság szolgálatában. A Cluji ort.Chevra Kadisa száz éve, 5597–5697 (1836–1936)   A cluji ort. Chevra Kadisa kiadása Kolozsvár s. a. 140 s. n.  
384 Mózes, Tereza Decalog însângerat   Editura ARA Bucureşti 1995 322 973-9181-02-3

13

385 Mózes,Tereza Evreii din Oradea Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1997 412+20 ill. 973-9235-31-X

12

386 Mustaţă, Constantin Dialoguri cu Raoul Şorban Popa, Florin Editura Anotimp Cluj-Napoca 2002 256 973-98564-1-1

13

387 Nagy Károly Kecskési Tollas Tibor életútja, 1920–1997   Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Nagybarca 2007 136 978-963-06-3655-1

1

388 Nagyi Enikő Orsolya Mit tudott az észak-erdélyi magyar lakosság a zsidóellenes intézkedésekről? A kolozsvári magyar sajtó összehasonlító vizsgálata 1940–1944 között. Mesteri dolgozat   Kézirat Kolozsvár 2012 112 s. n.

IV.

389 Nastasă, Lucian Intelectualii din România. Configuraţii culturale. Studii şi documente Francisc Baja Editura Mega Cluj-Napoca 2014 298 978-606-543-550-6

24

390 Nastasă, Lucian, Salat Levente Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940)   Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2003 310 973-86239-1-X

26

391 Nastasă, Lucian, Salat Levente Interethnic Relation in post-Communist Romania   Ethnocultural Diversity Resource Center Cluj-Napoca 2000 402 973-0-02185-6

26

392 Nastasă, Lucian, Varga, Andrea Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919-1944)   Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2001 684 973-85305-2-0

26

393 Nastasă-Kovács, Lucian Pogromul itinerant sau decembrie antisemit. Oradea, 1927 Grigore Arsene, Alexandru Florian Curtea Veche–Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti 2014 472 978-606-588-784-8; 978-606-93581-4-6

24

394 Nastasă-Matei, Irina Educaţie, politică şi propagandă. Studenţi români în Germania nazistă Vasile George Dâncu Editura EIKON–Editura Şcoala Adreleană Cluj-Napoca 2016 370 978-606-8770-63-5; 978-606-711-387-7

24

395 Neher, Andrei Cheile identităţii iudaice Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 2001 212 973-8056-81-0

12

396 Neumann, Getta Destine evreieşti la Timişoara. Portretul comunităţii din perioada interbelică până azi Ileana Buculei Editura Hasefer Bucureşti 2014 498 987-973-630-298-5

32

 

397 Neumann, Victor Istoria evreilor din România. Studii documentare şi teoretice Dorcescu, Eugen Editura Amarcord Timişoara 1996 290 973-9244-09-2

13

398 Niemayer, Stefan A náci műkincsrablók   Könyvmíves Könyvkiadó Budapest 1999 176 963-9497-03-7

4

399 Niemayer, Stefan Eichmann, milliók gyilkosa Hüse Anikó Könyvmíves Könyvkiadó Budapest 1997 176 963-9262-97-8

17

400 Niemayer, Stefan A náci műkincsrablók Hüse Anikó Könyvmíves Könyvkiadó Budapest 1999 176 963-9497-03-7

17

401 Nussbächer Anna Életre ítélve. Memoár Orbán János Dénes Magánkiadás Kolozsvár 2015 94 s. n.

25

402 Ofry Dán A húszéves Izráel   Lumen Könyvkiadó LTD. Tel-Aviv   416 s. n.

25

403 Olaru, Carmen (ed.) Holocaust: Gânduri, Idei, Sentimente   Asociaţia Evreilor din România, Victime ale Holocaustului Bucureşti 2007 160 978-973-88601-3-1

24

404 Orbán Ferenc Zsidó élet Magyarországon, 1996. Jewish life in Hungary. 5756 Raj Tamás Makkabi Kiadó Budapest 1995 48 963-7475-16-8

19

405 Ötvös Béla Porrá és hamuvá. A német fasiszta haláltáborokba deportált Horvát Ernő elbeszélése nyomán Săşianu, Alexandru, Gorun, Gheorghe Pelikan Kiadó Nagyvárad 1997 204+32 ill. 973-96984-1-7

19

406 P. Szőke János Márton Áron   Görög Katolikus Püspöki Hivatal Nyiregyháza 1990 518 s. n.

17

407 Păcuraru, Francisc Românii şi maghiarii de-a lungul veacurilor. Paralelisme, interferenţe, convergenţe şi contradicţii în cursul istoriei   Editura Minerva Bucureşti 1988 614 s. n.

13

408 Patai József Héber költők. A középső kapu Bencsik Gábor, Kerényi Imre, Pozsgai Zsolt Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest 2015 408 9978-615-5269-73-8

16

409 Patai, Raphael The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology Sándor Mezey Wayne State University Press Detroit 1996 732 0-8143-2561-0

3

410 Pelin, Mihai Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii Adina Kenereş Compania Bucureşti 2002 360 973-8119-50-2

24

411 Pella, Vespasian V. În slujba ştiinţei dreptului şi a cauzei păcii Gheorghe Sbârnă Editura Karta-Graphic Ploieşti 2011 770 978-606-8312-32-3

18

412 Pelle János Zsidó gombolyag   Ráday Könyvesház Budapest 2007 180 978-963-87543-4-9

27

413 Petrescu Florin Istoria evreilor. Holocaustul. Ediția a II-a Mihăilescu Rodica, Ţurcaşiu Corneliu Editura Didactică şi Pedagogică R. A. Bucureşti 2007 188 978-973-30-1975-6

24

414 Petrescu, Florin Isoria evreilor. Holocaustul. Manual pentru liceu Ediția a II-a Editura Didactică și Pedagogică R. A. București 2007 188 978-973-30-1975-6

26

415 Petrescu, George Consătenii mei, Români şi Evrei. Relatări despre o rodnică convieţuire interetnică în comuna Săcel, Maramureş Dumitraş, Mariela Asociaţia Maramureşenilor Cluj-Napoca 2006 140 973-0-04035-4

24

416 Petrilă, Cezar Holocaustul Evreilor Români. Din mărturiile supravieţuitorilor Gheţău, Gabriela Editura Polirom Bucureşti 2004 328 973-681-669-9

26

417 Pokivailova, Tatiana et al. Din culisele luptelor pentru Ardeal Schlezak, Felicia Editura Eikon Cluj-Napoca 2003 96 973-7987-12-6

12

418 Poliakov, Léon Les totalitarismes du XXe siècle. Un phénomène historique dépassé?   Fayard Paris 1987 380 2-213-02068-X

7

419 Pons, Emmanuelle Ţiganii din România, o minoritate în tranziţie Bedrosian, Magdalena Compania Bucureşti 1999 160 973-99224-4-8

13

420 Popescu, Ioan J. O istorie a evreilor din Sighet   Editura Echim Sighetul Marmaţiei 2009 282 978-973-7663-27-6

24

421 Potra, George Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România   Curtea veche Bucureşti 2001 336 973-8120-90-X

13

422 Prager, Denis, Telushkin, Joseph Why the Jews? The Reason for Antisemitism   Touchhstone New York 2003 246 0-7432-4620-9

7

423 R. P. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al R. P. R. 1958   Direcția Centrală de Statistică București 1958 318 s. n.

28

424 R. P. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al R. P. R. 1960   Direcția Centrală de Statistică București 1960 488 s. n.

28

425 R. P. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al R. P. R. 1964   Direcția Centrală de Statistică București 1964 656 s. n.

28

426 R. P. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al R. P. R. 1965   Direcția Centrală de Statistică București 1965 672 s. n.

28

427 R. P. R. Direcția Centrală de Statistică Breviar statistic al R. P. R. 1961   Direcția Centrală de Statistică București 1961 320 s. n. 28
428 R. P. R. Direcțiunea Centrală de Statistică Anuarul statistic al R. P. R. 1957   Editura Științifică București 1957 276 s. n. 28
429 R. Pataki Mária Zsidó szakácskonyv   Makkabi Kiadói Kft. Budapest 1998 120 963-7475-40-0 17
430 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1966   Direcția Centrală de Statistică București 1966 712 s. n. 28
431 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1967   Direcția Centrală de Statistică București 1967 680 s. n. 28
432 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1968   Direcția Centrală de Statistică București 1968 736 s. n. 28
433 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1969   Direcția Centrală de Statistică București 1969 770 s. n. 28
434 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1970   Direcția Centrală de Statistică București 1970 794 s. n.

28

435 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1971   Direcția Centrală de Statistică București 1971 848 s. n.

28

436 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1975   Direcția Centrală de Statistică București 1975 556 s. n.

28

437 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1978   Direcția Centrală de Statistică București 1978 640 s. n.

28

438 R. S. R. Direcția Centrală de Statistică Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1979   Direcția Centrală de Statistică București 1979 688 s. n.

28

439 Radácsy László Héber–magyar nagyszótár Raj Tamás (bev.) Akadémiai Kiadó–Makkabi Kiadó Budapest 1999 704 963-7475-22-2-Ö; 963-7475-23-0

19

440 Radnev, Manase et al. Şafran printre nemuritori Dorian, Dorel Editura Hasefer Bucureşti 2002 376 973-8056-71-3

13

441 Radosav, Doru Donbas – o istorie deportată.   Forumul Democrat German Satu Mare 1994 164+10 ill. s. n.

32

442 Raţiu, Iuliu Viaţa şi moartea lui Antonescu. Almanah istoric (50 ani de la moartea mareşalului) Duţescu, Bogdan Editura Tess-Expres Bucureşti 1996 224 s. n.

12

443 Réthelyi Miklós Egy magyar demokrata. Szentágothai János politikai hitvallása Haraszti György Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Budapest 2014 300 978-615-5132-03-2

23

444 Riza, Adrian Reţetele omeniei Curatu, Elena Editura R. A. I. Bucureşti 1995 270 973-570-018-2

13

445 Rosen, Avram Contribuţia evreilor la progresul industrial în România interbelică Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 2002 296 973-630-012-9

13

446 Rosen, Moses Primejdii, încercări, miracole, ed. a II-a Litman, P. Editura Hasefer Bucureşti 1991 368 973-95006-3-3

8

447 Rotariu, Traian (coord.) et al. Recensământul din 1857. Transilvania Ediția a II-a revăzută și adăugită Editura Staff [București] 1997 584 973-96796-1-7

27

448 Rotariu, Traian (coord.) et al. Recensământul din 1880. Transilvania   Editura Staff [București] 1997 460 973-96796-4-1

27

449 Rotariu, Traian (coord.) et al. Recensământul din 1900. Transilvania   Editura Staff [București] 1999 712 973-96796-9-2

27

450 Rotariu, Traian (coord.) et al. Recensământul din 1910. Transilvania   Editura Staff București 1999 714 973-99122-1-4 27
451 Rotariu, Traian (coord.) et al. Recensământul din 1941. Transilvania   Editura Presa Universitară Clujeană [Cluj-Napoca] 2002 382 973-610-083-9

27

452 Rotaru, Jipa et al. Mareşalul Antonescu la Odessa. Grandoarea şi amărăciunea unei victorii Petre, Eugenia Paideia Bucureşti 1999 256+8 ill. 973-9368-15-8

13

453 Roth Endre Nacionalizmus vagy demokratizmus? Balázs Sándor (ford.) Pro Europa Kiadó Marosvásárhely 2000 360 973-97231-7-9

27

454 Roth Endre Választásaim Gálfalvi György Mentor Kiadó Marosvásárhely 2006 368 973-599-236-1

16

455 Rothschild, Joseph Románia története a két világháború között. Kéziratként Bárdi Nándor, Pándi Lajos Togo Kereskedelmi BT. Szeged 1995 66 963-482-020-4

25

456 Rotman, Liviu Orizonturi evreieşti – orizonturi Europene Francisca Băltăceanu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România–Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România (CSIER) Bucureşti 2007 164  

24

457 Rotman, Liviu Evreii din România în perioada comunistă, 1944-1965   Editura Polirom Bucureşti 2004 200 973-681-767-9

26

458 Rózsa Ágnes Jövőlesők. Nürnbergi Lágernapló 1944–45 Dávid Gyula Kriterion Kiadó Bukarest 1971 264 s. n. 23
459 Şafran, Alexandru Un tăciune smuls flăcărilor. Comunitatea evreiască din Romînia, 1939-1947. Memorii Litman, Paula Editura Hasefer Bucureşti 1996 406 973-97375-6-0 13
460 Ságvári Ágnes (összeáll.) Emlékezünk az áldozatokra! A magyarországi zsidóság holocaustja, 1944. Holocaust, Magzarország, 1944   Jewish Agency for Israel–SOLLUN BT. Budapest 1994 26+térkép s. n. 1
461 Salamon Juliska Levelek Nagyváradról. 1935–1944, zsidó családi sors   Polimark Kiadó Bukarest 1996 190+16 ill. 973-97637-1-5

32

462 Salamon, Julişka Scrisorile unei mame 1935-1944. Destinul unei familii evreieşti Mara & Cătălina Editura Polimark Bucureşti 1996 192+16 ill. 973-97637-0-7

32

463 Sanie Silviu Dăinuire prin piatră. Monumentele cimitirului medieval evreiesc de la Siret Singer, S. Editura Hasefer Bucureşti 2000 316 973-8056-15-2

20

464 Sanie, Silviu, Vitcu, Dumitru (coord.) Studia et acta historiae Iudaerum Romaniae, V. Singer Sandu Editura Hasfer Bucureşti 2000 388 973-8056-17-9

24

465 Sas Andor A szlovákiai Zsidók üldözése, 1939–1945 Szigeti László Kalligram Könyvkiadó Pozsony 1993 264 80-7149-033-4

17

466 Scheiber Sándor Évkönyv, 1983⁄84   A Magyar Izraeliták Országos Intézete Budapest 1984 536 ISSN: 0138-9785

16

467 Schickert, Klaus Die Judenfrage in Ungarn. Jüdische Assimilation und antisemitische Bewegung im 19 und 20 Jahrhundert   Essener Verlagsanstalt Essen 1937 320 s. n.

3

468 Schlesak, Dieter Capesius, az auschwitzi patikus Tibori Szabó Zoltán (szerk., előszó) Bookart Csíkszereda 2008 348 978-973-88358-5-6

2

469 Schlesak, Dieter Capesius, der Auschwitzapotheker Balthes, Chris (ed.), Zoltán Tibori Szabó (Vorwort) Hora Verlag Sibiu 2009 378 978-973-8226-80-7

2

470 Schön Dezső Istenkeresők a Kárpátok alatt. A haszidizmus regénye Sebes Katalin Múlt és Jövő Kiadó Budapest 1997 342 963-85697-7-8

27

471 Schön Dezső (szerk.) A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlélkönyve. A váradi és vidéki zsidóság deportálásának harmincadik évfordulóján   A Nagyváradról Elszármazottak Egyesülete Izraelben Tel Aviv 1981 448 s. n.

31

472 Sebastian, Mihail Jurnal, 1935-1944 Omăt, Gabriela Humanitas Bucureşti 2002 592 973-28-0719-9

32

473 Sebestyén Mihály Nyúlgát az idő ellen. Az erdélyi zsidóság története. Tanulmányok, esszék, cikkek Kuti Mária Mentor Kiadó Marosvásárhely 2000 362 973-8002-54-0

17

474 Sebők János A titkos alku. Zsidókat a függetlenségért. Horthy és a holokauszt   Szerzői Kiadás Budapest 2004 294 963-216-7147

27

475 Semprun, Jorge A nagy utazás Botár Emma Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1965 222 s. n.

16

476 Semprun, Jorge A nagy utazás Pór Judit Európa Könyvkiadó Budapest 1964 240 s. n.

25

477 Şerbănescu, Ioan et al. Evreii din România în secolul XX. 1900-1920: Fast şi nefast într-un răstimp istoric. Documente şi mărturii. Vol. I. Popovici, Ileana Editura Hasefer Bucureşti 2003 536 973-630-034-X; 973-630-036-8

26

478 Şerbănescu, Ioan et al. Evreii din România în secolul XX. 1900-1920: Fast şi nefast într-un răstimp istoric. Vol. II. Popovici, Ileana Editura Hasefer Bucureşti 2003 576 963-630-034-X; 963-630-036-6

26

479 Șerbănescu, Ion (coord.) Evreii din România între anii 1940-1944. Vol. III. 1940-1942: Perioada unei mari restrişti. Partea I.   Editura Hasefer Bucureşti 1997 464 973-9235-32-8; 973-9235-33-6

18

480 Șerbănescu, Ion (coord.) Evreii din România între anii 1940-1944. Vol. III. 1940-1942: Perioada unei mari restrişti. Partea a II-a   Editura Hasefer Bucureşti 1997 480 973-9235-32-8; 973-9235-34-4

18

481 Shafir, Michael Radio-grafii şi alte fobii. Studii contemporane, publicistică şi pubelistică   Institutul European Iaşi 2010 486 978-973-611-675-9

18

482 Shafir, Michael Între negare şi trivializare prin comparaţie. Negarea Holocaustului în ţările postcomuniste din Europa Centrală şi de Est   Editura Polirom Bucureşti 2002 160 973-681-138-7 26
483 Shapiro, Paul A. The Kishinev Ghetto,1941-1942. A Documentary History of the Holocaust in Romania’s Contested Borderlands   The University of Alabama Press–US Holocaust Memorial Museum Tuscaloosa, Alabama 2015 262 978-0-8173-1864-2; 978-0-8173-8812-6 3
484 Singer, Sandu Parlamentari evrei în Forul Legislativ al României (1919-1940). Documente (extrase)   Editura Hasefer Bucureşti 1998 424 973-9235-63-8

24

485 Singer, Sandu (ed.) Evreii din România între anii 1940-1944. Vol. IV. 1943-1944: Bilanţul tragediei – Renaşterea speranței Federația Comunităților Evreiesști din România Editura Hesefer Bucureşti 1998 514 973-9235-55-7

18

486 Şiperco, Andrei Acţiunea internaţională de ajutorare a evreilor din România. Documente, 1943-1945 Singer, S. Editura Hasefer Bucureşti 2003 432 973-630-007-2

12

487 Slachta Krisztina Megfigyelt Szabadság. A keletnémet és a magyar állambiztonsági szervek együttműködése a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1990   Kronosz Kiadó–Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Pécs–Budapest 2016 350 978-615-5497-70-4

27

488 Socol, Aurel Furtună deasupra Ardealului Sălăjan, Vasile Revista „Tribuna” Cluj-Napoca 1991 104 s. n.

25

489 Solomonovici, Teşu Securitatea şi evreii. Despre călăi şi despre victime. vol. I. Bitay Magda Editura Ziua Bucureşti 2003 536 973-86292-7-6

26

490 Solomonovici, Teşu Securitatea şi evreii. Terore. Crime. Turnători. Colaboraţionişti. vol. II. Bitay Magda Editura Teşu Bucureşti 2004 640 973-98671-8-9

26

491 Somos István Auschwitz!... Hazatért deportáltak megrázó elbeszélései az auschwitzi, majdaneki, birkenaui és lublini német halállágerek borzalmairól   Minerva Rt. Cluj-Kolozsvár [1945] 64 s. n.

2

492 Şorban, Raul Chestiunea maghiară Matei, Gheorghe Editura Valahia Bucureşti 2001 284 973-95092-4-X

12

493 Soros, Tivadar Maskerado. Dancing Around Death in Nazi Hungary Humphrey Tonkin Edinburgh Canongate Books Ltd. 2000 144 1-84195-062-9

3

494 Staller Tamás Zsidóság és filozófia. Történeti vázlat Babits Antal Logos Kiadó Budapest 2006 216 963-81-5918-9

25

495 Stark Tamás Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után (1939–1955) Glatz Ferenc MTA Történettudományi Intézet Budapest 1995 112 963-8312-343

2

496 Stark, Tamás Hungarian Jews During the Holocaust and After the Second World War, 1939-1949: A Statistical Review   East Europea Monographs, Boulder–Comumbia University Press New York 2000 174 0-88033-449-5

7

497 Stoenescu, Alex Mihai Armata, Mareşalul şi Evreii. Cazurile Dorohoi, Bucureşti, Iaşi, Odessa   RAO International Publishing Company S. A. Bucureşti 1998 512 973-576-184-X 13
498 Stoian, Mihai Ultima cursă – de la Struma la Mefküre Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1995 348 973-96819-6-4 13
499 Storfa, Joachim-Peter Scrierile politice ale lui Mihai Eminescu Ilie, Irina Editura Paideia Bucureşti 2003 188 973-596-147-4 24
500 Streja, Aristide, Schwarz, Lucian Sinagoga în România Alin Croitoru Editura Hasefer Bucureşti 2011 276 978-973-630-198-8 20
501 Suciu, Horațiu (coord.) Trei povestiri despre Holocaust / Three Stories About the Holocaust   Editura Eurostampa Timișoara 2013 106 978-606-569-660-0 9
502 Sz. Horváth, Franz Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa Hausleitner, Mariana, Roth, Harald (Hrsg.) IKGS Verlag München 2006 132 3-9809851-1-3  
503 Szabolcsi Miksa (szerk.) A zsidók története, Vol. I–VI.   Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 1906–1908 600 s. n.

22

504 Szabolcsi Ottó, Závodszky Géza (szerk.) Ki kicsoda a törtánelemben?   Laude Kiadó Kalocsa 1996 414 9637830111

17

505 Szász Anna Lujza, Zombory Máté (szerk.) Transznacionális politika és a holokauszt emlékezettörténete   Befejezetlen Múlt Alapítvány Budapest 2014 302 978-963-12-0251-9

1

506 Szávai Géza Székely Jeruzsálem   Pont Kiadó Budapest 2008 416 978-963-7265-78-5

27

507 Szávai, Géza Ierusalimul secuiesc   Pont Kiadó Budapest 2001 448 978-963-7265-77-8

27

508 Szécsényi András Kőbe zárt emlékezet – Memories in Stone. Holocauszt emlékművek a Kárpát-medencében Haraszti György, Szita Szabolcs Holocaust Documentation and Memorial Center Budapest 2011 96 978-615-5132-05-6

27

509 Székely Béla Az antiszemitizmus és története   Tabor Könyvkiadó Budapest 1936 384 s. n.

25

510 Székely Sárika Szurika, Éva lánya Lőwy Dániel Editura Mega   2007 210 978-973-7867-79-7

25

511 Szekfű Gyula Három nemzedék és ami utána következik   K. M. Egyetemi nyomda Budapest 1940 514 s. n.

16

512 Szilágyi Ernő Wassermann zsidó önvallomása. Jacob Wassermann – A fürthi Messiás   Fraternitas Kis Könyvek Kolozsvár 1943 104 s. n.

1

513 Szilágyi Júlia Álmatlan könyv. Memoár Balázs Imre József Korunk‒Komp Press Kolozsvár 2014 136 978-973-1960-72-2

23

514 Szita Szabolcs Aki egy embert megment – a világot menti meg. Mentőbizottság: Kasztner Rezső – SS – embervásár – 1944–1945 Novák Attila Corvina Budapest 2005 176 963-13-5415-6

2

515 Szíves Sándor Kémikusok. (Auschwitz megközelítése). Dráma két részben Tibori Szabó Zoltán Mega kiadó Kolozsvár 2013 64 978-606-543-308-3

1

516 Szokolay Katalin És a varsói gettó felkelt... Réz Miklósné Kossuth Könyvkiadó Budapest 1983 224 936-09-2202-9

25

517 Szolzsenyicin, A. I. Együtt. Vol. I. Oroszok és zsidók a cári birodalomban   Allprint Kiadó Budapest 2004 640 963-9575-02-X

17

518 Szolzsenyicin, A. I. Együtt. Vol. II. Oroszok és zsidók a Szovjetunióban Palásthy M. György Allprint Kiadó Budapest 2005 576 963-9575-13-5

17

519 Szűcs Teri (szerk.) Bevésett nevek. Emlékek nélkül emlékezni   Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudoményi Kar Budapest 2015 424 978-963-284-698-9; 978-963-284-699-6

20

520 Tábor Béla A zsidoság két útja Rucsek Andrea Pesti Szalon Könyvkiadó Budapest 1990 184 963-02-84650

17

521 Takács Zsuzsa et al. Bevésett nevek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem holokauszt és második világháborús emlékművének felavatásához kapcsolódó konferencia Salát Zalán Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Budapest 2015 422 978-963-284-698-9; 978-963-284-700-9

20

522 Tamás Gáspár Miklós Idola tribvs. A nemzeti érzés erkölcsi lényege. Vázlat a hagyományról. Az értékvilág legendája   Magyar Füzetek könyvei – 12. Budapest 1989 316 ISSN: 0291-3801

32

523 Tarnovschi, Daniela, Anăstăsoaie, Viorel Proiecte pentru romii din România, 1991-2000 Lixandru, Claudia Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală Cluj-Napoca 2001 322 973-85305-0-4

7

524 Teleki Pál, gr., m. kir. min-eln. Magyar nemzetiségi politika   Stádium Sajtóvállalat Rt. nyomdája Budapest 1940 30 s. n. 25
525 Theodoru, Radu România ca o pradă   Editura Miracol Bucureşti 2000 264 973-9315-53-4 12
526 Theodoru, Radu Nazismul sionist   Editura Miracol Bucureşti 2000 244 973-9315-52-6 12
527 Theodoru, Radu Nazismul sionist Jelman, Şerban Editura Alma Tip Oradea 1997 232 973-98321-1-3 12
528 Tibori Szabó Zoltán Élet és halál mezsgyéjén   Minerva Művelődési Egyesület Kolozsvár 2001 264 973-98099-3-6 1
529 Tibori Szabó Zoltán Frontiera dintre viaţă şi moarte. Refugiul şi salvarea evreilor la graniţa româno-maghiară (1940-1944) Kenereş Adina, Florica Perian (trad.) Compania Bucureşti 2005 320 973-7841-11-5

32

530 Tibori Szabó Zoltán Az erdélyi zsidóság identitásának alakulasa, 1945–1948 között, a magyar nyelvű zsidó sajtó tükrében (Deportált Hiradó, Egység, Ichud, Új Ifjúság) Doktorandus referátuma Kézirat Kolozsvár 2006 106 s. n.

IV.

531 Tibori Szabó Zoltán Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal. Forrásmunka-tanulmány   Kézirat Kolozsvár 2003   s. n.

IV.

532 Tibori Szabó Zoltán Zsidók menekülése és mentése a magyar-román határon 1940‒1944 között   Kézirat Kolozsvár 2001 181 s. n.

IV.

533 Tibori Szabó Zoltán Az erdélyi zsidó identitást meghatározó tényezők a II. világháború utáni időszakban Doktorandus referátuma Kézirat Kolozsvár 2005 50 s. n.

IV.

534 Tibori Szabó Zoltán Holokauszt Erdélyben. Az erdélyi zsidóság sorsa 1940‒1950 között Doktorandus referátuma Kézirat Kolozsvár 2004 71 s. n.

IV.

535 Tibori Szabó Zoltán Románia és a Holokauszt. Fájdalmas, de huncutkodó szembenézés a múlttal. Forrásmunka-tanulmány   Kézirat Kolozsvár 2002   s. n.

IV.

536 Tibori Szabó Zoltán A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Maros-Torda vármegye   Kézirat Kolozsvár 2002-2003 94 s. n.

IV.

537 Tibori Szabó Zoltán A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Csík vármegye   Kézirat Kolozsvár 2002-2003 68 s. n.

IV.

538 Tibori Szabó Zoltán A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Kolozs vármegye ‒ első változat   Kézirat Kolozsvár 2000-2001 60 s. n.

IV.

539 Tibori Szabó Zoltán A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Kolozs vármegye   Kézirat Kolozsvár 2000-2001 65 s. n.

IV.

540 Tibori Szabó, Zoltán The Catastrophe of Hungarian Jewry. A Selected and Annotated Bibliography. Articles, Studies and Books Published in Romania between 1984 and 2000   Kézirat Kolozsvár 2000 43  

IV.

541 Tilkovszky Loránt Teleki Pál. Legenda és valóság Török Piroska Kossuth Könyvkiadó Budapest 1969 192 s. n.

1

542 Tivai Nagy Imre Emlékezés régi csikiakról Kozma Mária Pallas-Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda 1996 310 973-97554-2-9

16

543 Tivai Nagy Imre Emlékezés régi csikiakról   Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár 2000 260 973-9422-61-6

16

544 Törzsök Erika A romakérdés az integráció csapdájában. A romák integrácios lehetőségei Magyarországon. Nemzetközi konferencia Böszörményi Jenő, Józsa Mária Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda Budapest 2000 140 963-00-3538-3

16

545 Törzsök Erika Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2000 Kállai Ernő, Törzsök Erika Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda Budapest 2000 90 s. n.

8, 27

546 Törzsök Erika et al. Médianacionalizmus, kisebbségek és az EU-integráció Ágoston Vilmos Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Budapest 2003 154 963-212-661-0

25

547 Traşcă, Ottmar, Deletant, Dennis Al III-lea Reich şi Holocaustul din România. 1940-1944. Documente din arhivele germane   Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti 2007 832 978-973-88354-0-5

18

548 Trencsényi, Balázs et al. Nation-Building and Contested Identities: Romanian and Hungarian Case Studies   Regio Books–Editura Polirom Budapest−Iaşi 2001 384 963-00-8714-6

7

549 Turán Tamás (szerk.) Schreiber, Moses (a Hatam Szofer) négy responsuma   MTA Judaisztikai Kutatóközpont Budapest 2006 94 963-871-620-7

32

550 Ujvári Péter Zsidó lexikon Ujvári Endre Pallas Budapest 1929 1028 s. n.

8

551 Ungureanu, Elisabeth (ed.) How was it possible? Cum a fost posibil?   Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti 2014 136 s. n.

18

552 Ungureanu, Elisabeth (ed.) Cum a fost posibil? Holocaustul evreilor din România. Tabăra de pictură, ediţia a V-a.   Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Braşov 2013 90 s. n.

18

553 Vago, Bela Umbra svasticii. Naşterea fascismului şi a antisemitismului în Bazinul Dunării (1936-1939) Corina Tiron (trad.) Curtea Veche Bucureşti 2003 424 973-669-007-5

13

554 Varga E. Árpád (összeáll.) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850‒1992 között   Teleki László Alapítvány‒Pro Print Könyvkiadó Budapest‒Csíkszereda 1998 608 963-04-9911-8; 963-04-9912-6; 973-9311-18-0 28
555 Varga E. Árpád (összeáll.) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. II. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. Népszámlálási adatok 1850/1869‒1992 között   Teleki László Alapítvány‒Pro Print Könyvkiadó Budapest‒Csíkszereda 1999 880 963-04-9911-8-0; 963-03-8427; 973-9311-53-9 28
556 Varga E. Árpád (összeáll.) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. III. Arad, Krassó-Szörény és Temes megye. Népszámlálási adatok 1869‒1992 között   Teleki László Alapítvány‒Pro Print Könyvkiadó Budapest‒Csíkszereda 2000 668 963-04-9911-8-0; 963-00-3310-4; 973-9311-59-8 28
557 Varga E. Árpád (összeáll.) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. Népszámlálási adatok 1850‒1992 között   Teleki László Alapítvány‒Pro Print Könyvkiadó Budapest‒Csíkszereda 2001 794 963-04-9911-8-Ö; 963-00-9249-2; 973-9311-85-7 28
558 Varga E. Árpád (összeáll.) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. V. Brassó, Hunyad és Szeben megye. Népszámlálási adatok 1850‒1992 között   Teleki László Alapítvány‒Pro Print Könyvkiadó Budapest‒Csíkszereda 2002 676 963-04-9911-8-0; 963-86-2911-8; 973-9311-98-9 28
559 Varga E. Árpád (összeáll.) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850‒1992. Helységnévtár. Összesített mutató az I‒V. kötetekhez   Teleki László Alapítvány‒Pro Print Könyvkiadó Budapest‒Csíkszereda 2002 560 963-04-9911-8-0; 963-86-2910-X; 973-9311-99-7

28

560 Végső István, Simko Balázs Zsidósors Kiskunhalason. Kisvárosi út a holokauszthoz   L’Harmattan Budapest 2007 348 978-963-9683-70-9

17

561 Veiga, Francisco Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului   Humanitas Bucureşti 1995 384 973-28-0590-0

32

562 Veress Károly (szerk.) Az interkulturalitás ‒ interdiszciplináris megközelítésben. Alkalmazott filozófiai kutatások Egyetemi Füzetek ‒ 6. Egyetemi Műhely Kiadó‒Bolyai Társaság Kolozsvár 2008 382 978-973-88620-6-7

2

563 Vincze Gábor Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből Birtók József Státus Könyvkiadó Csíkszereda 1999 348 973-98901-1-3

2

564 Vincze Zoltán, László László A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai. Tankönyv a VI. és a VII. osztályosok számára Tőkés Elek Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár 1999 176+8 ill. 973-5422-22-5

25

565 Voicu, George Pogromul de la Iaşi. 28-30 iunie 1941, prologul Holocaustului din România Gheţău, Gabriela Editura Polirom Bucureşti 2006 320 973-46-0497-X; 978-973-46-049705

24

566 Volovici, Leon Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască”. Eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor ’30 Liiceanu, Gabriel Humanitas Bucureşti 1991 254 973-28-0577-3

13

567 Voudouris-Săvulescu, Monica, Fuchs, Camil Identitatea iudaică după cel de al doilea război mondial. Un studiu pilot. Jewish Identity after the Second World War. A pilot study Singer, Sandu Editura Hasefer Bucureşti 1999 140 973-9235-73-5

12

568 Vrba, Rudolf I Escaped from Auschwitz   Barricade Books/Fort Lee New Jersey 2002 446 1-56980-232-7

3

569 Vultur, Smaranda Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi   Polirom Iaşi 2002 468 973-681-080-1

26

570 Wasserstein, Bernard Dispariţia diasporei. Evreii din Europa începând cu 1945 Lucan, Cristina (trad.) Editura Polirom Bucureşti 2000 264 973-683-498-0

26

571 Webb, Jonathan Ellopták! Eltűnt mesterművek galériája Sárváry Gabriella HVG Kiadó Budapest 2008 256 978-963-9686-58-8 19
572 Weber, Eugen Dreapta Romînească, Ediţia a II-a Olteanu, Doru Editura Dacia Cluj-Napoca 1999 120 973-35-0797-0 32
573 Weiner, Anita Expanding Historical Consciousness. The Development of the Holocaust Educational Foundation   Holocaust Educational Foundation Skokie, Illinois 2002 152 0-8101-1773-8 24
574 Wlislocki, Heinrich von Asupra vieţii şi obiceiurilor ţiganilor transilvăneni Georgescu, Sorin (trad.) Editura Kriterion Bucureşti 1998 94 973-26-0543-X 32
575 Zăicescu, Leonard Cu trenul expres spre moarte. Din mărturiile unui supravieţuitor   Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” Bucureşti 2007 192 978-973-88254-1-2 24
576 Zangwill [Izrael] A matrác-sír. A palesztinai zarándok Radó, Antal Lampel Róbert (Wodiáner F. és Fiai) Budapest 1925 64 s. n.  
577 Zolnay János A „roma ügy” finanszírozása Műhelytanulmány – 3. EÖKIK Budapest 2003 38  

27

578 Zweig, Ronald W. The Gold Train. The Destruction of the Jews and the Second World War’s Most Terrible Robbery   The Penguin Press London 2002 312 0-713-995-467

8

579 Zweig, Stefan A tegnap világa. Egy európai emlékezései Tandori Dezső (ford.) Európa Könyvkiadó Budapest 1981 400 s. n.

14

580 Zsolt Béla Villámcsapás. (Schwarz András önéletrajza)   Pantheon Kiadás Budapest   212 s. n.

14

581 Zsolt Béla Kilenc koffer Kőszeg Ferenc Magvető Konyvkiadó Budapest 1980 408 963-171-254-4

17

Fond Dr. Berczeller Imre (New York, USA) ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Aarons, Mark, Loftus, John Unholy Trinity. The Vatican, the Nazis, and the Swiss Banks. New and Revised Edition   St. Martin’s Griffin New York 1998 392 0-312-18199-X

3

2 Alexandra, Garbarini, et al. Jewish Responses to Persecution. Vol. II. 1938-1940 Farell, Ryan Alta Mira Press Lanham, Maryland 2011 576 978-0-7591-2039-6, 978-0-7591-2041-9

22

3 Arad, Yitzhak The Holocaust in the Soviet Union   University of Nebraska Press–Yad Vashem Lincoln–Jerusalem 2009 702 978-0-8032-4519-8

3

4 Bauer, Yehuda Rethinking the Holocaust   Yale University Press New Haven–London 2001 338 0-300-088256-8

7

5 Bauer, Yehuda Rethinking the Holocaust   Yale University Press New Haven–London 2001 338 0-300-09300-4

7

6 Bitton-Jackson, Livia I Have Lived a Thousand Years. Growing up in the Holocaust   Paperbacks Aladin New York 1999 234 0-689-81022-9(hc)

1

7 Bloxham, Donald, A. Dirk Moses (szerk.) The Oxford Handbook of Genocide Studies   Oxford University Press Oxford 2010 676 978-0-19-923211-6; 978-0-19-967791-7

8

8 Braham, Randolph L. The Tragedy of the Romanian Jewry   Columbia University Press New York 1994 388 0-8033-301-4

21

9 Braham, Randolph L., Attila Pók (szerk.) The Holocaust in Hungary Fifty Years Later   Columbia University Press New York 1997 784 0-88033-374-X

21

10 Braham, Randolph L., Vago, Bela The Holocaust in Hungary Forty Years Later. Social Science Monographs and Institute for Holocaust Studies of the City University of New York and Institute for Holocaust Studies of the University of Haifa   Columbia University Press New York 1985 236 0-88033-083-X

21

11 Breitman, Richard Official Secrets. What the Nazis Planned, what the British and Americans Knew   Hill and Wang A Division of Farrar, Straus and Giroux New York 1998 326 0-8090-3819-6

3

12 Breitman, Richard, Lichtman, Allan J. FDR and the Jews   The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge–Massachusetts–London 2013 434 978-0-674-05026-6

8

13 Browning, Christopher R. Ordinary Men. Reserve police Battalion 101 and the final solution in Poland   Harper Perennial–Aaron Asher Books New York 1993 232 0-06-019013-2

3

14 Crowe, David M. A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia   Palgrave Macmillan New York 2007 390 13:978—1-4039-8009-0, 10:1-4039-8009-8

3

15 Fleming, Michael Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust   Cambridge University Press Cambridge 2014 406 978-1-107-06279-5

3

16 Florence, Ronald Emissary of the Doomed. Bargaining for Lives in the Holocaust   Viking Penguin Group New York 2010 336 978-0-670-02072-0

3

17 Friedländer, Saul Nazi Germany and the Jews . Vol. I. The Years of Persecution, 1933-1939   Harper Collins Publishers New York 1997 436 0-06-019042-6

8

18 Friedländer, Saul The Years of Extermination. Nazi Germany and the and the Jews, 1939-1945   Harper Collins Publishers New York 2006 870 978-0-06-093048-6

8

19 Hilberg, Raul The Destruction of the European Jews. Third Edition. Vol. I.   Yale University Press New Haven–London 2003 408 0-300-09585-6

8

20 Hilberg, Raul The Destruction of the European Jews. Third Edition. Vol. II.   Yale University Press New Haven–London 2003 920 0-300-0987-2

8

21 Hilberg, Raul The Destruction of the European Jews. Third Edition. Vol. III.   Yale University Press New Haven–London 2003 1388 0-300-09592-9 8
22 Hilberg, Raul Perpetrators Victims Bystanders. The Jewish Catastrophe, 1933-1945   HarperPerennial Aaron Asher Books New York 1993 340 0-06-099507-6 (pbk) 3
23 Kádár, Gábor, Vági, Zoltán Self-Financing Genocide. The Gold Train,the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews   Central European University Press Budapest 2004 414 963-9241-53-9

2

24 Kaplan, Vivian Jeanette Ten Green Bottles. The true story of one Family’s Journey, from war-torn Austria   St. Martin’s Press New York 2004 286 0-312-33054-5

3

25 Kerenji, Emil Jewish Responses to Persecution. Vol. IV. 1942-1943 Robertson, Holly et al. Rowman & Littlefield Lanham, Maryland 2015 566 978-1-4422-3626-4, 978-1-4422-3627-1

22

26 Konrád, George The Invisible Voice. Meditations on Jewish Themes Reich, Peter (transl.) A Harvest Original⁄Harcurt, Inc. San Diego 2000 242 0-15-601294-4

5

27 Lengyel, Olga Five Chimneys. A Woman Survivor’s True Story of Auschwitz   Academy Chicago Publishers Chicago 1995 232 s. n.

3

28 Lukas, Richard C. The Forgotten Holocaust. The Poles under German Occupation, 1939-1944   Hippocrene Books New York 2012 358 10:0-7818-1302-6 (pb), 13:978-7818-1302-0 (pb)

3

29 Marrus, Michael R. The Holocaust in History   A Meridian Book New York 1989 268 0-452-00953-7

3

30 Matthäus, Jürgen et al. Jewish Responses to Persecution. Vol. III. 1941-1942   AltaMira Press Lanham, Maryland 2013 552 978-0-7591-2258-1 22
31 Matthäus, Jürgen, Roseman, Mark Jewish Responses to Persecution. Vol. I. 1933-1938 Lambertz, Jan Alta Mira Press Lanham, Maryland 2010 470 978-0-7591-1908-6, 978-0-7591-1910-9 22
32 Naimark, Norman M. Fires of Hatred. Ethnic Cleansing In Twentieth-Century Europe   Harvard University Press Cambridge 2002 248 0-674-00313-6, 0-674-00994-0 3
33 Neville, Peter The Holocaust. Senior Lecturer in Twentieth-Century European History. The University of Wolverhampton   Cambridge University Press Cambridge 1999 104 978-521-59501-8 3
34 Rhodes, Richard Masters of Death. The SS-Einsatzgruppen and the Invention of the Holocaust   Alfred A. Knope New York 2002 338 0-375-40900-9 8
35 Sánchez, José M. Pius XII and the Holocaust. Understanding the Controversy   The Catholic University of America Press Washington D. C. 2002 198 0-8132-1081-X 3
36 Sciolino, Anthony J. The Holocaust,the Church, and the Law of Unintended Condequences. How Christian Anti-Judaism Spawned Nazi Anti-Semitism. A Judge’s Verdict   iUniverse, Inc. Bloomington 2014 270 978-1-938908-62-0 3
37 Stone, Dan Theoretical Interpretations of the Holocaust   Editions Rodopi B. V. Amsterdam 2001 250 90-420-1505-5

5

38 Stone, Dan The Historiography of the Holocaust   Palgrave Macmillan New York 2004 574 978-1-4039-9927-6

3

39 Stone, Dan The Historiography of Genocide   Palgrave Macmillan New York 2010 640 978-1-4039-9219-2, 978-0-230-27955-1

3

40 Szép, Ernő The Smell of Humans. A Memoir of the Holocaust in Hungary Bátki, John (transl.) Cenral European University Press Budapest 1994 178 1085866-011-4

3

41 Vági, Zoltán et. al. The Holocaust in Hungary. Evolution of a Genocide Zvolenszky, Zsófia Alta Mira Press Lanham, Maryland 2013 442 978-0-7591-2198-0

22

42 Wetzler, Alfred Escape from Hell. The True Story of the Auschwitz Protocol Wetzler-Várnai, Alfred Berghahn Books New York–Oxford 2007 276 978-1-84545-183-7

8

43 Zick, Andreas, Klein, Anna Fragile Mitte- Feindselige Zustände. Rechtextreme Einstellungen in Deutschland 2014   Friedrich Ebert Stiftung Berlin 2014 176 978-3-8012-0458-7

7

44 Zsolt, Béla Nine Suitcases. A Memoir Löb, Ladislau (transl.) Schochen Books New York 2004 326 0-8052-4204-X

8

Fond Farkas László ‒ donația lui / adománya / Spende von / donation of / Пожертвование Farkas Gábor (USA)  
1 Nagy Sz. Péter A népi-urbánus vita dokumentumai, 1932–1947   Rakéta Könyvkiadó Budapest 1990 492 963-02-7616-X 23
2 Weinberger Mózes, dr. Antal Márk emlékkönyv   András László Kolozsvár 1943 308 s. n.  
Fond Prof. Dr. Izsák Sámuel (Cluj/Kolozsvár/Klausenburg) ‒ donația lui / adománya / Spende von / donation of / Пожертвование Dr. Izsák György, Dr. Izsák András  
1 Aradi (Erdélyi) Victor Catarina, doamna noastră   Editura „Biblioteca Progresului” Cluj 1928 134 s. n.

25

2 Ardeleanu, Ion et al. Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României, septembrie 1940-octombrie 1944 Stica, Tudorel, Stroe, Aurelian Editura Politică Bucureşti 1985 340 s. n.

18

3 Bantea, Eugen, General-maior Insurecţia Română în jurnalul de război al grupului de armate german „Ucraina de sud” Covaliu, Al., Locot.-col. Editura Militară Bucureşti 1974 204 s. n.

24

4 Bártfai Szabó László Az utolsó emberig. Egy csapatparancsnok visszaemlékezései a Don menti harcokra Katona Tamás Sinus Kiadó Budapest 1988 352 963-500-844-9

1

5 Bauman, Zygmunt A modernitás és a holokauszt Horváth Ágota (szerk.), Greskovits Endre (ford.) Új Mandátum Könyvkiadó‒Max Weber Alapítvány Budapest 2001 294 963-9336-18-1

2

6 Baumont, Maurice În miezul afacerii Dreyfus Iulia Giroveanu Editura Politică Bucureşti 1980 384 s. n.

12

7 Benbassa, Esther- Rodrigue, Aron A szefárd zsidók története Haraszti György Osiris Kiadó Budapest 2003 508 963-389-587-1

16

8 Benbassa, Esther, Attias, Jean-Christophe Ura de sine. Identităţi dificile Mîţă, Corina & Samuel EST- Samuel tastet Éditeur Bucureşti 2005 344 973-8346-27-4

24

9 Benda, Julien Az írástudók árulása. Babits Mihály tanulmányával Markos György, Rónai Mihály András Anonymus Irodalmi és Művészeti Kiadó Részvénytársaság Budapest 1945 372 s. n.

1

10 Bernadac, Christian Életmentők a halál birodalmában Bitay Ödön, Veith Júlia Politikai Könyvkiadó Bukarest 1973 368 s. n.

23

11 Bernadac, Christian 186 de trepte. Mauthausen Alexe, Maria Editura Politică Bucureşti 1983 304 s. n.

7

12 Bitó László Ábrahám és Izsák. Biblia-regény Bodor Pál Argumentum Kiadó Budapest 2000 240 963-446-158-1

16

13 Boia, Lucian Istorie şi mit în conştiinţa românească Gănescu, Horia Humanitas Bucureşti 1997 312 973-28-0765-2

12

14 Brassai Viktor Példázat kétkedőnek. Versek, műfordítások   Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1971 152 s. n.

1

15 Brassai Viktor et al. 57 vers   Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest   144 s. n.

1

16 Buzatu , Gh. Războiul secret Grădinaru, Mihail Junimea Iaşi 1973 276 s. n.

24

17 Carmilly-Weinberger, Moshe A zsidóság története Erdélyben (1623–1944) Komoróczy Géza MTA Judaisztikai Kutatócsoport Budapest 1995 396 963-508-001-8

16, 25

18 Cheresteşiu, Victor et al. Din istoria Transilvaniei, Vol. II. Marcu Liviu Editura Academiei Republicii Populare Romîne Bucureşti 1961 464 s. n.

18

19 Ciuikov, V.I. Sfîrşitul Reichului hitlerist Giroveanu, Iulia Editura Politică Bucureşti 1975 334 s. n.

12

20 Csatári Dániel A Vásárhelyi Találkozó Bodnár György Akadémiai Kiadó Budapest 1967 144 s. n.

1

21 Csatári Dániel Forgószélben. (Magyar–román viszony, 1940–1945) Zrinszky Lászlóné Akadémiai Kiadó Budapest 1968 494 s. n.

25

22 Csehi Gyula Klio és Kalliopé vagy a történelem és az irodalom határairól Bajor Andor Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1965 448 s. n.

2

23 Csengeri Hajdu Sándor Embernek maradni Lőre Borbála Népszava Kiadó Vállalat Budapest 1989 260 963-322-929-4

23

24 Daicoviciu, C. et al. Din istoria Transilvaniei, Vol. I. Curticăpeanu, V. Editura Academiei Republicii Populare Romîne Bucureşti 1960 232 s. n.

18

25 Dimitroff, Gh. Documente, scrisori şi însemnări în legătură cu Procesul din Leipzig   Editura în Limbi Străine Moscova 1944 168 s. n.

24

26 Dudaş, Florian Teroare în Maramureş Dudaş, Maria Felicia Editura Lumina Oradea 1991 80 s. n.

24

27 Ehrenburg, Ilja Vihar Árvay János Európa Könyvkiadó Budapest 1971 808 s. n.

14

28 Ehrenburg, Ilja Julio Jurenito Nyíri Éva Európa Könyvkiadó Budapest 1966 284 s. n.

16

29 Eisenhower, Dwight D. Keresztes háború Europában Pányi Béla Kossuth Kiadó Budapest 1998 480 963-09-4043-4

23

30 Eötvös Károly A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége, I. kötet   Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T. Budapest 1908 336 s. n.

2

31 Eötvös Károly A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége, II. kötet   Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T. Budapest 1908 332 s. n.

2

32 Eötvös Károly A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége, III. kötet   Révai testvérek Irodalmi Intézet R.-T. Budapest 1908 324 s. n.

2

33 Erdélyi Lajos Régi zsidó temetők művészete H. Szabó Gyula Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1980 34+103 ill. s. n.

25

34 Faludy György Pokolbéli víg napjaim   Magyar világ Kiadó KFT Pécs 1988 464 963-7815-00-7

2

35 Fătu, Mihai, Spălăţelu, Ion Garda de Fier, organizaţie teroristă de tip fascist Simionescu, Maria Elena Editura Politică Bucureşti 1980 388 s. n.

24

36 Fătu, Mihai, Spălăţelu, Ion A Vasgárda. Fasiszta típusú terrorszervezet Bitay Ödön Editura Politică Bucureşti 1971 416 s. n.

14

37 Fătu, Mihai, Spălăţelu, Ion Garda de Fier. Organizaţie teroristă de tip fascist Simionescu, Maria Elena Editura Politică Bucureşti 1971 432 s. n.

12

38 Földi Pál A német titkosszolgálat a második világháborúban. Az Abwehr, az SD és a Gestapo története   Anno Bt. Laude Kiadó Budapest [1998] 494+14 ill. 963-9120-33-2

15

39 Fornea, Vasile Neofascism, terorism, noua dreaptă. Probleme vechi, ipostaze noi în lumea capitalistă   Editura Politică Bucureşti 1981 272 s. n.

12

40 France, Anatole Pártütő angyalok Kunfi Zsigmond (ford.) Magyar Szocialista Párt Budapest 1919 320 s. n.

14

41 Fućik, Julius Üzenet az élőknek Szécsi Andor Szikra Budapest 1954 144 s. n.

1

42 Gál Mária et al. Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról Balogh István RMDSZ Ügyvezető Elnökség Kolozsvár 1995 160 s. n.

17

43 Gáll Ernő Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében Cseke Péter Komp-Press Korunk Baráti Társaság Kolozsvár 1995 240 973-96-3997-6

2

44 Gaster, Moses Judaica & Hungarica. A zsidó, magyar és román művelődési és politikai Kölcsönhatások történetéből Miskolczy Ambrus Alapítvány a magyar felsőoktatásért és kutatásért Budapest 1993 258 963-462-790-0

13

45 Glasenapp, Helmuth von Az öt világvallás. Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám Pálvölgyi Endre (ford.) Talentum Kiadó [Törökbálint] [1998] 448 963-645-059-5

23

46 Gorion, Bin Emanuel et al. Lexikon des Judentums Oppenheimer, John F. Bertelsmann Lexikon-Verlag Gütersloh‒Berlin‒München‒Wien 1971 959 3-570-05964-2

19

47 Grass, Günter Az én évszázadom Szegszárdy-Csengery Klára 1900–1932, Szántó Judit 1933–1967, Liska Erzsébet 1968–1999 évig (ford.) Európa Könyvkiadó Budapest 2000 284 963-07-6872-0

15

48 Grăsoiu, Dorina Mihail Sebastian sau ironia unui destin Ciucă, Vasile Editura Minerva Bucureşti 1986 266 s. n.

24

49 Habe, Hans Hárman a határon át Pordány Katalin K.u.K. Kiadó Budapest [2005] 304 963-7437-02-9

15

50 Hajós Médi „Az Ő nevéért...” Életem   Parakletos Könyvek Kiskunfélegyháza 1994 174 963-8387-009

1

51 Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László (szerk.) Magyar megfontolások a Soáról   Balassi Kiadó‒Magyar Pax Romana‒Pannonhalmi Főapátság Budapest 1999 346 963-506-300-8

27

52 Hanák Péter (sajtó alá rend.) Zsidókérdés, asszimiláció, antiszmitizmus. Tanulmányok a zsidókérdésről a huszadik századi Magyarországon   Gondolat Könyvkiadó Budapest 1984 384 963-281-480-0

1, 25

53 Heller Ágnes A „zsidókérdés” megoldhatatlansága. Mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek? Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2004 168 963-9512-04-4

32

54 Heller Ágnes Ímhol vagyok. A genezis könyvének filozófiai értelmezései Jeges Erzsi Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2006 300 963-9512-26-5

2

55 Junger Ervin Quo vadis, Terra Sancta? Laskay Adrienne Erdélyi Híradó Lap-és Könyvkiadó Kolozsvár 2000 188 973-8045-08-0 2
56 Junger Ervin Csendes Számadás. Válogatott zenei írások, 1955–1995 Bálint Lajos Erdélyi Híradó Kolozsvár 1999 152 973-97099-8

2

57 Junger Ervin Emlékképek elmúlt időkről Bálint Lajos Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont Kolozsvár 2003 240 s. n.

2

58 Kafka, Franz A per Kacsó Judit Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1966 208 s. n.

23

59 Kafka, Franz Az éhezőművész Varga Katalin Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1989 360 963-15-3901-6

16

60 Kahána Mózes Tarackos Erdélyi Judit Kossuth Könyvkiadó Budapest 1971 188 s. n.

25

61 Kahána Mózes A boldog élet könyve. Életregény Horváth Zsigmond Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1972 492 s. n.

1

62 Kahána Mózes Hat nap és a hetedik Bonyháti Jolán Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest   280 s. n.

1

63 Kende István Napjaink százhúsz háborúja, 1945–1976 Bernát György Akadémiai Kiadó Budapest 1979 160 963-05-1889-9

23

64 Koestler, Arthur A Föld söpredéke Kapitány Ágnes Osiris Kiadó Budapest 1998 260 963-379-357-2

16

65 Koestler, Arthur The Thirteenth Tribe. The khazar empire and its heritage   Random House New York 1976 256 0-394-40284-7

3

66 Krausz Tamás Antiszemitizmus – holokauszt – államszocilizmus Biró Judit Nemzeti tankönyvkiadó Budapest 2004 152 963-19-4487-5

1

67 Kubinyi Ferenc ....És nem vállaltam a Statáriumot! Dr. Sárközy Endre volt hadbiró ezredesnek az igazságügy-miniszter egykori helyetesének emlékezései (1949–1956. december 10.) Bihari László Kapu Könyvek Budapest 1990 118 963-02-78-138

1

68 Lache, Şt., Ţuţui, Gh. România şi Conferinţa de pace de la Paris din 1946 Polverejan, Şerban Editura Dacia Cluj-Napoca 1978 352+12 ill. s. n.

24

69 Lendvai, Paul A világ egy kritikus európai szemével Lendvai Zsóka Napvilág Kiadó Budapest 2005 280 963-9350-72-9

15

70 Lévai Jenő Endre László a háborús bűnösök magyar listavezetője   Müller Károly Könyvkiadóvállalat Budapest 1945 112 s. n.

23

71 Levi, Primo Ist das ein Mensch?   Fischer Bücherei KG. Frankfurt am Main–Hamburg 1961 184 s. n.

1

72 Lovas Márton Magyar voltam a Gulág-on Várnai Péter Széchenyi Kiadó Kft. Szombathely 1989 160 963-01-9480-5

16

73 Lukacs, John 1945 a nulla év Borbás Mária Európa Könyvkiadó Budapest 1996 256 963-07-6111-4

23

74 Lukacs, John A XX. század és az újkor vége Borbás Mária Európa Könyvkiadó Budapest 2000 304 963-07-6817-8

23

75 Lukacs, John Egy eredendő bűnös vallomásai Borbás Mária Európa Könyvkiadó Budapest 2001 406 963-07-7044-X

23

76 Lusztig Oliver Lágerszótár Varró János Dacia Könyvkiadó Kolozsvár 1984 240 s. n.

1

77 Magyar Imre Tanulságos utazás Csanádi Imre Magvető Könyvkiadó Budapest 1969 624 s. n.

1

78 Magyari Nándor László Relații Interetnice în viaţa cotidiană şi discursul Naţionalist. Rezumatul tezei de doctorat   Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj 2004 24 s. n.

24

79 Makkai György Ki volt dr. Sorge? Arányi Éva Kossuth Könyvkiadó Budapest 1965 160 s. n.

23

80 Malaparte, Curzio Kaputt Lator László Európa Könyvkiadó Budapest 1963 500 s. n.

23

81 Márk B. A varsói felkelés   Minerva Rt. Kolozsvár 1946 64 s. n.  
82 Markovits Rodion Szibériai garnizon. Kollektív riportregény   Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1965 454 s. n.

23

83 Marosi Péter Salamon Ernő. A költő és a versek gyönyörű sorsa Bonyháti Jolán Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1969 312 s. n.

23

84 Matthäus, Jürgen, Mallmann, Klaus- Michael Németek, zsidók, népírtás. A holokauszt mint történelem és jelenkor Békési József Gold Book Kft. Budapest 2006 352 963-426-022-5

27

85 Mikó Ervin Ma kezdődik a holnap Korda István Ifjúsági Könyvkiadó Bukarest 1964 172 s. n.

2

 

86 Mikó Ervin Acasă, în Europa Rusu, Constantin Editura Dacia Cluj-Napoca 1993 176 973-35-0369-X

12

87 Mikó Ervin Dans pe sârmă, vol. 1.   Editura Dacia Cluj-Napoca 1996 204 973-35-0587-0

12

88 Mikó Ervin Dans pe sârmă, vol. 2.   Editura Dacia Cluj-Napoca 1997 160 973-35-0620-6

12

89 Morvai Gyula Falu a havasok alatt   Athenaeum Budapest   428 s. n.

14

90 Mózes Teréz Bevérzett kőtáblák Fábián Imre Literator Könyvkiadó Nagyvárad 1993 220 973-95973-0-0

25

91 Nedelcu, Florea De la restauraţie la Dictatura Regală. Din viaţa politică a României 1930-1938 Polverejan, Şerban Editura Dacia Cluj-Napoca 1981 448+ 16 pl. s. n.

4

92 Neumann, Victor Neam, popor sau naţiune? Despre identităţile politice europene Arsene, Gr. Cartea veche Bucureşti 2005 232 973-669-034-2

16

93 Neumann, Victor Istoria evreilor din Banat. O mărturie a multi şi interculturalităţii Europei central-orientale   Editura Atlas Bucureşti 1999 270 973-99275-4-8

12

94 Nyiszli Miklós Dr. Mengele boncolóorvosa voltam Niemayer, Stefan (utószó) Merényi Könyvkiadó Budapest [1997] 350 963-698-088-8

23

95 Ofry Dán Egy évszázad tanúja. A dr. Hermann Dezső dosszié   Makkabi Budapest 2001 280 963-7475-58-3

27

96 Ornea, Zigu Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea   Editura Compania Bucureşti 2006 440 973-7841-17-4

24

97 Ornea, Zigu Anii treizeci. Extrema dreaptă românească Constantinescu, Claudiu Editura Fundaţiei Culturale Române Bucureşti 1995 476 973-9155-43-X

12

98 Pavić, Milorad Kazár szótár Milosevits Péter Cartaphilus Könyvkiadó Budapest 2006 260 963-7448-30-6

2

99 Pelle János Bosszú és kegyetlenség. Az emberi gyűlölet kultúrtörténete Halász Gábor Alexandra Kiadó Pécs 2006 240 963-369-510-4

14

100 Pintér István Magyar antifasizmus és ellenállás Suhay-Havas Ervin Kossuth Könyvkiadó Budapest 1975 490 963-09-0153-6

2

101 Potra, George G. Mareşalul Jukov – între legendă şi adevăr, Vol. I. Andrei D. Editura Militară Bucureşti 1991 154 973-32-0166-9, 973-32-0187-1

13

102 Radnóti Miklós Versajándék   Látó Marosvásárhely é. n. 40 s. n.

1

103 Ránki György 1944. március 19. Magyarország német megszállása Török Piroska Kossuth Könyvkiadó Budapest 1968 236 s. n.

32

104 Roth, Andrei Naáionalism sau democratism? Baci, Doina Editura Pro Europa Tîrgu Mureş 1999 360 973-97231-6-0

27

105 Rózsa Ágnes Jövőlesők. Nürnbergi lágernapló, 1944–45 Dávid Gyula Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1971 264 s. n.

23

106 Russell, Lord A horogkereszt rémtettei Gábor Jozefa (ford.) Szikra Könyvkiadó Budapest 1955 260 s. n.

1

107 Salamon Ernő Összegyűjtött versek. Színpadi költemények. Műfordítások Bonyháti Jolán Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1966 742 s. n.

14

108 Salamon Ernő Gyönyörü sors. Versek   Tipografia Ernest Révész Târgu Mureş 1937 64 s. n.  
109 Savu, Al. Gh. Dictatura regală (1938-1940) Vasile Gheorghe Editura Politică Bucureşti 1970 488 s. n. 12
110 Schmidt Mária Kollaboráció vagy Kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács Rózsa Judit Minerva Budapest 1990 446 963-223-438-3 23
111 Schwarberg, Günther Relatare despre masacrul de la Bullenhuser Damm Mihăescu-Boroianu, Sanda Editura Politică Bucureşti 1982 144 s. n.

12

112 Scurtu, Ioan Viaţa politică din România. De la Marea Unire din 1918 la revoluţia de eliberare socială şi naţională din August 1944 Cristescu, Cornel Editura Albatros Bucureşti 1982 336 s. n.

12

113 Sebő Ödön A halálra ítélt zászlóalj. Gyimesi-szoros, 1944   Magyar Könyvklub Budapest 1999 344 963-547-051-7

14

114 Segal, Idel, Gheorghiu, Teodor (red.) Contribuţia evreilor din România la cultură şi civilizaţie   Comisia Naţionlă a României pentru U. N. E. S. C. O.–Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Bucureşti 1996 664 s. n.

26

115 Selian, Sergiu Istoria unui genocid ignorat Popescu, Livia Silex - Casă de Editură, Presă şi Impresariat S. R. L. Bucureşti 1994 128 973-95477-4-5

12

116 Semlyén István Hétmilliárd lélek Molnár Gusztáv Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1980 228 s. n.

32

117 Semprun, Jorge Írni vagy élni Pataki Judit AB Ovo Kalocsa 1994 244 963-7853-44-8

2

118 Semprun, Jorge De szép vasárnap Szathmári Éva Európa Könyvkiadó Budapest 1992 448 963-07-5492-4

23

119 Simion, A. Preliminarii politico-diplomatice ale Insurecţiei Române din August 1944 Polverejan, Şerban Editura Dacia Cluj-Napoca 1979 512+8 ill. s. n.

24

120 Simion, A. Regimul politic din România în perioada Septembrie 1940-ianuarie 1941 Polverejan, Şerban Editura Dacia Cluj-Napoca 1976 328+8 ill. s. n.

24

121 Simon Magda Tanyai lelkek. Riport Marosi Péter Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó Bukarest   224 s. n.

1

122 Soloviov, Vladimir et al. Creştinism şi antisemitism   Humanitas Bucureşti 1992 140 973-28-0320-7

12

123 Spiró György Fogság Dávid Anna Magvető Könyvkiadó Budapest 2005 770 963-14-2430-8

2

124 Szabó Péter Don-kanyar. A magyar királyi 2.honvéd hadsereg története (1942–1943) Mészáros Károly Zrinyi Kiadó Budapest 1994 310 963-327-2343

2

125 Szabolcsi Bence Zsidó kultúra és zenetörténet. Tanulmányok Komoróczy Géza Osiris Kiadó- MTA Judaisztikai Kutatócsoport Budapest 1999 302 963-508-083-2

1

126 Szita Szabolcs Holokaust az Alpok előtt 1944–1945 Bacsó András et al. Győr megyei Lapkiadó Győr 1983 168 963-02-2724-X

23

127 Szolzsenyicin, Alekszandr Rákosztály Szabó Mária (ford.) Árkádia Budapest 1990 564 963-307-165-8

15

128 Tabák László Vészcsengő. Humoros írások Kerekes György Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1969 168s s. n.

16

129 Tabéry Géza Két kor küszöbén. Önéletírások Kovács Erzsébet Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1970 416 s. n.

1

130 Tardy Lajos Szaggatott krónika. Nagy idők kis tanúja Szepes Erika Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1986 600 963-15-2958-4

14

131 Teleki Éva Nyilas uralom Magyarországon, 1944. október 16–1945. április 4. Török Piroska Kossuth Könyvkiadó Budapest 1974 392 s. n.

1

132 Toth, Imre Palimpseste: Propos avant un triangle Rey, Jean-Michel Presses Universitaires de France Vendôme 2000 494 2-13-050003-X

14

133 Ungvári Tamás Ahasvérus és Shylock. A „zsidókérdés” Magyarországon Kulcsár Zsuzsanna Akadémiai Kiadó Budapest 1999 408 963-05-7686-4

25

134 Várdy Péter „Az életben van, amit az ember nem tesz. És tesz...” Beszélgetések Tóth Imrével   Pont KIadó Budapest 2004 184 963-9312-89-4

2

135 Vermes Géza Jézus és a judaizmus világa Kapitány Ágnes Osiris Kiadó Budapest 1997 242 963-379-214-2

16

136 Vermes Géza Jézus változó arcai Kapitány Ágnes Osiris Kiadó Budapest 2001 320 963-389-026-8

16

137 Vermes Géza A zsidó Jézus vallása Szigligeti Mária Osiris Kiadó Budapest 1999 284 963-379-546-X

16

138 Volovici, Leon Ideologia Naţionalistă şi „Problema Evreiască”. Eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor ’30   Humanitas   1995 254 973-28-0577-3

13

139 Wiesel, Elie Noaptea. Porţile pădurii Dinulescu, Elena Editura Univers Bucureşti 1989 344 973-34-0060-2

24

140 Wiesenthal, Simon Asasinii printre noi Giroveanu, Iulia Editura Politică Bucureşti 1969 422 s. n.

13

141 Wirth Péter Itt van elrejtve. Tokaj-hegyaljai zsidó temetők Scheiber Sándor (utószó) Európa Könyvkiadó Budapest 1985 158 963-07-3510-5

27

Fond Kőbányai János (Múlt és Jövő Kiadó, Budapest) ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Braham, Randolph L. Tanulmányok a holokausztról VI. Schmal Alezandra Múlt és Jövő Könyvkiadó Budapest 2014 464 978-963-9512-91-7

23

2 Braham, Randolph L. Tanulmányok a holokausztról VII. Schmal Alexandra Múlt és Jövő Könyvkiadó Budapest 2016 372 978-615-5480-20-1

23

3 Braham, Randolph L., Kovács András A holokauszt Magyarországon hetven év múltán. Történelem és Emlékezet Gáspár Zsuzsa Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2015 288 978-615-5480-13-3

15

4 Haraszti György Auschwitzi jegyzőkönyv Dezsényi Katalin Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 120 978-615-5480-19-5

19

5 Heller Ágnes Olvasónapló, 2015–2016 Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 312 978-963-9512-78-8

14

6 Horváth István Szerkesztő a Vészkorszakban. Illyés Gyula és a Magyar Csillag Zsoldos Sándor Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2014 256 978-963-9512-99-3

23

7 Kőbányai János A nem cselekvés bűntudata. Nem zsidók zsidókról. Interjúk   Múlt és Jövő Könyvkiadó Budapest 2014 208 978-963-9512-93-1

14

8 Kőbányai János A holokauszt Tinódija. Randolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában Zsoldos Sándor Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2014 364 978-963-9512-88-7

1

9 Kőbányai János Emlékek a beat-korszakból Zsoldos Sándor Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2014 300 978-615-5480-02-7

14

10 Kőbányai János Saul fia-napló. Kertész-napló Zsoldos Sándor Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2015 73 978-615-5480-18-8

14

11 Lévai Jenő „...csak ember kezébe ne essem én...” Deportáció, Télach, Schutzpass... Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 252 978-615-5480-17-1

15

12 Mandler Dávid Kelet és Nyugat mezsgyéjén. Vámbéry Ármin és a Brit Birodalom Pancsovai Vilmos Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2014 224 978-615-5480-03-4

15

13 Pogány József Első világháborús riportok Kőbányai János Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 392 978-963-9512-87-0

14

14 Szomory Dezső Elkukottak. Hat novella   Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2016 348 978-615-5480-16-4

14

15 Tordai Zádor Balkáni történetek Zsámboki Mária Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2004 264 963-9512-01-X

15

Fond Országos Széchényi Könyvtár (Biblioteca Națională Ungară/Hungarian National Library, Budapest) ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Gyurgyík László, Sebők László Népszámlálási körkép Közép-Európából   Teleki László Alapítvány Budapest 2003 230 963-86388-1-8 27
2 Lagzi István „A magyar‒román zöld határon át kísértünk sok lengyelt”. „A lengyel hadsereg fővezére, Rydz-Śmigły marsall Magyarországon van”. A német megszállók által üldözött lengyel menekültek Romániába menekítése Szeged‒Makó környékén 1944 tavaszán   Móra Ferenc Múzeum‒Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány Budapest‒Szeged 2009 164 978-963-9804-24-1 27
3 Rózsás János Gulag lexikon   Püski Kiadó Budapest 2000 416 963-9188-45-X 25
Fond US Holocaust Memorial Museum (Washington, DC, USA) ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
Box 1/1.  
1   Never again = jamais plus Dachau (Concentration camp) [publisher not identified] Munich 1950? 60 OCLC: 17862748  
2   Prism (Fall 2009, volume 1 issue 1) "An interdisciplinary journal for Holocaust educators."; "A Rothman publication."; Special issue in memory of Henry I. Rothman and Bertha G. Rothman dated fall 2009. Yeshiva University - Azrieli Graduate School of Jewish Education and Administration New York, NY 2009   ISSN: 1949-2707; OCLC: 416556179  
3 Alcalay, Reuben The complete English Hebrew dictionary. 1, A - L Nachdr. d. Ausg. v. 1959 Massada Tel-Aviv 1970 2208 OCLC: 917310091  
4 Alcalay, Reuben The complete English Hebrew dictionary. 2, M - Z Nachdr. d. Ausg. v. 1959 Massada Tel-Aviv 1970 2210-4270 OCLC: 917310057  
5 Badinter, Robert Un antisémitisme ordinaire: Vichy et les avocats juifs (1940-1944)   Fayard [Paris] 1997 256 2213598029; 9782213598024; OCLC: 38394287  
6 Bender, Roger James, Hugh Page Taylor Uniforms, organization and history of the Waffen-SS. Vol. 1.     Mountain View, Calif. 1969 160, ills. 0912138025; 9780912138022; OCLC: 168818377  
7 Bender, Roger James, Hugh Page Taylor Uniforms, organization and history of the Waffen-SS. Vol. 2. Originally published, Mountain View (Calif.): R. J. Bender, 1971. G. K. Scott London 1971 176, ills. OCLC: 60069997  
8 Bender, Roger James, Hugh Page Taylor Uniforms, organization and history of the Waffen-SS. Vol. 3. Originally published: Mountain View: R. James Bender Publishing, 1972. History Bookshop London 1973 176, ills. 0912138084; 9780912138084; OCLC: 60070005  
9 Beßmann [Bessmann], Alyn, Insa Eschebach (eds.) The Ravensbrück Women's Concentration Camp: history and memory: exhibition catalogue "Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten", 43. Metropol Berlin [2013] 328 9783863311391; 3863311396; OCLC: 865057533  
10 Długoborski, Wacław, Franciszek Piper Auschwitz, 1940-1945: central issues in the history of the camp (vol. 1-5) First published in Polish in 1995; translated by William Brand. Auschwitz-Birkenau State Museum Oświęcim 2000 5 volumes 8385047875; 9788385047872; OCLC: 45370501  
11 Dorland, Michael Cadaverland: Inventing a Pathology of Catastrophe for Holocaust Survival [The Limits of Medical Knowledge and Historical Memory in France] Document. Computer File. Brandeis University Waltham, MA 2009   OCLC: 9938916736  
12 Freilich, Samuel The coldest winter: the Holocaust memoirs of Rabbi Samuel Freilich Greenberg, Irving (preface) Holocaust Library New York 1988 XX+90 0896041271; 9780896041271; OCLC: 19519837  
13 Heimann-Jelinek, Felicitas, Jüdisches Museum der Stadt Wien Jewish Museum Vienna: from A to Z A guide to the Jewish Museum in Vienna. Michaela Feurstein-Prasser (ed.); James Roderick O'Donovan (transl.) Prestel Munich 2006 144 9783791336114; 3791336118; OCLC: 123485424  
14 Holzhaider, Hans Vor Sonnenaufgang: das Schicksal der jüdischen Bürger Dachaus Dachau, biography Süddeutsche Zeitung München 2006 160, ills. 9783866153707; 3866153708; OCLC: 133047029  
15 Hyatt, Felicia B. Close calls: memoirs of a survivor   Holocaust Library Washington, DC 1991 XIII+154, ills. 0896041387; 9780896041387; 0896041506; 9780896041509; OCLC: 23212958  
16 Jacobson, Mandy, Simone Weil Lipman et al. Defying genocide: choices that saved lives DVD Video: English, 1 videodisk; Photography, Elizabeth Powley, Kresta King Cutcher, Carl Wilkens; music by Madagascar United States Holocaust Memorial Museum Washington, DC 2006 19 min. OCLC: 85841312  
17 Jewish Agency for Israel, Sollun Bt. Holocaust Budapest 1944. Holocaust of the Jewish community in Budapest 1944 Includes Budapest ghetto inset. Title of summary supplement: Holocaust of the Jewish community in Budapest 1944. At head of summary supplement title: Let us remember the victims. Jewish Agency of Israel Budapest 1994 25+1 map OCLC: 34613760  
18 Klein, Cecilie Sentenced to live: a survivor's memoir Pisar, Samuel (preface) Holocaust Library New York 1988 146, ills. 0896040976; 9780896040977; 089604128X; 9780896041288; OCLC: 18559987  
19 Kulazińska, Anna, Marek Szukalak et al. 200 lat Żydów w Łodzi = 200 years of the Jews in Lodz Dwieście lat Żydów w Łodzi, Polish and English Oficyna Bibliofilów Łódź 2006 32 8387522813; 9788387522810; OCLC: 184954774  
20 Lørdahl, Erik German concentration camps, 1933-1945: history, related philatelic material, and system of registration of inmate mail (complete set) 2 volumes in 3; v. 1. History; v. 2, pt. 1. Prisoners mail. Intoroduction and camps A-K; v. 2, pt. 2 Prisoners mail. Introduction. Camps L-Z. War and Philabooks Tårnåsen 2000 569, ills. 8299558808; 9788299558808; OCLC: 47755822  
21 Mayer, Manfred (hrsg.) et al. --und wir hörten auf, Mensch zu sein: der Weg nach Auschwitz in Verbindung mit dem Förderverein Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der Deutschen Geschichte, dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt und "Gegen Vergessen--Für Demokratie e. V."; Herzog, Roman (Geleitwort) Schöningh Paderborn 2005 268 (170 ills.) 3506728865; 9783506728869; OCLC: 60375160  
22 Neufeld, Michael J., Michael Berenbaum (eds.) The bombing of Auschwitz: should the allies have attempted it? (Did we "know" the gas chambers were there? Could we have destroyed them? For decades, debate has raged over whether the Allies could have intervened to save thousands of lives at Auschwitz. In this volume, a number of historians address these questions, revealing a complex dilemma.) Originally published: New York: St. Martin's Press, 2000. Original ed. was based on a symposium held April 30, 1993 at the Smithsonian Institution, sponsored jointly by the National Air and Space Museum and the United States Holocaust Memorial Museum. University Press of Kansas Lawrence 2003 XVIII+350, ills., maps 0700612807; 9780700612802; OCLC: 51984761  
23 Radvan, Heike (ed.) Das hat's bei uns nicht gegeben!   Amadeu-Antonio-Stiftung Berlin 2010 144, ills. 9783940878069; 3940878065; OCLC: 660158217  
24 Silberman, David Like a star in the darkness: recollections about Jānis (Zhan) Lipke Museum "Jews in Latvia" works, no. 4; Vestermanis, Margers (ed.); Rakhman, Liuba (transl.) D. Silberman Riga 2007 154 9789984392806; 9984392805; OCLC: 660799568  
25 Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung; Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas; in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Antisemitismus-forschung an der Technischen Universität Berlin et al. "Das war mal unsere Heimat" International conference proceedings. Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung - Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Berlin 2013 196, ills. 9783942240116; 3942240114; OCLC: 870962139  
26 Stræde, Therkel October 1943: the rescue of the Danish Jews from annihilation Olsen, H. Rovsing (ed.) Royal Danish Ministry of Foreign Affairs: Museum of Danish Resistance 1940-1945 Copenhagen 1993 24 OCLC: 38925363  
27 Teed, Peter A dictionary of twentieth century history: 1914-1990 Presents in concise format the most historically significant features of the 20th century, from the outbreak of WWI to the end of 1990. Oxford University Press Oxford - New York 1992 520 0192116762; 9780192116765; 0192852078; 9780192852076; OCLC: 25574530  
28 Townley, Edward Dictionary of 20th century European history. Complete A-Z 20th century European history. Dictionary of twentieth century European history First published 1997 in the United Kingdom by Hodder and Stoughton Educational as The complete A-Z 20th century European history handbook. Fitzroy Dearborn London - Chicago 1999 284, ills., maps 1579581277; 9781579581275; OCLC: 41520178  
29 Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʼah ṿela-gevurah. Muzeʼon A day in the Warsaw ghetto: a birthday trip in hell English and Hebrew Yad Vashem: Holocaust Martyrs' and Heroes' Rememberance Authority Jerusalem 1988 unpaged OCLC: 230771421  
30 Zarankin, Julia (ed.) Reflections on the Holocaust   Humanity in Action New York, NY 2011 162, ills. OCLC: 774979939  
31 װײנרײך, אוריאל. Uriel Weinreich מדָערן ענדליש־ײדיש ײדיש־ענגליש וערטערבוך. Modern English-Yiddish, Yiddish-English dictionary. Modern English-Yidish, Yidish-English ṿerṭerbukh   Yivo Institute for Jewish Research New York 1968 790 OCLC: 637859  
Box 1/2.  
1   Ten year anniversary book   Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research [Sweden] 2009 80, ills. 9789186261023; 9186261029; OCLC: 495188638

9

2 Adler, H. G. Panorama: a novel Fiction; Filkins, Peter (transl.) Modern Library New York 2012 XXIV+450 9780812980608; 0812980603; OCLC: 714724690

6

3 Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta, Leszek Hońdo (eds.) Why should we teach about the Holocaust? Jacobs, Michael (transl. and English ed.); Polish title: Dlaczego należy uczyć o Holokauście? Judaica Foundation, Center for Jewish Culture Cracow 2004 118 8391629333; 9788391629338; OCLC: 56808428

5

4 Borut, Jakob Righteous of Austria: heroes of the Holocaust Government publication; Cash, Sandra and Mark Elliot Shapiro (transl.) Austrian Federal Ministry for Foreign Affairs Vienna [2006] 184, ills. OCLC: 237882821

6

5 Callil, Carmen Bad faith: a forgotten history of family, fatherland and Vichy France   Alfred A. Knopf New York 2006 XXIX+608, ills., maps 9780375411311; 0375411313; OCLC: 64511156

10

 

6 Darvas, Miriam Farewell to Prague Fiction MacAdam/Cage Pub. San Francisco 2001 200 0967370140; 9780967370149; OCLC: 44868824

6

7 Eagleburger, Lawrence S., M. Diane Koken, Catherine Lillie Finding claimants and paying them: the creation and workings of the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims   National Association of Insurance Commissioners - International Commission on Holocaust Era Insurance Claims s. l. 2007 62 OCLC: 166924119

10

8 Gedenkstätte Deutscher Widerstand (Berlin, Germany) Gedenkstätte Deutscher Widerstand: Ausstellung, Widerstand gegen den Nationalsozialismus Ausstellung, Widerstand gegen den Nationalsozialismus; 1 volume (loose-leaf) : illustrations (some color) Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin [1994]   OCLC: 40175916

20

9 Goodman, Nancy R., Marilyn B. Meyers (eds.) The power of witnessing: reflections, reverberations, and traces of the Holocaust   Routledge New York 2012 XLI+374 9780415879026; 0415879027; 9780415879033; 0415879035; 9780203852767; 0203852761; OCLC: 703208664

10

10 Hauben, William, Bill Sefekar Light: courage and hope Biography. North Shore Press Tampa, Fla. 2010 208, ills. 9781891576201; 1891576208; OCLC: 702669861

5

11 Kabus, Ronny Jews of the Luthertown Wittenberg in the Third Reich Exhibiton catalogue. Luther-Zentrum Wittenberg 2005 148 3933028914; 9783933028914; OCLC: 61029652

11

12 LeBor, Adam The United Nations in the age of modern genocide From the killing fields of Rwanda and Srebrenica a decade ago to those of Darfur, the United Nations has repeatedly failed to confront genocide. This book examines in detail the crucial role of the Secretariat, its relationship with the Security Council, and the failure of UN officials themselves to confront genocide. Yale University Press s. l. 2006 326 9780300111712; 0300111711; OCLC: 851982063

10

13 Prosl, Christian Tödliche Romantik das legitimistische akademische Corps "Ottonen" Tradition und Zukunft, Bd. 12. ÖVfStG Wien 2008 166, ills. OCLC: 463838060

11

 

14 Raeff, Anne Clara Mondschein's melancholia: a novel   MacAdam/Cage San Francisco 2002 258 1931561168; 9781931561167; OCLC: 49558688

10

15 Rehder, Kristin V. et al. United States Holocaust Memorial Museum endowment campaign   United States Holocaust Memorial Museum Washington, DC 2001 38, ills. OCLC: 235988113

9

16 Reiss, Marion Not to forget: the story of Harry Reiss and the creation of the Rockland Center for Holocaust studies The story of Harry Reiss and the creation of the Rockland Center for Holocaust studies. MP Press [New York] 2013 XXVII+212, ills. 0928220044; 9780928220049; OCLC: 868643731

5

17 Rosenberg, Carl As God is my witness Personal narratives. Holocaust Library New York 1990 150, ills. 0896041425; 9780896041424; 0896041433; 9780896041431; OCLC: 22311050

10

18 Shaw, Stanford J. Turkey and the Holocaust Mazal Holocaust Collection New York University Press New York 1993 XIII+424, ills. 0814779603; 9780814779606; 0814780156; 9780814780152; OCLC: 25550144

10

19 United States Holocaust Memorial Museum Remembrance: 5th anniversary commemorative dinner: April 23, 1998, JW Marriott Hotel, Washington, D.C. Photographic essay of Jewish life in Europe before the Holocaust. 5th anniversary commemorative dinner. 5th anniversary book of remembrance. The Museum Washington, DC [1998] 90, ills. OCLC: 42670385

9

20 United States Holocaust Memorial Museum The United States Holocaust Memorial Museum annual report (1998-1999 Annual Report and 10th Anniversary Annual Report 2003-2004)   United States Holocaust Memorial Museum Washington, DC 1998 s. p. ISSN: 1545-3901; OCLC: 50258367

9

21 United States Holocaust Memorial Museum The first five years, 1993-1998 United States Holocaust Memorial Museum, the first five years, 1993-1998 United States Holocaust Memorial Museum Washington, DC [1998] 30, ills. OCLC: 40281940

5

22 United States Holocaust Memorial Museum Remembrance: United States Holocaust Memorial Museum pillars of memory commemoration Pictorial works. "Paying tribute to Los Angeles founders Leslie and Susan Gonda, Fred and Barbara Kort, Arnold and Anita Lorber, Nathan Shapell, Max and Anna Webb, Sigi and Marilyn Ziering, Monday, June 8, 1998, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California." United States Holocaust Memorial Museum Washington, DC [1998] 112, ills. OCLC: 61230700

9

23 Vogel, Klaus (Hrsg.) Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden: 1911-1990 Deutsches Hygiene-Museum Dresden - DKV, Deutsche Krankenversicherung Michel Sandstein Dresden 2003 144, ills. 3930382997; 9783930382996; OCLC: 56982231

9

24 Wisenberg, S. L. Holocaust girls: history, memory, and other obsessions Anecdotes. University of Nebraska Press - Combined Academic [distributor] Lincoln, Neb. - Chesham 2007 s. p. 0803298668; 9780803298668; OCLC: 71542057

5

Box 1/3.  
1 Akavia, Miriam כרמי שלי / Karmi sheli My own vineyard. Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. Electronic reproduction. [S.l.] : HathiTrust Digital Library, 2010. MiAaHDL. Devir יד ושם, Yerushalayim 1984 302 OCoLC: 12806864 5
2 Apenszlak, Pola יאנוש קאָרטשאק : ביאָגראפישער ראָמאן / Yanush Ḳorṭshaḳ : biyografisher roman Poylishe Yidnṭum, bd. 154. Oyṭorizirṭe iberzetsung fun Poylishn original, Diyana Blumenfeld. Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. Electronic reproduction. [S.l.] : HathiTrust Digital Library, 2010. MiAaHDL. Tsenṭral-farband fun Poylishe Yidn in Argenṭine Buenos-Ayres 721, 1961 362 OCoLC: 19311551 6
3 Cholawski, Shalom על נהרות הניימן והדנייפר : יהודי ביאלורוסיה המערבית במלחמת־העולם השניה / ʻAl naharot ha-Nyeman ṿeha-Dnyeper : Yehude Biʼalorusyah ha-maʻaravit be-Milḥemet ha-ʻolam ha-sheniyah Jews in Belorussia (White Russia) during World War II. Ha-Makhon le-Yahadut zemanenu, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit - Moreshet, bet-ʻedut ʻal-shem Mordekhai Anilevits' ṿe-Sifriyat Poʻalim יד ושם, Yerushalayim - המנורה, Tel-Aviv 1982 368 OCLC: 17070106 4
4 Cochavi, Yehoyakim, Makhon le-ḥeḳer teḳufat ha-Shoʼah (Haifa, Israel) תנועות הנוער הציוניות בשואה : מאסף / Tenuʻot ha-noʻar ha-Tsiyoniyot ba-Shoʼah: meʼasef "Ha-Maʼamarim be-ḳovets zeh (mi-levad shenayim ...) yesodam be-hartsaʼot she-hushmeʻu ba-Kinus ha-madaʻi 'Tenuʻat ha-noʻar ha-Tsiyonit bi-teḳufat ha-Shoʼah' she-hitḳayem be-Vet loḥame ha-geṭaʼot uve-Universiṭat Ḥefah mi-ṭaʻam ha-Makhon le-ḥeḳer teḳufat ha-Shoʼah be-yamim 10-13 be-Siṿan, 747, 7-10 be-Yuni, 1987"--Title page verso. ha-Makhon le-ḥeḳer teḳufat ha-Shoʼah ha-meshutaf le-Universiṭat Ḥefah ule-Vet Loḥame ha-geṭaʼot Ḥefah 749 [1988 or 1989] 500 OCLC: 23268864 10
5 Distel, Barbara; Ruth Jakusch Concentration Camp Dachau 1933-1945   Comité International de Dachau Brussels 1978 230 OCLC: 866084763 10
6 Doron, David גיטו קישינוב, הפוגרום הסופי / Geṭo Ḳishinov : ha-pogrom ha-sofi Ghetto Kishinev, the final pogrom Ḳiryat sefer יד ושם, Yerushalayim 1977 170, ills. OCLC: 19159525 6
7 Flinker, Moses הנער משה : יומנו של משה פלינקר / ha-Naʻar Mosheh: yomano shel Mosheh Flinker Lad Moses, the diary of Moses Flinker; Yad va-shem, sidrat sefarim me-taʻam Reshut ha-Zikaron le-Shoʼah vela-Gevurah Yad va-Shem יד ושם, Yerushalayim 1958 120 OCLC: 12283856 6
8 Grosman, Ḥaiḳah; [ʻarakh: Mordekhai Amitai]. אנשי המחתרת / Anshe ha-maḥteret Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. Electronic reproduction. [S.l.] : HathiTrust Digital Library, 2010. MiAaHDL. Moreshet - Merḥavyah: Sifriyat poʻalim המנורה, Tel-Aviv 1965 418 OCoLC: 19156698 10
9 Hausner, Gideon, Israel. Bet ha-mishpaṭ ha-meḥozi (Jerusalem) ‏היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן / ha-Yoʻets ha-mishpaṭi la-memshalah neged Adolf Aikhman Mishpaṭ Aikhman. 6 volumes: kerekh 1. Neʼum ha-petiḥah; kerekh 2. Pesaḳ ha-din u-gezar ha-din; kerekh 3. Neʼum ha-sikum; kerekh 4. ʻEduyot (1); kerekh 5. ʻEduyot (2); kerekh 6. Pesaḳ ha-din be-ʻirʻur. Merkaz ha-hasbarah be-Miśrad Rosh ha-memshalah יד ושם, Yerushalayim 721-723 [1961-1962]   OCLC: 48751572 6
10 Kimche, Jon, David Kimche; Aharon Amir דרכי סתר נדידת-עם בניגוד לחוק 1938--1948 / Darke seter : nedidat-ʻam be-nigud la-hoḳ 1938-1948   D'erusalem post יד ושם, Yerushalayim 5716 [1955] 218, ills. OCLC: 863612440 5
11 Korchak, Reizl להבות באפר / Lehavot ba-ʼefer [targum mi-ketav ha-yad ha-Polani Binyamin Ṭene] Moreshet, bet ʻedut ʻal shem Mordekhai Anilevits המנורה, Tel-Aviv [1965] 402, ills. 8085753391 ; 9788085753394; OCLC: 19142214 11
12 Lubetkin, Zivia אין אומקום און אויפשטאנד / In umḳum un oyfshṭand In the days of destruction and revolt. In Yiddish. Tsivyah Lubeṭḳin; [fun ʻIvris̀, Mosheh Yungman]. בית לוחמי הגיטאות ע״ש יצחק קצנלסון - הקיבוץ המאוחד : Bet loḥame ha-geṭaʼot ʻa. sh. Yitsḥaḳ Ḳatsenelson - ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad [Loḥame ha-Geṭaʼot] - [Tel Aviv] [1980] 356, ills. OCLC: 21974744 5
13 Makhon le-ḥeḳer teḳufat ha-Shoʼah (Haifa, Israel) דפים לחקר תקופת השואה. Dapim le-ḥeḳer teḳufat ha-Shoʼah Studies on the holocaust period. Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. Electronic reproduction. [S.l.] : HathiTrust Digital Library, 2010. MiAaHDL. ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad הקיבוץ המאוחד, [Tel-Aviv] 739 [1978]-   ISSN: 0333-5151; OCoLC: 5588881  
14 Mark, Bernard דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא / Der oyfshtand in varshever geto: naye dergentste oyflage un dokumentn-zamlung Powstanie w getcie warszawskim. In Yiddish. Yidish Bukh Varshe 1963 386, ills. OCLC: 7405483 6
15 Mark, Bernard דער אופשטאנד פונ ווארשעווער געטא / Der ofshṭand fun Ṿarsheṿer geṭo Vosstanie Varshavskogo getto. In Yiddish. Melukhe-Farlag "Der Emes" Mosḳṿe 1947 206 OCLC: 12010946 5
16 Molho, Michael, Joseph Nehama שואת יהודי יוון, 1941־1944 : (תש״א־תש״ד) / Shoʼat Yehude Yaṿan : 1941-1944 Added t.p.: The destruction of Greek Jewry, 1941-1944. Translation of vols. 1-2 of In memoriam. [meturgam mi-tsarefatit, tiḳunim ṿe-hosafot me-et ha-meḥabrim ʻarukh be-yadi Natan Eḳ]. Yad ṿa-shem יד ושם, Yerushalayim 725 [1965] 266+X OCLC: 19167166 5
17 Nir, ʻAḳiva Chodníčky v ohnivom kruhu Shevilim be-maʻgal ha-esh. [z hebrejského originálu preložil Ladislav Minárik; doslov napísal Juraj Špitzer]. Edícia Judaica Slovaca, zv. č. 13. Slovenské národné múzeum, Oddelenie židovskej kultúry Bratislava 1994 218 OCoLC: 33153922 6
18 Solomon-Maaravi, T[oni]. טעג פון צארן : כראניק פון יידישע ליידן אין רומעניע אין די יארן 1944־1939 = Days of anger : the chronicle of Jewish suffering in Roumania in the years 1937 to 1944 / Ṭeg fun tsorn : khroniḳ fun Yidishe laydn in Rumenye in di yorn 1939-1944 = Days of anger : the chronicle of Jewish suffering in Roumania in the years 1937 to 1944 Ṭoni Solomon-Maʻaravi ; ibergezetsṭ fun Rumenishn kśav-yad Ḥ. Robinson. Introduction also in English. ha-Menorah המנורה, Tel-Aviv 1968 408 OCLC: 19314413 5
19 United States Holocaust Memorial Museum Flight and rescue The story of more than 2,000 Polish Jewish refugees who fled across the Soviet Union to Japan, where they awaited entrance visas to the United States and elsewhere. United States Holocaust Memorial Museum Washington, DC 2000 34, ills. OCLC: 44036439 9
20 Yivo Institute for Jewish Research Imposed Jewish governing bodies under Nazi rule : Yivo Colloquium, December 2-5, 1967 Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002. Yivo Institute for Jewish Research New York 1972 120 OCoLC: 571685 5
21 Zeitlin, Aaron אלע לידער און פאעמעס : לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן / Ale lider un poemes : lider fun ḥurbn un lider fun gloybn Poems of the Holocaust and poems of faith. 2 volumes: 1. Lider fun ḥurbn un lider fun gloybn; 2. Lider fun der ḥurbn un fun gloybn un Yanush Ḳorṭshaḳ's letsṭer gang. [Aharon Tsaytlin] Farlag Bergen Belzen, Ṿelṭ Farlang fun di Bergen Belzen New York - Tel Aviv 1967-1970   OCLC: 17235763 5
22 Ziemian, Joseph די פאפיראסן־הענדלער פון פלאץ דריי קרייצן / Di papirosn-hendler fun Plats Dray Ḳraytsn Cigarette pedlars from the Three Crosses Square. Yosef Zshemyan; [ibergezets fun Poylishn ktav-yod, Y. Zohar]. ha-Menorah המנורה, Tel-Aviv 1964 246, ills. OCLC: 19303390 6
Box 2/1.  
1 American Historical Association. Committee for the Study of War Documents Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Reichsführer SS un Chef der Deutschen Polizei) (Part I)   The National Archives. National Archives and Records Service. General Services Administration Washington 1961 166 s. n. 9
2 American Historical Association. Committee for the Study of War Documents Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va. No. 7. Records of Headquarters, German Armed Forces High Command (Oberkommando der Wehrmacht/OKW) (Part I)   The National Archives. National Archives and Records Service. General Services Administration Washington 1959 222 s. n. 9
3 American Historical Association. Committee for the Study of War Documents Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va. No. 6. Records Pertaining to Axis Relations and Interests in the Far East   The National Archives. National Archives and Records Service. General Services Administration Washington 1959 162 s. n. 9
4 American Historical Association. Committee for the Study of War Documents Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va. No. 39. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Reichsführer SS un Chef der Deutschen Polizei) (Part III)   The National Archives. National Archives and Records Service. General Services Administration Washington 1963 198 s. n. 9
5 American Historical Association. Committee for the Study of War Documents Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va. No. 39. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Reichsführer SS un Chef der Deutschen Polizei) (Part III)   The National Archives. National Archives and Records Service. General Services Administration Washington 1963 98 s. n. 9
6 Batty, Peter The House of Krupp   Stein and Day/Publishers New York 1967 334 s. n.

11

7 Gilbert, Martin Auschwitz and the Allies   An Owl Book. Henry Holt and Company New York 1981 368 0-8050-1462-4

5

8 Horace, Hjalmar - Schacht, Greeley Conferrions of ”The Old Wizard ” Diana Pyke (transl.) Houghton Mifflin Company Boston 1956 484 s. n.

4

9 Ludecke, Kurt G. W. I Knew Hitler. The Story of a Nazi Who Escaped. The Blood Purge   Charles Scribner’s Sons New York 1937 814 s. n.

4

10 Nizer, Louis What To Do With Germany   Ziff-Davis Publishing Company Chicago-New York 1944 214 s. n.

4

11 Olden, Rudolf Hitler Walter Ettinghausen (transl.) Covici-Friede - publishers New York 1936 394 s. n.

4

12 Ryder, A. J. Twentieth-Century Germany: From Bismarck to Brandt. Senior Lecturer in History St. David’s University College, Lampeter   Columbia University Press New York 1973 656 0-231-03692-2

11

13 Wheeler-Bennett, John W. The Nemesis of Power. The German Army in Politics 1918-1945   The Viking Press New York 1964 832 670-00206-2

4

14 Zelizer, Barbie Remembering to forget. Holocaust Memory Through the Camera’s Eye   The University of Chicago Press Chicago and London 1998 292 0-226-97972-5 11
Box 2/2.  
1 Adalian, Rouben Armenian Genocide Resource Guide   Armenian Assembly of America Washington 1988 56 s. n.

4

2 Bak, Sofie Lene Danske Jøders Krigsoplevelser 1943-1945   The Danish Jewish Museum Dansk 2010 276 978-87-91577-03-1

11

3 Baranowski, Daniel ”Ich bin die stimme der sechs millionen.” Das videoarchiv im ort der information   Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Berlin 2009 246 978-3-942240-00-0

6

4 Bensoussan, Georges Revue D’histoire de la Shoah. La Shoah dans la littérature nordüaméricaine. La Revuue du Centre de documentation Juive contemporaine   Publié avec le concurs du Centre national du livre et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah Paris 2009 406 978-2-916966-00-7

10

5 Białecka, Alicja, et. al. European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum. Guidelines for teachers and educators   Council of Europe Publishing Strasbourg 2010 282 978-92-871-6794-1

10

6 Bischoff, Frank M., Honigmann, Peter Jüdisches Archivwesen. Beeiträge zum kolloquium aus Anlass des 100. Jahrestags der Gründung des Gesamtarchivs der deutschen Juden   Archivschule Marburg 2005 434 978-3-923833-10-8

6

7 Blumenthal, Herbert et al. Art and medicine in Ghetto Theresiennstadt (Terezin) .Drawings from the years 1942-1944   The art Museum, Yad Vashem Jerusalem 2001 56 s. n.

4

8 Boom, Corrie ten, Sherrill, John, Sherrill, Elizabeth The Hiding Place   Chosen Books Washington Depot, Connecticut 1971 222 0-912376-05-8

5

9 Bringing, Hands Life and Bread, Vol. 2   The Vilna Gaon State, Jewish Museum Vilnius 1999 134 9986-9019-7-9

9

10 Bringing, Hands Life and Bread   The Vilna Gaon State Jewish Museum Vilnius 2009 278 978-9955-767-06-0

9

11 Carroll, Andrew Behind The Lines. Powerful and revealing American and Foreign War Letters – and One Man’s Search to Find Them   Scribner New York 2002 502 0-7432-5616-6

10

12 Chládková, Ludmila The Terezin Ghetto. Documents Volume 227 Naše vojsko Publishing House Praha 1991 48 80-206-0285-2  

4

13 Ember Mária 2000-ben fogunk még élni? Zsámboki, Mária Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2001 186 961-9171-70-0

5

14 Erben, Eva Mich hat man vergessen. Erinnerungen eines Jüdischen Mädchens. Aus dem Hebräischen von Nathan Jessen. Mit einem Nachwort von Mirjam Pressler   Beltz&Gelberg Weinheim und Basel 1996 92 3-407-78747-2

4

15 F. Csillag Olga Mert megtörtént a XX. században Márványi, Judit Magvető Budapest 1969 234 s. n.

5

16 Fahidi Éva Anima rerum. A dolgok lelke Guti Péter Tudomány Kiadó Budapest 2005 288 963-8194-51-0

5

17 Frojimovics, Kinga, et al. Jewish Budapest. Monuments, Rites, History   Central European University Press Budapest 1999 600 963-9116-37-8

9

18 Gazda, Anikó, et al. Magyarországi zsinagogák Gerő László Műszaki könyvkiadó Budapest 1989 264 963-10-8231-8

9

19 Himler, Márton Így néztek ki a magyar nemzet sirásói. A magyar háborus bűnösök amerikaiak előtt tett vallomásának hiteles szövege   Published by St. Marks Printing Corp New York 1958 196 s. n.

6

20 Jansen, Michael, Saathoff, Günter ”A Mutual Responsibility and a Moral Obligation.” The Final Report on Germany’s Compensation Programs for Forced Labor and other Personal Injuries   Foundation ”Remembrance, Responsibility and Future” – Palgrave Macmillan   Berlin 2009 232 978-0-230-61264-8 0-230-61264-4

10

21 Klein, Dennis B. Hidden History of the Kovno Ghetto   United States Holocaust Memorial Museum Washington 1999 256 0-8212-2457-3

9

22 Kozáry Andrea et al. Holocaust Füzetek VIII. évf., 15. sz. Magyar Auschwitz alapitvaány-Holocaust dokumentaciós központ Budapest 2002 154 s. n.

7

23 Linden-Wolanski, Sabina van der, Bagnall Diana Drang nach leben erinnerungen. Mit einem Geleit von Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler und einem Vorwort des Australischen Premierministers Kevin Rudd   Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas Berlin 2010 288 978-3-942240-02-4

6

24 Luftig, Ida Letters from the end of a Dark Tunnel   Comteq Publishing Margate, New Jersey 2008 118 978-0-9793771-9-8

5

25 Mulder, Dirk, Prinsen, Ben Lachen im Dunkeln. Amüsement im Lager Westerbrork   Niederlande - Studien Kleinere Schriften Münster - Hamburg 1997 96 3-8258-3369-0

4

26 Mulder, Dirk Cam Wester Bork   Faculty of Arts of the University Groningen s. a. 24 s. n.

4

27 Németh László, Paksy Zoltán Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919 1945   Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg 2004 610 963-7226-52-4

10

28 Ozsváth, Zsuzsa In the Footsteps of Orpheus. The Life and Times of Miklós Radnóti   Indiana University Press Bloomington, Indianapolis 2000 266 0-253-33801-8

10

29 Sborrník Památniku, Terezin Terezīnskē Listy 19   Malá Pevnost Terezin Praha 1991 120 80-7047-044-5

5

30 Scheiber, Sándor Magyar zsidók hírlapok és folyóiratok bibliográfija. Bibliography of Hungarian Jewish Newspapers and Journals   A szerző hagyaték ából sajtó alá rendezte Scheiberné Bernáth Livia, Barabás Györgyi, Komoróczy Géza MTA Judaisztikai Kutatócsoport Budapest 1993 418 963-7450-77-7

19

31 Shay, Arnold From Bendzin to Auschwitz. A Journey to Hell. Survivor of the Holocaust   The Christopher Publishing House Hanover, Massachusetts 1996 320 0-8158-0518-7

10

32 Steinbach, Peter, Tuchel, Johannes Exhibition. Resistance to National Socialism   Gedenkstätte Deutscher Wiederstand - The German Resistance Memorial Center Berlin s. a. 88 3-926082-21-6 6
33 Strug, Tomek et al. Photographing Traces of Memory: A Contemporrary View of the Jewish Past in Polish Galicia   Published by the Galicia Jewish Museum Kraków, Poland 2006 192 83-920636-4-3 11
Box 2/3.  
1   Seeing through “paradise” atists and the terezin concentration camp.   Massachusetts Colege of Art, Boston 1991 88 0-9628905-0-2 9
2   Riespott KZ an der Norddeutschen Hütte. Berichte, Dokumente und Erinnerungen über Zw3angsarbeit 1935-45   Kollegengruppe der Klöckner - Hütte Bremen 1984 80 s. n. 10
3   ...I never saw another butterfly... Children’s Drawings and Poems from Terezin Concentration Camp 1942-1944   Schocken Books New York 1978 82 0-8052-0598-5 10
4   New York honors the Memory of the Six Million Jews Who Perished During the Holocaust   A Living Memorial to the Holocaust Museum of Jewish Heritage New York s. a. 24 s. n. 9
5 Blodig, Vojtĕch et al. The Small Fortress Terezin 1940-1945   Published for the Terezin Memorial Praha 2006 78 80-86758-33-8 10
6 Bondy, Ruth ” Elder of the Jews.” Jakob Edelstein of Theresienstadt Abel, Evelyn (transl.) Grove Press New York 1989 476 0-8021-1007-X

11

7 De Silva, Cara In Memory’s Kitchen. A Legacy from the Women of Terezin Steiner Brown, Bianca (transl.) Jason Aronson INC. London 1996 112 1-56821-902-4

4

8 Frank, Otto H. Anne Frank. The Diary of a Young Girl Doubleday, B. M. Mooyaart The Modern Library New York 1952 286 s. n.

4

9 Gilbert, Shirli Music in the Holocaust. Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps   Clarendon Press University Press Oxford 2005 244 0-19-927797-4

11

10 Glas-Larson, Margareta I want to speak. The Tragedy and Banality of Survival in Terezin and Auschwitz Botz, Gerhard Ariadne Press Vienna 1988 270 0-929497-31-7

4

11 Haider, Siegfried, Marckhgott, Gerhart Memorial Sites for Concentration Camp Victims in Upper Austria Zehetmayr, Barbara, Zimmer, James (transl.) Kultur Land Oberösterreich Linz 2002 272 3-900313-70-9

4

12 Halevy, Yechiam Historical atlas of the Holocaust. United States Holocaust Memorial Museum   Macmillan Publishing USA - Simon&Schuster Macmillan New York 1996 252 0-02-897451-4

9

13 Houba, Michal Theresienstadt. In der „Endlösung der Judenfrage” Lieblová, Dana et al. (transl.) Edition Theresienstädter Initiative Panorama Praha 1992 318 80-7038-283-X

4

14 Hout, Wolters and Jessica van der Westerbork Drawings. The Life and Work of Leo Kok 1923-1945   The Publication of Westerbork Drawings Amsterdam 1990 128 90-5018-107-4

9

15 Kater, Michael H. The Twisted Muse. Musicians and Their Music in the Third Reich   Oxford University Press New York - Oxford 1997 328 0-19-509620-7

11

16 Kien, Petr 1919-1944 vỳbĕr z díla   Ministerstvo Kultury ČSR Památník Terezin Praha 1989 40 s. n.

10

17 Kuna, Milan Hudba. Na Hranici Života   Naše vojsko Českỳ svaz protifašistickỳch bojovníkú Praha 1990 428 80-206-0069-8

4

18 Laks, Szymon Music of Another World Kisiel, Chester A. (transl.) Northwestern University Press Evanston, Illinois 1989 138 0-8101-0842-9

4

19 Marks, Stan Reflections. 20 years, 1984-2004 Rosner Blay, Anna Jewish Holocaust Museum and Research Centre Inc. Melbourne 2004 102 0-646-43525-6

11

20 Neftali, Frankel Auschwitz. Campo de extermino. Presionero No. 161040 (Sobreviviente)   Edamex. Libres a los Hombres Mexico 1986 116 968-409-353-8

4

21 Nyiszli, Miklós Auschwitz. A Doctor’s Eyewitness Account Bettelheim, Bruno Fawcett Crest New York 1960 160 0-449-23848-2

4

22 Peck, Abraham J. et al. Keeping posted Vol. XXX, No. 5. A Publication of the UAHC New York 1985 16 s. n.

9

23 Pétroz-Abeles, Deborah Dessa. Paintings Inspired by Viktor Ullmann’s Piano Sonata no. 7.   A Legacy from Theresienstadt Lausanne 1997 80 2-940223-00-9

11

24 Rubinstein, Joseph Night on Nalefkes   Marstin Press, Inc. New York 1949 188 s. n.

5

25 Seaton, Albert The Russo-German War, 1941-45   Praeger Publishers New York - Washington 1972 628 s. n.

11

26 Shore, Lena Allen Forty Years After Darkness   Association of Jewish Holocaust Survivors Philadelphia s. a. 64 s. n.

9

27 Smoleń, Kazimierz Ausgewählte probleme aus der geschichte des KL Auschwitz   Verlag Staatliches Auschwitz-museum Berlin 1988 124 s. n.

6

28 Stadtler, Bea ”The Test.” A text on the Holocaust for the Young Students. In Memory of the Six Million Jews Who Were Murdered During the Holocaust   Cover design by Moshe Spero Cleveland, Ohio 1973 98 s. n.

9

29 Tenenbaum, Shea A Lock of Hair From Maidaneck. Short Stories   Cyco Publishing House and Book-Distribution Center New York 1978 416 s. n. 5
30 Ullman, Viktor Materialien Klein, Hans-Günter Bockel Verlag Hamburg 1992 120 3-928770-05-5 4
Box 2/4.  
1   The Austrian-Jewish Connection: A Lost Legacy   A Joint Exhibit at the Leo Baeck Institute New York 1995 12 s. n.

4

2   Justice Vol. 2, No. 1. Holocaust Survivors and Friends in Pursuit of Justice New York 1989 76 s. n.

9

3   Kunst von Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz     Leiden und Hoffnung 1990 40 s. n.

9

4   1945-1985. World Assembly to Commemorate 40 Years Since the Defeat of Nazi Germany and Its Satellites   The Israel Economist Publishing Services Jerusalem 1985 89+43 s. n.

9

5   Oświęcim   Przewodnik po Museum Krakowie 1974 120 s. n.

 

6 Atzmon, Sara More from the Devil’s Court. Mehr aus dem vorhof Satans   ”The Artist’s Museum” Israeli Center   1997 20 s. n.

4

7 Baker, Leonard Days of Sorrow and Pain. Leo Baeck and the Berlin Jews   Macmillan Publishing Co., Inc. New York 1978 396 0-02-506340-5

11

8 Cohen, Wilbur J., Westoff, Charles F. Demographic Dynamics in America. The Charles C. Moskowitz Memorial Lectures No. XVIII. The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York 1977 118 s. n.

6

9 Delarue, Jacques The Gestapo. A History of Horror. Germany: 1930-1945 Savill, Mervyn (transl.) Published by Dell Publiching Co., Inc. New York 1966 416 s. n.

9

10 Donat, Alexander The Holocaust Kingdom. A Memoir.   Holocaust Library New York 1978 362 s. n.

6

11 Dornberg, John Schizophrenic Germany   The Macmillan Company New York 1961 302 s. n.

6

12 Droždžyński, Aleksander Mądrości žydowskie     Warszawa 1961 180 s. n.

9

13 Friedman, Tuvian The Hunter Gross, David C. (transl.) A Macfadden Book New York 1961 288 s. n.

9

14 Gilbert, Martin The Day the War Ended. May 8, 1945. Victory in Europe   Henry Holt and Company New York 1995 474 0-8050-4735-2

5

15 Kamler, Richard Out of Holocaust Drawings and Environment   Magnes Museum Berkeley 1976 18 s. n.

9

16 Kampen, Wilhelm Materialien zu einer amerikanischen Fernsehserie über die Judenverfolgung im ”Dritten Reich”   Sonderusgabe der Bundeszentrale für politische Bildung   1978 56 s. n. 9
17 Kent, Charles F., Sanders, Frank K. A History of the Jewish People. During the Maccabean and Roman Periods (Including New Testament Times)   Charles Scribner’s Sons New York 1910 322 s. n. 9
18 Kohn, Hans The Mind of Germany. The Education of a Nation   Charles Scribner’s Sons New York 1960 370 s. n. 6
19 Kosinski, Jerzy The Painted Bird   Bantam Book New York 1965 216 s. n.

9

20 Mee, Charles L. Jr. Meeting at Potsdam   M.Evans & Company Inc. New York 1975 302 s. n.

4

21 Morrell, David The League of Night and Fog   E. O. Dutton New York 1987 400 0-525-24506-5

11

22 Opdyke, Irene Gut, Armstrong, Jennifer In My Hands. Memories of a Holocaust Rescuer   Anchor Books, A Division of Random House, Inc. New York 2001 248 0-385-72032-7

6

23 Pia, Jack Nazi regalia   Ballantine Books, A Division of Random House Toronto 1971 158 s. n.

6

24 Reynolds, Quentin et al. Minister of Death. The Adolf Eichmann Story   The Viking Press New York 1960 246 s. n.

6

25 Ringelblum, Emanuel Kronika getta Warszawskiego. Wrzesień 1939- styczeń 1943   Czytelnik Warszawa 1988 368 83-07-00879-4

4

26 Rutkowski, Adam Męczeństwo walka, zagŀada Žydóv w Polsce 1939-1945 Stempelberg, Herman Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1960 556 s. n.

9

27 Schwantes, Martin Sachsenhausen National Memorial   Museum of the Jewich Resistance Berlin 1960 30 s. n.

9

28 Smoleń, Kazimierz Auschwitz, 1940-1945. Guidbook through the Museum   Krajowa Agencja Wydawnicza Katowice 1981 120 s. n.

6

29 Snyder, Louis L. The War. A Concise History, 1939-1945 Sevareid, Eric Julian Messner, Inc. New York 1960 580 s. n.

11

30 Stevenson, Robert Louis Familiar Studies of Men and Books   Current Literature Publishing Co. New York 1912 346 s. n.

9

31 Strasser, Otto Hitler und ich.   Johannes Asmus Verlag Konstanz 1948 264 s. n.

9

32 Tetens, T. H. The New Germany and the Old Nazis   Random House New York 1961 288 s. n.

6

Box 2/5.  
1   The Holocaust. Lessons for Humanity   Holocaust Centre Cape Town 2004 68 1-86928-446-1

 

2   Materials on the Memorial to The Murdered Jews of Europe   Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH. Berlin 2005 184 3-89479-223-X

9

3   Finding a Voice: Musicians in Terezin   Terezin Chamber Music Foundation Massachusetts 2000 44 s. n.

9

4   50 Yahre. Orden u. Ehrenzeichen, 1889-1939   Steinhauer & Lück Lüdenscheid s. a. 20 s. n.

9

5   Destinazione Auschwitz. Lo stumento della memoria per le generazioni future. Con le reconstruzioni della fabbrica della morte. Per la prima volt in CD-ROM Libro + 2 CD-ROM Proedi Editore – Fondazione CDEC Centro di Documentazione Ebraice Contemporanea – Commissione dell’Unione Europea Milano 2000   88-88016-02-3

20

6   The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys Vol. II, 5732-1971 The Jewish Publication Society of America, Society for the History of Czechoslovak Jews Philadelphia - New York 1971 708  

4

7 Bogusz, Józef et al. Sonderheft gewidmet der medizinischen Problematic des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau   Staatliches Institut für Medizinische Warszawa 1962 66 s. n.  
8 Dagan, Avigdor The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys Vol. III, 5744-1984 The Jewish Publication Society of America, Society for the History of Czechoslovak Jews Philadelphia - New York 1984 700 0-8276-0230-8

4

9 Dutlinger, Annr D. Art, music and Education as Strategies for Survival: Theresienstadt 1941-45   The New Union Prayerbook New York 1975 204 1-928746-11-X

9

10 Elias, Ruth Triumph of Hope. From Theresienstadt and Auschwitz to Israel Bettauer Dembo, Margot John Wiley&Sons, Inc. New York 1998 274 0-471-16365-1

4

11 Fiedler, Jiří Jewish Sights of Bohemia and Moravia. Guide Book   Sefer Prague 1991 224 80-900895-0-X

11

12 Friedman, Saul S. The Terezin Diary of Gonda Redlich Kutler, Laurence (transl.) The University Press Kentucky 1992 174 s. n.

11

13 Henry, Marilyn The Restitution of Jewish Property in Central and Eastern Europe   The American Jewish Committee New York 1997 54 s. n.

9

14 Hoch, Moshe Voices from the Dark Music in the Ghettos and Camps in Poland The publication was made possible with the support of Dr.Abraham Franck s. e. Minneapolis 2002 286 965-308-134-9

4

15 Kantor, Alfred An Artist’s Journal of the Holocaust. With a Preface by John Wykert   Schocken Books New York 1987 12+127 ill. 0-8052-0825-9

4

16 Karas, Joža Music in Terezin, 1941-1945   Beaufort Books Publishers - Pendragon Press New York 1985 224 0-8253-0287-0

4

17 Krugman Gurdus, Luba The Death Train. A Personal Account of a Holocaust Survivor   Holocaust Library New York 1987 164 0-89604-092-5

11

18 Levin, Judith The Josef Rosensaft Archive of Bergen-Belsen (Record Group 0-70)   Yad Vashem Archives Jerusalem 1985 108 s. n.

4

19 Mark, Bernard Žycie i walka mŀodziežy w gettach. W okresie okupaji Hitlerowskiej (1939-1944)   Iskry Warszawa 1961 96 s. n.

4

20 Morgenstern, Naomi I Wanted to Fly Like a Butterfly. A Child’s Recollections of the Holocaust Jacobs, Edward T. (transl.) Yad Vashem. The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority. The International School of Holocaust Studies Jerusalem 1998 36 s. n.

10

21 Novák, Václav Terezín. Naše vojsko. Českỳ Protifasistickỳch Bojovníků. Dokumenty   Památníku Terezín Praha 1983 78 s. n.

9

22 Opfermann, Charlotte G. The Art of Darkness   University Trace Press Houston 2002 158 0-9718364-0-X

4

23 Památnik, Terezin Terezin. Mista utrpeni a vzdoru. Documenty. Svazek 221   Naše vojsko Praha 1991 80 s. n.

9

24 Pyszka, Wieslaw The Warsaw Ghetto. The 45th Anniversary of the Uprising   Interpress Publishers Warszawa s. a. 92+202 ill. 83-223-2466-9

9

25 Rovit, Rebecca, Goldfarb, Alvin Theatrical Performance during the Holocaust. Texts / Documents / Memoirs   A Paj Book. The Johns Hopkins University Press Baltimore - London 1999 352 0-8018-6167-5

4

26 Slavickỳ, Milan A Fragment of Life and Work Steinová, Dagmar (transl.) Helvetica-Tempora Publishers Prague 1995 134 80-902124-5-X

4

27 Sullivan, Lawrence E., Edwards, Alison Stewards of the Sacred   American Association of Museums Washington 2004 262 0-931201-92-6

10

28 Weber, Louis The Holocaust Chronice   Publications International, LTD: Lincolnwood, Illinois 2000 768 0-7853-2963-3

9, 20

29 Weiner, Lewis Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews Vol. 4, 1991-92 Society for the History of Czechoslovak Jews New York 1991 208 s. n. 4
Box 2/6.  
1   Meet Germany. Fifteenth Revised Edition   Atlantic-Brucke Hamburg 1974 138 s. n. 11
2   Memorial Places of the Fight Against Fascism in Terezin and Litomĕřice   Naše vojsko-Nakladatelství Praha 1984 36 s. n. 11
3   Maĺři v Ghettu Terezin   Terezin Memorial - Small Fortress Říjen 1991 24 s. n. 11
4   Children’s Drawings from the Concentration Camp of Terezin   State Jewish Museum Praha s. a. 38 s. n. 11
5   Children from Terezin, 1941-1945   Terezin Memorial Pardubice 1989 36 s. n. 11
6   Terezin Memorial. Annual report for 2006   Památník Terezin. Malá Pevnost. Museum Ghetta Terezin 2007 36 s. n.

9

7 Abzug, Robert H. Liberating the Concentration Camps. Gls Remember       National Museum of American Jewish Military History Washington 1994 78 s. n.

9

8 Chamberlin, Brewster S., Modig, Carl Archival Guide to the Collections of the United States Holocaust Memorial Museum   Center for Advanced Holocaust Studies United States Holocaust Memorial Museum Washington 2002 454 s. n.

9

9 De-nur, Nina House of Dolls. By Ka-tzetnik 135633   Simon and Schuster New York 1955 248 s. n.

6

10 Fleischmann, Karel Life and Work   The State Jewish Museum Prague 1987 56 s. n.

11

11 Fromm, Erich The Anatomy of Human Destructiveness   Holt, Rinehart and Winston New York - Chicago - San Francisco 1973 522 0-03-007596-3

5

12 Gies, Miep, Gold, Alison Leslie Anne Frank Remembered. The Story of the Woman Who Helped to Hide the Frank Family   Simon and Schuster New York 1987 252 0-671-54771-2

11

13 Gilbert, Martin A History of the Twentieth Century. Volume one 1900-1933   William Morrow and Company, Inc. New York 1997 928 0-688-10064-3

11

14 Gutman, Israel Resistance. The Warsaw Ghetto Uprising.   A Mariner Book Houghton Mifflin Company Boston - New York 1994 278 0-395-90130-8

5

15 Heiden, Konrad Der Fuehrer. Hitler’s Rise to Power. Manheim, Ralph (transl.) Houghton Mifflin Company Boston 1944 788 s. n.

4

16 Hochhuth, Rolf The Deputy. Translated Richard and Clara Winston   Grove Press, Inc. New York 1964 352 s. n.

6

17 Jackson, Robert H. The Nürnberg Case. As Presented by Robert H. Jackson Chief of Counsel for the United States. Together with Other Documents   Alfred A. Knopf New York 1947 272 s. n.

6

18 Kaplan, S. R. Tarot Cards for Fun and Fortune Telling. Illustrated Guide to the Spreading and Interpretation of the popular 78-card Tarot I JJ Deck of Muller & Cie, Switzerland   U.S. Games Systems, Inc. New York n 1970 96 s. n.

11

19 Makarova, Elena From Bauhaus to Terezin. Friedl Dicker-Brandeis and Her Pupils   Yad Vashem. The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority. The Art Museum Jerusalem 1990 48 s. n.

9

20 Meltzer, Milton Never to Forget. The Jews of the Holocaust   Harper & Rov, Publishers New York 1976 218 0-06-024175-6

11

21 Neumann, Robert The Pictorial History of the Third Reich. A Shattering Photographic Record of Nazi Tyranny and Terror   Bantam Books, Inc. New York 1962 224 s. n.

9

22 Pechovă, Oliva et al. Umĕní v Terezínĕ, 1941-1945   Pamătník Terezin - Mala Pevnost Praha 1972- 1973 76 s. n.

11

23 Plaček, Max Double Signature. Portraits of Personalities from the Terezin Ghetto   Yad Vashem. The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority. The Art Museum Jerusalem 1994 104 s. n.

9

24 Rajca, Czeslaw, Wiśniewska, Anna Majdanek. Concentration Camp Zagórska, Anna (transl.) State Museum Majdanek Lublin 1983 102 s. n.

9

25 Roper, Trevor H. R. The Last Days of Hitler   The Macmillan Company New York 1947 254 s. n.

4

26 Sarner, Harvey General Anders and the soldiers of the Second Polish Corps   Published by Brunswick Press Cathedral City, Ca. 1997 314 1-888521-13-9

5

27 Schoenberner, Gerhard De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945   Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam 1961 224 s. n.

11

28 Šormová, Eva Divadlo V Terezínĕ, 1941/1945   Památnik Terezin Severočeskė nakladatelstvi ústí nad Labem Terezin 1973 120 s. n.

6

29 Spodenkiewicz, Pavel Zaginiona dzielnica. Łódź źydowska - ludzie i miejsca   Łódzka Księgarnia Niezaleźna Łódź 1998 128 83-900619-1-0

11

30 Turner, Henry Ashby Jr. Hitler’s Thirty Days to Power. January 1933   Addison-Wesley Publishing Company, Inc. New York 1996 256 0-201-32800-3

4

31 Wallace, Irving A Novel. The Seventh Secret   E. P. Dutton New York 1986 370 0-525-24382-8

11

32 Weitzman, Mark et al. Dignity and Defiance. The Confrontation of Life and Death in the Warsaw Ghetto   Simon Wiesenthal Center Los Angeles 1993 118 0-943058-15-5 9
33 Wiesel, Elie Night. Winner of the 1986 Nobel Peace Prize   Bantam Books New York - Toronto - London - Sydney - Auckland 1982 114 0-553-27253-5 9
Box 2/7.  
1   In Gratitude and Hope. Dedicated to all Survivors of the Holocaust   Wolfgang K. Vorwerk, Consul General of the Federal Republic of Germany Brookline, Mass 2008 94 978-0-979531385

5

2   A Memorial to the Jewish Community of Bendin (Poland)   Pinkes Bendin Bendin 1992 432 s. n.

9

3   Zagłada Żydostwa Polskiego. Album Z D j Ę Ċ Extermination of Polish Jews. Album of Pictures     Centralnej Żyd. Komisji Historycznej Łódź 1945 35+1040 ill. s. n.

9

4 Abramovich, S., Zilberg, Y. Smuggled in Potato Sachs. Fifty Stories of the Hidden Children of the Kaunas Ghetto   Vallentine Mitchell London 2011 416 978-0-85303-824-5 978-0-85303-814-6

5

5 Arad, Yittzhak Ghetto in Flames. The Struggle and Destruction of the Jews in Vilna in the Holocaust   Holocaust Library New York 1982 500 0-89604-043-7

5

6 Berkley, George E. Hitler’s Gift. The story of theresienstadt   Branden Publishing Company Inc Boston 1993 308 0-8283-1954-5

10

7 Boillat, Valérie et al. Switzerland and Refugees in the Nazi Era   Publications of the Independent Commission of Experts: Switzerland - Second World War Bern 1999 346 3-908661-07-2

9

8 Davidson, Susie The Music Man of Terezin. The Story of Rafael Schaechter as Remembered by Edgar Krasa   Ibbetson Street Press Somerville, Mass. 2012 60 9780984661404

5

9 Davidson, Susie I Refused to Die: Stories of Boston Area Holocaust Survivorrs and Solidiers Who Liberated the Concentration Camps of World War II.   Ibbetson Street Press,25 School St. Sommerville 2007 400 0-972-46014-4

5

10 Defonseca, Misha Misha. A Mémoire of the Holocaust Years   Mt. Ivy Press, Inc. Boston 1997 248 0-9635257-7-8

5

11 Eckman, Lester, Lazar, Chaim The Jewish resistance. The history of the Jewish Partisans in Lithuania and White Russia during the Nazi occupation, 1940-1945   Shengold Publishers Inc. New York 1977 282 0-88400-050-8

10

12 Forster, Gilles Le transit ferroviaire de personnes à travers la Suisse pendant la Seconde Guerre Mondiale. Annexe au rapport sur la Suisse et les réfugiés à l’époque du national-socialisme   Seconde Guerre Mondiale Berne. Suisse 1996 36 3-908661-08-0 9
13 Geist, Edwin Kammermusik und Lieder, 1902-1942   Bibliothek Östliches Europa Musik Potsdam 2006 20 978-3-936168-45-7

5

14 Geist, Edwin „Stündlich zähle ich die Tage…˝ Tage buch für März – August 1942   Die Andere Bibliothek Berlin 2012 288 978-3-8218-6246-0

6

15 Geist, Edwin Für Lyda. Tagebuch 1942. Zur Erstveröffentlichung bearbeitet und mit einer Einleitung versehen von Jokübas Skliutauskas   Baltos lankos Vilnius 2002 152 9955-429-81-X

5

16 Imhof, Kurt et al. Flüchtlinge als Thema der öffentlichen politischen Kommunikation in der Schweiz 1938-1947 Beiheft zum Bericht Die Schweitz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus     Wissenschaftliche Mitarbeit. (Soziologisches Institut der Universität Zürich) Bern 1996 186+10 ill. 3-908661-10-2

9

17 Klamper, Elisabeth Austria Documentation. “We’ll Meet Again in Palestine.” Aron Menczer’s Fight to Save Jewish Children in Nazi Vienna Kaiser-Cooke, Michèle Federal Press Sevice Vienna 1996 52 s. n.

9

18 Kopecky, Lilli In the Shadow of the Flames. Six Lectures on the Holocaust   Emory University. Center for Research in Social Change Aushwitz 1982 86 0-89937-034-9

9

19 Kowalski, Isaac A Secret Press in Nazi Europe. The Story of a Jewish United Partisan Organization   Central Guide Publishers,Inc. New York 1969 416 s. n.

11

20 Levis, Helen A time to speak   The Blackstaff Press Belfast 1992 132 0-85640-491-8

5

21 Mishell, William W. Kadish for Kovno. Life and Death in a Lithuanian Ghetto, 1941-1945   Chicago review Press Chicago s. a. 398 1055652-033-6

11

22 Nemirovsky Wadler, Aleeza Dissertation. Strings in the Shadows: A Portrait of Three Violinists at the Terezin Concentration Camp   Boston University. College of Fine Arts Boston 2003 115 s. n.

9

23 Schwertfeger, Ruth Women of Theresienstadt. Voices from a Concentration Camp   Berg - St. Martin Press New York 1989 152 0-85496-192-5

5

24 Steinlauf, Michael C. Beyond the Evil Empire Freedom to Remember or Freedom to Forget? Annual Sol Feinstone Memorial Lecture on the Meaning of Freedom   Gratz College Melrose Park, Pennsylvania 1991 20 s. n.

5

25 Todorov, Tzvetan facing the extreme. Moral life in the Concentration Camps Denner, Arthur and Pollak, Abigail (transl.) Metropolitan Books. Henry Holt and Company New York 1996 308 0-8050-4263-6 10
26 Tory, Avraham Surviving the Holocaust. The Kovno Ghetto Diary.   Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, London 1990 554 0-674-85810-7 10
27 Vrkočová, Ludmila Rekviem Sami Sobě. A Requiem for Themselves. A Report on the Musical Life in the Jewish Ghetto Terezin, 1941-1945   Arkŷř and Artforum Praha 1993 192 80-85271-08-7 4
Fond CAHS-USHMM (2015)  
1   Jewish Resistance. A Working Bibliography. Third Edition The Miles Lerman Center for the Study of Jewish Resistance USHMM-CAHS Washington, DC 2003 (1999) 50 s. n.

19

2   Glossary of Terms and Abbreviations Found in the Archive of International Tracing Service (ITS). Draft. Last updated: June 2, 2015   USHMM-Holocaust Survivors and Victims Resource Center Washington, DC 2015 380 s. n.

34

3 Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta The Holocaust and Coming to terms with the Past in Post-Communist Poland (First Printing) Ina Levine Annual Lecture, 25 April 2012 USHMM-CAHS Washington, DC 2012 14 s. n.

19

4 Bartov, Omer From the Holocaust in Galitia to Contemporary Genocide. Common Ground—Historical Differences (Second Printing) Joseph and Rebecca Meyerhoff Annual Lecture, 17 December 2002 USHMM-CAHS Washington, DC 2007 32 s. n.

19

5 Braham, Randolph L. A Post-Mortem of the Holocaust in Hungary. A Probing Interpretation of the Causes (First Printing) Monna and Otto Weinmann Lecture Series, 20 June 2012 USHMM-CAHS Washington, DC 2012 24 s. n.

19

6 Gilbert, Martin, Sir Holocaust Writing and research Since 1945 (First Printing) Joseph and Rebecca Meyerhoff Annual Lecture, 26 September 2000 USHMM-CAHS Washington, DC 2001 32 s. n.

19

7 Greenspan, Henry The Awakening of Memory. Survivor Testimony in the First Years after the Holocaust, and Today (Second Printing) Monna and Otto Weinmann Lecture Series, 17 May 2000 USHMM-CAHS Washington, DC 2004 24 s. n.

19

8 Hayes, Peter Profits and Persecution: german Big Business and the Holocaust (Third Printing) J. B. and Maurice C. Shapiro Annual Lecture, 17 February 1998 USHMM-CAHS Washington, DC 2007 24 s. n.

19

9 Hayes, Peter Holocaust Studies. Reflections and Predictions (First Printing) Joseph and Rebecca Meyerhoff Annual Lecture, 15 November 2013 USHMM-CAHS Washington, DC 2014 20 s. n.

19

10 Lang, Berel Uncovering Certain Mischievous Questions About the Holocaust (Second Printing) Ina Levine Scholar-in-Residence Annual Lecture, 12 March 2002 USHMM-CAHS Washington, DC 2005 32 s. n.

19

11 Mommsen, Hans Future Challenges to Holocaust Scholarship as an Integrated Part of the Study of Modern Dictatorship (First Printing) J. B. and Maurice C. Shapiro Annual Lecture, 13 December 1999 USHMM-CAHS Washington, DC 2000 16 s. n.

19

12 Roth, John K. In the Shadow of Birkenau: Ethical Dilemas during and after the Holocaust (First Printing) Ina Levine Annual Lecture, 15 February 2005 USHMM-CAHS Washington, DC 2005 24 s. n.

19

13 Shapiro, Paul A. et al. Children adn the Holocaust. Symposium Presentations (First Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2004 142 s. n.

19

14 Shapiro, Paul A. et al. Ghettos 1939‒1945: New Research and Perspectives on Definition, Daily Life, and Survival. Symposium Presentations (First Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2005 164 s. n.

19

15 Shapiro, Paul A. et al. The Holocaust in the Soviet Union. Symposium Presentations (First Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2005 142 s. n.

19

16 Shapiro, Paul A. et al. The Holocaust in Ukraine. New Sources and Perspectives. Conference Presentation (First Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2013 218 s. n.

19

17 Shapiro, Paul A., Martin C. Dean et al. Confiscation of Jewish Property in Europe, 1933‒1945. New Sources and Perspectives. Symposium Proceedings (Second Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2007 (2003) 154 s. n.

19

18 Shapiro, Paul A., Robert M. Ehrenreich et al. Hungary and the Holocaust. Confrontation with the Past. Symposium Proceedings (Third Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2004 (2001) 140 s. n.

19

19 Tec, Nechama Jewish Children: Between Protectors and Murderers (First Printing)   USHMM-CAHS Washington, DC 2005 26 s. n.

19

20 Tec, Nechama Jewish Resistance: Facts, Omissions, and Distorsions (Fourth Printing) Miles Lerman Center for the Study of Jewish Resistance USHMM-CAHS Washington, DC 2007 (1997) 42 s. n.

19

21 Weinberg, Gerhard L. Kristallnacht 1938: As Experienced Then and Understood Now (First Printing) Monna and Otto Weinmann Lecture Series, 13 May 2009 USHMM-CAHS Washington, DC 2009 16 s. n.

19

22

Iggers, Georg G.

Refugee Historians from Nazi Germany: Political Attitudes Towards Democracy

 

USHMM-CAHS

Washington, DC

2006

24

s. n.

19

23

Rosenfeld, Alvin H.

Anne Frank and the Future of Holocaust Memory

 

USHMM-CAHS

Washington, DC

2005

22

s. n.

19

24

Grynberg, Henryk

The Holocaust as a Literary Experience

 

USHMM-CAHS

Washington, DC

2004

17

s. n.

19

25

Bauer, Yehuda

On the Holocaust and Other Genocides

 

USHMM-CAHS

Washington, DC

2006

20

s. n.

18

26 Caron, Vicki The Path to Vichy: Antisemitism in France in the 1930s   USHMM-CAHS Washington, DC 2005 28 s. n. 19
27 Rodrigue, Aron Sephardim and the Holocaust   USHMM-CAHS Washington, DC 2004 24 s. n.  19
28 Shapiro, Paul A.; Rheins, Carl J. Lithuania and the Jews. The Holocaust Chapter Symposium Presentations USHMM-CAHS Washington, DC 2004 48 s. n. 19
29   Teaching about the Holocaust. A Resource Book for Educators   USHMM Washington, DC 2001 122 s. n. 32
30   Resistance during the Holocaust Plus 6 photos and 37 leaflets USHMM Washington, DC s. a. 52 s. n. 32
31   Nazi Persecution of Homosexuals, 1933-1945   USHMM Washington, DC s. a. 12 s. n. 32
32   Handicapped   USHMM Washington, DC s. a. 20 s. n. 32
33   Poles   USHMM Washington, DC s. a. 24 s. n. 32
34   Jehovah's Witnesses   USHMM Washington, DC s. a. 16 s. n. 32
35   Sinti & Roma   USHMM Washington, DC s. a. 20 s. n. 32

Fond Miscellanious - Proprietar / Tulajdonos / Inhaber / Owner / Владелец: Tibori Szabó Zoltán

1

Achim, Viorel‒Iordachi, Constantin

România și Transnistria: problema Holocaustului. Perspective istorice și comparative

 

Editura Curtea Veche

București

2004

376

973-669-100-4

12

2

Ágoston Vilmos

A kisajátított tér. A nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert műveiben

 

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Budapest

2007

398

978-963-87060-8-9

15

3

Ajzensztain, Maurice et. al.

El legado de los salvadores

 

Generaciones de la Shoá

Buenos Aires

2006

32

978-987-22795-0-9

10

4

Akavia, Mirjam

Herbsttage. Das Schicksal eines jüdischen Jungen 1942. Mit einem Geleitwort von Joist Grolle

 

Gütersloher Verlagshaus gerd Mohn

Gütersloch

1983

96

3-579-01081

6

5

Akavia, Mirjam

Herfsdagen

 

Strengholt's Boeken

Naarden

1980

112

90-6010-455-2

6

6

Akavia, Mirjam

Skzmningstid. Översättning an Ingvar Skogsberg

 

Bokförlaget Prisma

Stockholm

1980

143

91-518-1395-5

6

7

Ardeleanu, Andrea‒Laker, Judith et al.

Evreii ieri și azi ‒ Juden Gerstern un Heute

 

Școala „Horea” Cluj-Napoca ‒ „Helmholtz” Gimnasium Dortmund

Cluj-Napoca

s. a.

32

s. n.

32

8

Asociation Israelita de Sobrevivientes de la Persecucion Nazi (Sheerit Hapleitá) en la República Argentina

El antisemitismo polaco. El sionismo sus fuentes ideologicas y influencia sobre la medicina polaca. Po el Profesor Wlodzimierz Wiaziemski

 

Asociation Israelita de Sobrevivientes de la Persecucion Nazi (Sheerit Hapleitá) en la República Argentina

Buenos Aires

s. a.

32

s. n.

6

9

Bernstein Béla

A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók.

 

Tábor-kiadás

Budapest

1939

271

s. n.

15

10

Bibó István

Zsidókérdés Magyarországon 1944 után

 

Kriterion Könyvkiadó

Kolozsvár

2005

186

973-26-0723-8

17

11

Boren, David

A Letter to America

 

University of Oklahoma Press

Norman, OK

2008

126

978-0-8061-4202-9

1

12

Borhi László

Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban. Magyar‒amerikai kapcsolatok 1945‒1989. Források

 

MTA Történettudományi Intézet

Budapest

2009

950+XI

978-963-9627-28-4

10

13

Borsányi György

Októbertől márciusig. Polgári demokrácia Magyarországon, 1918

 

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1988

213

s. n.

1

14

Botoran, Constantin et al.

România și Conferința de pace de la Paris (1918-1920). Triumful principiului naționalităților

 

Editura Dacia

Cluj-Napoca

1983

413

s. n.

13

15

Braham, Randolph L.

Bibliography of the Holocaust in Hungary

 

Columbia University Press

New York

2011

934

978-0-88033-687-1

21

16

Braham, Randolph L.

Román nacionalisták és a Holocaust. Kitalált mentőakciók politikai kiaknázása

 

Múlt és Jövő Kiadó

Budapest

1998

248

963-9197-02-6

17

17

Braham, Randolph L. (szerk.)

Tanulmányok a holokausztról VIII.              

 

Múlt és Jövő Kiadó

Budapest

2017

336

978-615-5480-20-1

21

18

Celan, Paul

Nyelvrács. Paul Celan válogatott versei

Radics Viktória (szerk.)

Ráday Könyvesház

Budapest

2009

123

978-963-87543-8-7

23

19

Cesereanu, Ruxandra

Keresztesasszony

 

Koinónia

Kolozsvár

2007

55

978-973-7605-53-5

1

20

Cherecheș, Alexandru

Drept între popoare. Righteous Among the Nations

 

Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord

Șimleu Silvaniei

s. a.

XIII+23

s. n.

12

21

Cohen, Asher et. al. (eds.)

Institute for Research of the Holocaust Period. The University of Haifa and the Ghetto Fighters' House

Studies on the Holocaust Period, vol. II.

 

Hakibbutz Hameuchad Publishing House

Tel Aviv

1981

XVI+240

s. n.

6

22

Couți, Romeo (coord.)

Alive: Auschwitz - după 70 de ani

 

Libris Editorial

Brașov

2017

284

978-606-8814-40-7

13

23

Császtvay Tünde (szerk.)

Lap a városról. Budapesti negyed

2010. tél, 70. sz.

 

Budapest

2010

433‒739

ISSN:1217-5846

10

24

Deleanu Iulia et al. (eds.)

Calendar Luah 5772. 2011-2012. Supliment al Revistei Realitatea Evreiască

 

Realitatea Evreiască

București

2011

XLVI+186

ISSN: 1223-7736

16

25

Deutsch, Cristina

Mitul evreului ‒ Între lumea veche și lumea nouă ‒ Prozetori evrei contemporani din S. U. A.

 

Editura Kriterion

Cluj-Napoca‒București

2005

285

973-26-0837-4

32

26

Dieckhoff, Alain

Națiune și rațiune de stat. Identitățile naționale în mișcare

 

Editura Curtea Veche

București

2003

253

973-8356-73-3

12

27

Diószegi István

A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája

 

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1987

169

963-09-3121-4

15

28

Dóka Klára et al. (szerk.)

A magyar levéltártörténet kronológiája 1000‒2000

 

Magyar Országos Levéltár

Budapest

2000

379

963-631-109-9

11

29

Dorian, Dorel et al. (eds.)

Calendar Luah 5770. 2009-2010. Supliment al Revistei Realitatea Evreiască

 

Realitatea Evreiască

București

2009

XIX+331

ISSN: 1223-7736

16

30

Ebelová, Ivana et al.

Etnografický Atlas Čech, Moravy a Slezska, V. Židovské Obzvatelstvo v Čechách v letech, 1792-1794

Woitschm Jiři‒Bahenský, František

Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Praha

2007

135

978-80-85010-94-7

9

31

Eidintas, Alfonsas

Žydai, lietuviai ir holokaustat

 

Leidykla Vaga

Vilnius

2002

480

5-415-01640

10

32

Érszegi Géza (szerk.)

Archivum regni, regnum archivi. The Hungarian National Archives

 

Hungarian National Archives Hungarian Pictures

Budapest

2006

80

963-9439-44-4

9

33

Fenyvesi, Charles

Mikor az angyalok túljártak a világ eszén. Akik zsidókat mentettek a háborús Magyarországon

 

Európa Könyvkiadó

Budapest

2001

347

963-07-7003-2

14

34

Filderman, Wilhelm

Memorii & Jurnale. Volumul 1: 1900-1940

Ancel, Jean (editor); Drăgușin, Nicolae (traducere din limba engleză)

Hasefer ‒ Editura Institutului pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

București

2016

588

978-973-630-364-7; 978-606-93581-6-0

18

35

Filipovici, Anca‒Gidó, Attila (eds.)

Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare

 

ISPMN

Cluj-Napoca

2018

279

978-6ö6-8377-56-8

7

36

Firster, Richard‒Levin, Nora (eds.)

The Living Witness. At in the Concentration Camp

 

Museum of American Jewish History

Philadelphia, PA

1978

48

s. n.

11

37

Galik, Gábor‒Matók, Miklós (eds.)

Legislation on Church-State Relations in Hungary

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Budapest

2009

85

978-963-88269-1-6

10

38

Gáspárik Attila

Kovács György 100

 

A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem Kiadója

Marosvásárhely

2010

204

978-973-88712-6-7

17

39

Gehlen, Wilhelm R.‒Gregory, Don A.

Jungvolk. La historia de niño que defendió el Tercer Reich

 

Tempus

Madrid

2009

411

978-84-92567-10-2

10

40

Gerhardt, Uta‒Karlauf, Thomas (eds.)

Cale fără întoarcere. Relatări ale martorilor oculari despre pogromul din noiembrie 1938

 

Editura Hasefer

București

2012

360

978-973-630-261-9

6

41

Gonda László

A zsidóság Magyarországon 1526‒1945

 

Századvég Kiadó

Budapest

1992

389

963-7911-413

1

42

Gosztonyi Péter (szerk.)

Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése, 1945

 

Zrínyi Kiadó

Budapest

1990

126

963-327-099-5

25

43

Green, Gerald

Holocaust

 

Bantam Books

New York

1978

410

0-553-11877-3

6

44

Gulyás Gyula‒Gulyás János

Vannak változások... (Penészlek, 1968‒78). Filmszociográfia

Fekete Ibolya (szerk.)

Balázs Béla Studió '78

Budapest

s. a.

94

s. n.

15

45

Gyurgyík László‒Kiss Tamás

Párhuzamok és különbségek. A második világháboru útáni erdélyi és szlovákiai magyar népességfejlődés összehasonlító elemzése

 

EÖKIK

Budapest

2010

319

987-963-87999-7-5

8

46

Hennyei Gusztáv

Magyarország sorsa Kelet és Nyugat között. Egy volt magyar királyi külügyminiszter visszaemlékezései

 

Európa‒História

Budapest

1992

308

963-07-5469-X

25

47

Horthy Mikós

Emlékirataim

 

Európa‒História

Budapest

1990

420+8 ill.

963-07-5180-1

25

48

Idel, Moshe

Lumi vechi, oglinzi noi

 

Editura Hasefer

București

2012

378

978-973-630-260-2

6

49

Károlyi Mihály

Hit, illúziók nélkül

 

Magvető Könyvkiadó

Budapest

1977

485

963-270-560-2

15

50

Karsai Elek

»Szálasi naplója«. A nyilasmozgalom a II. világháború idején

Szuhay-Havas Ervin

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1978

492

s. n.

22

51

Karski, Jan

Story of a Secret State

 

Houghton Mifflin Company‒The Riverside Press Company

Boston‒Cambridge

1944

391

s. n.

6

52

Kaul, F. K.

Az Eichmann-ügy

 

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1965

306

s. n.

1

53

Keller, Claudia

Sukkat Schalom. Soldaten, Agenten und ein Neuanfang: Wie das Liberale Judentum nach Berlin Zurückkehrte

 

Hentrich & Hentrich Verlag

Berlin

2015

80

978-3-95565-121-3

6

54

Klarsfeld, Serge et al.

La Spoliation dans les Camps de Province

 

La Documentation Française

Paris

2000

229

2-11004558-2

10

55

Klein, Rudolf

The Great Synagogue of Budapest

 

TERC Kft.

Budapest

2008

160

978-963-9535-82-4

9

56

Komoróczy Géza

Meddig él egy nemzet. A nemzeti történet látószöge

 

Kaligramm Könyv- és Lapkiadó

Pozsony / Bratislava

2011

242

978-80-8101-416-1

16

57

Komoróczy Géza

Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe (2000) - A pesti gettó falánál (2015)

Pataki Judit

Ab Ovo Kiadó

Budapest

2016

288

978-615-5640-07-0

27

58

Komoróczy Géza

„Nekem itt zsidónak kell lenni”. Források és dokumentumok (965‒2012). A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez. Szöveggyűjtemény

 

Kaligramm Könyv- és Lapkiadó

Pozsony / Bratislava

2013

1470

978-80-8101-646-2

22

59

Kőbányai János

Scheiber Sándor könyve

 

Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó

New York‒Budapest‒ Jeruzsálem

1994

434

963-85295-0-4

11

60

Kubinszky Judit

Politikai antiszemitizmus Magyarországon, 1875‒1890

 

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1976

273

963-09-0522-1

15

61

Kubinyi Ferenc

„...ketrecbe engem zártak...” Almásy Pál altábornagy, dr. Aranyi Sándor orvos ezredes és Kéri Kálmán volt vezérkari ezredes vallomásai

 

Holnap Kiadó

Budapest

1989

270

s. n.

16

62

Lakatos Géza

Ahogyan én láttam

 

Európa‒História

Budapest

1992

499

963-07-5406-1

25

63

Lazare, Lucien

Dictionnaire des Justes de France (titres décernés de 1962 à 1999)

 

Yad Vashem‒Librairie Arthème Fayard

Jérusalem‒Paris

2003

598

2-213-61435-0

10

64

Levi, Primo

Akik odavesztek és akik megmenekültek

 

Európa Könyvkiadó

Budapest

1990

260

963-07-4935-1

6

65

Ligeti Ernő

A néger hősszerelmes

szerzői dedikációval

Pantheon Kiadása, Tolnai Nyomda

Budapest

s. a.

214

s. n.

32

66

Lipstadt, Deborah E.

The Eichmann Trial

 

Nextbook ‒ Shocken

New York

2011

237

978-0-8052-4260-7

1

67

Liptai Ervin

A magyar tanácsköztársaság

3. jav. kiad.

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1979

406

963-09-1164-7

15

68

Longerich, Peter

Die Wannsee-Konferenz vom Januar 1942: Planung und Beginn des Genozids an den europäischen Juden

Publikationen der Gedenk- und Bildungsstätte Haus de Wannsee-Konferenz

Edition Hentrich

Berlin

1998

67+15 ill.

3-89468-250-7

5

69

Machejek, Andrzej (ed.)

The Poznański Family - Jewish Entrepreneurs from Łódź

 

Muzeum Miasta Łodzi

Łódź

2010

160

978-83-928867-3-0

11

70

Magyari Sándor István

Emlékezés politikai foglyokra és áldozatokra. Emléktáblák és emlékművek Magyarországon

Kiscelli Piroska

Nemzeti Örökség Intézete

Budapest

2017

148

978-615-804413-4

27

71

Major Miklós

Szilágynagyfalu. Fejezetek a község nyolc évszázados múltjából

 

Szilágynagyfalui Református Egyházközség

Szilágynagyfalu

2000

108

s. n.

32

72

Markovits Rodion

Aranyvonat

Filep Tamás Gusztáv (bev.)

Kriterion Könyvkiadó

Kolozsvár

2011

342

978-973-26-0983-5

32

73

Markovits Rodion

Szibériai garnizon. Kollektív riportregény

Szekernyés János (bev.)

Kriterion Könyvkiadó

Kolozsvár

2005

432

973-26-0776-9

32

74

Matthäus, Jürgen et al.

Ausbildungsziel Judenmord. »Weltanschauliche Erziehung« von SS, Polizei und Waffen-SS im Rahmen der »Endlösung«

 

Fischer Taschenbuch Verlag

Frankfurt am Main

2003

219

3-596-150167

9

75

Maudsley, Mary J.

Justice and the Courtroom: Jewish Collaboration in Hungary. The Case of Rabbi Béla Berend

 

The Rosenthal Institute for Holocaust Sudies of the Graduate Center of the City University ofNew York

New York, NY

2017

44

s. n.

25

76

Meier-Ude, Klaus‒Senger, Valentin

Die jüdischen Friedhöfe in Frankfurt

 

Waldemar Kramer Verlag

Frankfurt am Main

1985

99

3-7829-0298-X

6

77

Meitner Tamás

Élhettek volna. Gina ‒ Jarka.

 

Fekete Sas Kiadó

Budapest

2017

314

978-615-5568-37-4

7

78

Mirondan, Al.

Dicționar neconvențional al scriitorilor evrei de limbă română: A, B, C

 

Minimum

Tel Aviv

1986

438

s. n.

18

79

Mirondan, Al.

Dicționar neconvențional al scriitorilor evrei de limbă română: D, E, F

 

Minimum

Tel Aviv

1997

338

s. n.

18

80

Mirondan, Al.

Dicționar neconvențional al scriitorilor evrei de limbă română: G, H, I

 

Minimum

Tel Aviv

2008

263

s. n.

18

81

Moriah, Yaakov

El antisemitismo. Instrumento de la Política Soviética

 

Asociation Israelita de Sobrevivientes de la Persecucion Nazi (Sheerit Hapleitá) en la República Argentina

Buenos Aires

1969

64

s. n. 6

6

82

Morris, Heather

Az auschwitzi tetováló Lale Sokolov igaz története alapján

 

Animus

Budapest

2018

304

978-963-324-567-5

7

83

Nastasă-Kovács, Lucian

Studenți români la École Pratique des hautes Études (Section des Sciences Historiques es Philologiques), 1868-1948

Dâncu, Vasile George (editor)

Editura Eikon ‒ Editura Școala Ardeleană

București ‒ Cluj-Napoca

2016

378

978-606-711-549-9; 978-606-797-081-4

24

84

Neumann György, dr.

A nyilaskereszt árnyékában

 

Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság

Kolozsvár

1945

81

s. n.

25

85

Nóvé Béla

Hivatása: kisebbségmentő. Pásint Ödön pályaképe

 

Kriterion Könyvkiadó

Kolozsvár

2012

244

978-973-26-1067-1

25

86

Nyiszli, Miklós

Im Jenseits der Menschlichkeit. Ein Gerichtsmediziner in Auschwitz

 

Karl Dietz Verlag

Berlin

1992

207

978-3-320-02061-3

6

87

Oișteanu, Andrei

A képzeletbeli zsidó a román (és a kelet-közép-európai) kultúrában. Imagológiai tanulmány

Hadházy Zsuzsa (ford.)

Kriterion Könyvkiadó

Kolozsvár

2005

468

973-26-0800-5

18

88

Ólmosi Zoltán (szerk.)

Humanity in the Balance. Unknown sources from National Archive of Hungary about the Histpry of Holocaust in Hungary.

 

Magyar Nemzeti Levéltár

Budapest

2015

224

978-963-631-233-6

11

89

Orbán Sándor‒Vida István (szerk.)

Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései, 1941-1944

 

Zrínyi Kiadó

Budapest

1990

210

963-327-095-2

25

90

Pavlát, Leo

The Treatment of Jewish Themes in Czech Schools

 

The American Jewish Committee

New York

1998

47

s. n.

9

91

Rabinsky, Leatrice B.‒Danks, Carol (eds.)

The Holocaust: Prejudice Unleashed. Materials and Curriculum Committee of the Ohio Council on Holocaust Education

 

State of Ohio

Kent, OH

1989

s. p.

s. n.

9

92

Raffay Ernő, Takaró Mihály, Vekov Károly (szerk.)

A gróf emigrált, az író otthon maradt. Wass Albert igazsága. Balázs Ildikó és Lukácsi Éva tanulmányával

 

Szabad Tér‒Czegei Wass Foundation

Budapest

2004

256

963-217-477-1

7

93

Refael, Shmuel

Routes of Hell. Greek Jewry in the Holocaust. Testimonies.

in Hebrew

 

 

1988

 

 

10

94

Rissi, Marcello‒Lelli, Fabrizio

Nardò 1943-1947. L'accoglienza ai profunghi ebrei. Con un intervento di Febrizio Lelli

 

Salento Books

Nardò (LE)

2012

37+33 ill.

978-88-97596-23-3

7

95

Roberts, Sarah (ed.)

A Guide to Videos on Prejudice and Stereotyping. Videotape Library Database

 

Holocaust Resource Center and Archives. Wueensborough Community College. The City University of New York

Bayside, NY

1999

24

s. n.

9

96

Rozsnyói Ágnes

A Szálasi-puccs

2. átdolg. kiad.

Kossuth Könyvkiadó

Budapest

1977

105

s. n.

1

97

S. Nagy Katalin

Emlékkavicsok. Holokauszt a magyar képzőművészetben, 1938‒1945

 

Glória Kiadó

Budapest

2006

344

963-9283-99-1

20

98

Sands, Philippe

East West Street. On the Origins of "Genocide" and "Crimes Against Humanity"

 

Vintage Books‒Penguin Random House LLC

New York

2017

431

978-0-525-43372-9

7

99

Sarfatti, Michele

Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938

 

Silvio Zamorani

Torino

1994

199

88-7158-033-8

6

100

Schiff Béla

Régi idők, régi emberek

 

Ny.: Victoria Könyvnyomdai Műintézet

Temesvár

1941

124

s. n.

32

101

Schwantes, Martin

Nationale Mahn-und Gedenkstätte Sachsenhausen

 

Museum des jüdischen Wiederstandkamfes

Berlin

1960

30

s. n.

9

102

Schwantesa, Martina

Narodowe Miejsce Przestrogi I Pamięci w  Sachsenhausen

 

Muzeum žydowskiego ruchu i cierpień Židow

Berlin

1960

30

s. n.

9

103

Šeduvos Žydų Memorialinis Fondas

Lost Shtetl

 

Šeduvos Žydų Memorialinis Fondas

Vilnius

s. a.

16

s. n.

9

104

Sherwin, Byron L

Remember... Do Not Forget. Pillars of Smoke. A Publication in Conjunction with an Exhibition on the Shoah, May 16-August 16, 1971. 24th Year of the State of Israel

Goldman, Martin

Spertus College of Judaica. Maurice Spertus Museum of Judaica

Chicago, Ill.

1971

16

s. n.

9

105

Silbert, Marlene‒Wray, Dylan

The Holocaust Lessons for Humanity

 

New Africa Books

Claremont, S. Africa

2004

67

1-86928-446-1

9

106

Singer, Zoltán

Istoria comunităților evreiești din Dej, Beclean, Târgu Lăpuș, Reteag, Ileanda și împrejurimile acestora

 

Editura Hasefer

București

2017

722

978-973-630-389-0

19

107

Spăriosu, Mihai‒Boari, Vasile (coord.)

Armonie și conflict intercultural în Banat și Transilvania. Perspective coltural-istorice, 1650-1950

 

Institutul European

Iași

2014

581

978-973-611-920-0

7

108

Speer, Albert

Spandau. The Secret Diaries

 

Pocket Books

New York

1977

514

0-671-80843-5

6

109

Stan, Florin C.

România ‒ Israel. Relații bilaterale (1948-1991). Romania ‒ Israel. Bilateral Relations (1948-1991)

 

Editura Argonaut

Cluj-Napoca

2016

537

978-973-109-639-1

18

110

Státní Židovské Museum

Státní Židovské Museum, Praha ‒ Židovské Kulturní Památkz v Praze; Jewish Art Treasures in Prague; Jüdische KunstSchätze in Prag; Monuments et Objects D'Art Artistique Hebeux;

 

Státní Židovské Museum

Praha

s. a.

7+12 ill.

s. n.

2

111

Steinbach, Peter,

Tuchel, Johannes

Exhibition. Resistance to National Socialism

 

Gedenkstätte Deutscher Wiederstand - The German Resistance Memorial Center

Berlin

1990

53

s. n.

9

112

Stern Samu

Emlékirataim. Versenyfutás az idővel! A „zsidótanács” működése a német megszállás és a nyilas uralom idején

 

Babel Kiadó

Budapest

2004

377

963-85973-6-4

1

113

Stern, Ellen Norman

Wo Engel sich versteckten. Das Leben des Elie Wiesel

 

Herder Verlag

Freiburg‒Basel‒Wien

1986

192

3-451-206678-1

6

114

Szekfű Gyula

„Valahol utat vesztettünk”

 

Magvető Könyvkiadó

Budapest

1987

72

963-14-1039-0

15

115

Szenes Sándor

Befejezetlen múlt. Keresztények és zsidók, sorsok. Beszélgetések

2. bővített kiad.

BFI

Budapest

1994

376+32 ill.

963-04-4125-X

1

116

Szilágyi-Gál, Mihály

Hannah Arendt and Friedrich Schiller on Kant's Aesthetics. The Public Character of the Beautiful

 

Peter Lang Edition

New York

2017

166

978-3-631-72020-2

3

117

Tamás, G. M.

Postfascism și anticomunism. Intervenții filosofico-politice

 

Editura Tact

Cluj-Napoca

2014

205

978-606-8437-38-5

13

118

Tarangul, Erast

Amintiri

Vol. îngrijit de Radu Florian Bruja și Lucian Nastasă-Kovács

Editura Eikon ‒ Editura Școala Ardeleană

București ‒ Cluj-Napoca

2016

378

978-606-711-550-5; 978-606-797-082-1

24

119

Tibori Szabó Zoltán

Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után

Sztranyicki Mihály

Koinónia

Kolozsvár

2007

328

978-973-7605-69-6

25

120

Tibori Szabó Zoltán

Zsidlic. A Kolozsvári Zsidó Gimnázium története (1940‒1944). The History of the Jewish High School of Kolozsvár (1940-1944)

 

Mega

Kolozsvár‒Kloysenburg

2012

311

978-606-543-246-8

7

121

Törzsök Erika‒Jakab Attila (szerk.)

Egyházak ‒ Holokauszt. Keresztény egyházak Közép-Kelet-Európa három országában és a holokauszt

 

Civitas Europica Centralis

Budapest

2016

297

978-963-12-5975-9

19

122

Trașcă, Ottmar‒Obiziuc, Stelian (eds.)

Diplomați români în slujba vieții. Constantin I. Karadja și salvarea evreilor români din Europa în timpul celui de-al Treilea Reich (1932-1944). Romanian Diplomats in the Service of Humanity. Constantin I. Karadja and the Salvation of Romanian Jews in Europe During the Third Reich (1932-1944)

 

Editura Argonaut

Cluj-Napoca

2017

CLXII+748=910

978-973-109-6735

18

123

Turcsány Péter (összeáll.)

Wass Albert élete. Töretlen hittel ember és magyar. A sajtó tükrében

 

Kráter Műhely Egyesület

Pomáz

2004

184

963-9472-93-X

7

124

Turcsány Péter (összeáll., előszó)

Wass Albert utóélete. Isten kenyere. A sajtó tükrében. 1998. február‒2004. október

 

Kráter Műhely Egyesület

Pomáz

2004

184432

963-9472-95-6

7

125

Varga-Neubauer Sándor

A kereskedelmi forgalomban levő zsidó témájú kömnyvek jegyzéke

 

Kner Nyomdaipari Múzeum és Könyv Alapítvány

Gyoma

1998

67

963-8183-15-2

6

126

Vas Zoltán

Öfelsége szárnysegéde: Horthy Miklós

 

Széépirodalmi Könyvkiadó

Budapest

1969

631

s. n.

15

127

Virt László

Márton Áron püspök. „Az Úr legigazabb szolgája”

Kovács Gergely (szerk.)

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség‒Editrice Velar

Gyulafehérvár‒Gorle (Bg)

2016

48

978-88-6671-297-8

32

128

Węgrzynek, Hanna

The Treatment of Jewish Themes in Polish Schools

 

The American Jewish Committee

New York

1998

41

s. n.

9

129

Zador, Andrei

Personalități marcante ale evreimii clujene

Pop Iulia (red.)

Editura Mega

Cluj-Napoca

2017

153

978-606-543-811-8

16

130

Žerjavić, Vladimir

Population Losses in Yugoslavia, 1941-1945

 

Hrvatski institut za povijest; Dom i svijet

Zagreb

1997

252

953-6324-06-7

11

131

Zweig, Stefan

Magellan. A Föld első körülhajózása

Horváth Zoltán (ford.)

Rózsavölgyi és Társa

Budapest

s. a.

292

s. n.

7

 

132 Huhák, Heléna & Szécsényi, András A Holokauszt Emlékközpont gyűjteményi katalógusa Huhák Heléna & Szécsényi András A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Budapest 2015 218 978-963-87628-0-1 32
133 Gidó Attila (ed.) 20.000 de nume. Evidența deportaților din Transilvania de Nord rămași în viață   Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale Cluj-Napoca 2020 639 978-606-8377-67-4 32
134 Laszlo Alexandru Cum se inventează un huligan? Mihail Sebastian, ziarist la Cuvîntul   Editura Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" București 2019 259 978-606-94526-1-5 29
135 Dalmat, Dan Bibliographia Hungarica ‒ Judaica   Géniusz Ramat Gan 1991 195 963 7708 00 6 32
136 Novák Attila Ideológia és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per   Nemzeti Emlékezet Bizottsága Budapest 2020 203 978-615-5656-29-3 29
137 Kovács Éva Felemás assyimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között (1918‒1938)   Fórum Kisebbségkutató Intézet
Lilium Aurum Könyvkiadó
Somorja‒Dunaszerdahely 2004 198 80-8062-222-1 29
138 Kornis Ottó Füst   Mentor Könyvek Kiadó‒Minerva Művelődési Egyesület Kiadója Marosvásárhely‒Kolozsvár 2019 300 978-606-8861-37-1 29
139 Frojimovics Kinga, Molnár Judit (szerk.) A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt   Balassi Kiadó‒Yad Vashem Budapest‒Jeruzsálem 2009 524 978-963-506-807-4 32
140 Király Kinga Júlia Az újrakezdés receptjei. Erdélyi zsidó történetek életről, éhségről és reménységről   Mentor Könyvek Kiadó Marosvásárhely 2018 396 978-606-8861-26-5 32
141 Dénes Iván Zoltán (szerk.) Magyar‒zsidó identitásminták   Ráció Kiadó Budapest 2019 268 978-615-5675-26-3 32
142 Dénes Iván Zoltán (szerk.) Magyar‒zsidó identitásminták II. Egyéni és kollektív önmeghatározások   Ráció Kiadó Budapest 2020 352 978-615-5675-44-7 32
143 Féner Tamás, Scheiber Sándor ...és beszéld el fiadnak... Zsidó hagyományok Magyarországon   Corvina Kiadó Budapest 1984 156 963-13-1834-6 32
144 Babeș, Adina, Bărbulescu, Ana Ghid de coduri, simboluri și însemne ale extremei drepte în România   Friedrich-Ebert-Stiftung România București 2017 38 s. n. 32
145 Benedek István Gábor, Vámos György Tépd le a sárga csillagot. Interjúk az 1944-es budapesti zsidó ellenállásról   Pallas Lap- és Könyvkiadó Budapest 1990 240 963-272-320-1 29
146 Cohen, Asher Soá. A zsidó vészkorszak (1933‒1945)   Cserépfalvi Könyvkiadó‒Múlt és Jövő Kiadó Budapest 1994 124 963-8364-38-6 29
147 Markovits Rodion Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák... Sas Péter (szerk., utószó) Noran Kiadó Budapest 2006 139 963-7416-64-1 29
148 Bernstein Béla, dr. 1848 és a magyar zsidók Jókai Mór (előszó) Magyar Zsidó Könyvtár Kiadóvállalata, Schlesinger Józs. Budapest [1906] 84 s. n. 29
149 Pápai Lajos XII. Piusz és a zsidók. David Dalin könyve alapján   Szent István Társulat Budapest 2018 24 978-963-277-736-8 29
150 Molnár Judit Csendőrök, hivatalnokok, zsidók. Válogatott tanulmányok a magyar holokauszt történetéből Szegedi Zsidó Hitközség Évkönyvei 1. Szegedi Zsidó Hitközség Szeged 2000 224 963-482-505-2
ISSN: 1586-782X
29
151 Kovács M. Mária, Yitzhak M. Kashti, Erős Ferenc (szerk.) Zsidóság ‒ identitás ‒ történelem   A T‒Twins kiadása Budapest 1992 196 963-7977-15-5 29
152 Finkielkraut, Alain A képzelt zsidó Gorilovics Tivadar (ford.) Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2001 267 963-9171-58-1 29
153 Duțu, Alesandru (lt. col.), Botoran, Constantin, dr. Al doilea Război Mondial. Situația evreilor din România. Vol. I. (1939-1941), partea întâi Coja, Ion (prefață) Editura Țara Noastră‒Uniunea Vatra Românească București 2003 408 s. n. 29
154 Szita Szabolcs Magyar sorsok Auschwitz-Birkenauban   Noran Libro Budapest 2018 568 978-615-5900-39-6 29
155 Thomas, Gordon XII. Piusz és a zsidók. A Vatikán titkos zsidómentési terve a nái időkben   Lazi Könyvkiadó Szeged 2017 336 978-963-267-332-5 29
156 Szabó Róbert A Kommunista Párt és a zsidóság Magyarországon (1945‒1956) Borsányi György (előszó) Windsor Kiadó Budapest 1995 328 963-85472-1-9 29
157 Csepeli György ...és nem is kell hozzá zsidó. Az antiszemitizmus társadalom-lélektana   Kozmosz Könyvek Budapest 1990 128 963-211-869-3 29
158 s. n. ezt tettük... Sorakozz, jöjj velünk   D. P. B. kiadása h. n.  1946 32 s. n. 29
159 Salamon Ernő Gyönyörű sors. Versek   Tipografia Ernest Révész Târgu-Mureș 1937 64 s. n.  
160 Zangwill A matrác-sír. A palesztinai zarándok Gábor Andor (ford.) Lampel Róbert (Wodianer F. és fia) Budapest 1903 66 s. n. 29
161 Márk, B. A varsói felkelés Román Dezső (ford.) Cartea Rusă (ARLUS) ‒ Az Orosz Könyv Kolozsvár 1946 64 s. n. 29
162 Hermann Imre Az antiszemitizmus lélektana   Bibliotheca Budapest 1945 112 s. n. 29
163 Mózes Elek, Szabó Imre (szerk.) Száz év a kegyelet és jótékonyság szolgálatában. A Cluji Ort. Chevra Kadisa száz éve, 5597‒5697 (1836‒1936)   A Cluji Ort. Chevra Kadisa kiadása ‒ Fraternitas Könyv- és Lapkiadó Rt. (nyomda) Cluj [Kolozsvár] [1936] 140 s. n. 15
164 Miskolczy Ambrus Horn Ede. A magyar‒zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén Scripta Iudaica 1. (Haraszti György, szerk.) Attraktor Máriabesenyő‒Gödöllő 2007 198 978-963-9580-81-7
ISSN: 1788-4128 
29
165 s. n. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" Prospect      2018   s. n. 29
166 Barabás Béla, Albisi, dr. Emlékirataim   Corvin Könyvnyomdai Műintézet, I. Lányi Arad 1929 320 s. n. 7
167 Weinberger Mózes, dr. (szerk.) Antal Márk Emlékkönyv   András László Könyvnyomda   1943 288 + XIV s. n. 7
168 Florian, Alexandru (ed. coord.) Memoria Holocaustului din România în perioada postcomunistă   Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din Romnia „Elie Wiesel" ‒ Editura Curtea Veche București 2018 308 978-606-44-0169-4; 978-606-94526-0-8 7

169

Márton László (szerk.)

Zsidó identitás a holokauszt után. Tanulmányok

 

Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft. ‒ Bibó István Közéleti Társaság

Budapest

[2015]

96

978-963-88980-4-3

7

170 Herman Lipót, Ember Mária Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom   Origo-press Budapest 1988 80 963-7405-06-2 7
171 Karády Viktor Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság történelmi alakváltozásai Magyarországon   Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2001 304 963-9336-36-X
ISSN: 1416-7867
7
172 Tschuy, Theo Becsület és bátorság. Carl Lutz és a budapesti zsidók Wiesenthal, Simon (előszó) Well-PRess Kiadó Miskolc 2002 384 963-86251-9-8 7
173

Komoróczy Géza

Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe (2000). A pesti gettó falánál (2015)

 

Ab Ovo Kiadó

Budapest 2016 288

978-615-5640-07-0

7
174

Braham, Randolph L. (szerk.)

Tanulmányok a holokausztról IX.

 

Múlt és Jövő Kiadó

Budapest 2018 344

978-615-5480-49-2

21
175

Braham, Randolph L. (szerk.)

Tanulmányok a holokausztról X.  

Múlt és Jövő Kiadó

Budapest 2019 292

978-615-5480-59-1

21
176

Braham, Randolph L. (sorozatszerk.)

Tanulmányok a holokausztról XI.

 

Múlt és Jövő Kiadó

Budapest 2021 372

978-615-5480-72-0

21
177

Újlaki-Nagy Réka (szerk.)

Zsidó székelyek. A bözödújfalusi szombatos közösség emlékezete

 

Balassi Kiadó

Budapest

2019

304 + 24 színes fotó

978-963-456-052-4

32
178

Kovács Éva, Vajda Júlia

Mutatkozás. Zsidó Identitás Történetek

 

Múlt és Jövő Kiadó

Budapest 2002 312

963-9171-80-8

7
179

Fenyves Katalin

Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi namzedék önképe

 

Corvina Kiadó

Budapest 2010 300

978-963-13-5922-0

32
180

Eperjessy Géza

Zsidó iparűzők a reformkori szabad királyi városokban.
Különlenyomat a Századok 1983. évi 4. számából

 

 

Akadémiai Nyomda

1983

711-740

s. n. 32
181

Schatteles Tibor

A temesvári zsidóság – történelmi távlatkép

Árokszállásy Zoltán (szerk.)  [A Tom Lantos Intézet, Budapest adománya]

Múlt és Jövő Könyvkiadó

Budapest

2020 404

978-615-5480-65-2

29
182 Szunyogh Szabolcs Magyar menóra. Zsidó emlékhelyek Magyarországon   Noran Libro Budapest 2018 440 978-615-5761-72-1 7
183 Miskolczy Ambrus Cioran hosszú kamaszkora – avagy mi legyen a fasiszta múlttal? Történeti esszé   Gondolat Kiadó Budapest 2014 210 978-963-693-567-2 7
184 Miskolczy Ambrus A Vasgárda (1927–1937). Antiszemitizmus, mitológia, vallás   Gondolat Kiadó Budapest 2015 278 978-963-693-594-8 7
185 Miskolczy Ambrus A Vasgárda II. (1937–1964). Antiszemitizmus, mitológia, vallás   Gondolat Kiadó Budapest 2019 278 978-963-693-936-6 7
186 Iordachi, Constantin A Vasgárda. Karizma, politika és erőszak Romániában, 1927–1941 Dudik Éva Annamária (ford.) L'Harmattan Kiadó Budapest 2017 498 978-963-236-930-3 7
187   Sidur. Avodat Ha-shem   Institut "Maase Rokach" of Belz Hasidism Jerusalim 2005 672 s. n. 24
188   Randolph L. Braham köszöntése 80. születésnapja alkalmából. Celebration of Randolph L. Braham's 80th Birthday     Budapest 2003 [90] s. n. 32
189 Carp, Matatias Cartea Neagră. vol. IV. Transnistria (copie), 2 volume Proveniență: cadou de la Prof. Dr. Sámuel Izsák           32
190 Case, Holly City Between States: The Transylvanian City of Cluj-Kolozsvár-Klausenburg in the Spring of 1942 - Dissertation    Stanford University Stanford 2004 [210]   32
191 Földes Mária A séta. Emlékek Szilágyi N. Sándor (szerk.) Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1974 140 s. n. 32
192 Dub, László Zsinagógán villámhárító? Fordítás román nyelvből Sebestyén Mihály Mentor Könyvek Kiadó Marosvásárhely 2019 200 978-606-8861-36-4 33
193 Bleakley, Fred R. The Auschwitz Protocols. Ceslav Mordowicz and the Race to Save Hungary's Jews   Post Hills Press New York - Nashville 2022 212 978-1-63758-262-6 33
194 Dușa, Ozolin; Cucu, Andrei Comunitatea Evreilor din Iași - The Jewish Community of Iași Primar Mihai Chirica Primăria Municipiului Iași Iași 2021 168 s. n. 31
195 Benjamin, Lya; Weiner-Spirescu, Irina (coord.) Istorii de sertar. Despre evreii din România Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman". Prefață de Adrian Cioflâncă Hasefer București 2021 390 978-973-630-473-6 31
196 Ioanid, Radu Pogromul de la Iași Ediție îngrijită de Elisabeth Ungureanu. Prefață de Alexandru Florian Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel" - Polirom Iași 2021 144 978-606-94526-4-6; 978-973-46-8499-1 33
197 Diós, István (szerk.) Boldog Salkaházi Sára Emlékkönyv   Szent István Társulat - Szociális Testvérek Társasága Budapest 2006 360 963-361-819-3 31
198 Fonóné Sugár Sára (szerk.) A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium Évkönyve a 2000/2001. tanévről, az 5761. zsinagógai évről Ács, Katalin; Fonóné Sugár Sára (összeáll.) BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest 2001 136 s. n. 31
199 Turda, Marius

„Războiul sfânt" al rasei. Eugenia și protecția națiunii în Ungaria, 1900-1919

Prefață de Zsuzsa Bokor. Traducere din limba engleză de Răzvan Pârâianu și Attila Varga Academia Română. Centrul de Studii Transilvane - Fundația Transilvania Leaders - Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2020 342 978-606-038-003-0; 978-606-797-547-5 31
200 Nastasă-Kovács, Lucian Enric Furtună și „Bilanțul unui insucces"   Editura Mega Cluj-Napoca 2020 544 978-606-020-247-9 31
201 Molnár, Judit Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben Fotók: Liebmann Béla Cserépfalvi Kiadó Budapest 1995 224 963-8364-40-8 33
202 Hilberg, Raul Exterminarea evreilor din Europa Vol. I-II. Hasefer București 1997 752+310 973-9235-26-3; 973-9235-27-1 31
203 Adlington, Lucy Divatszalon Auschwitzban. A haláltábor varrónőinek igaz története Fordította Kenyeres Anna HVG Könyvek Budapest 2022 336 978-963-565-179-5 31
204 Kőbányai, János Koronavírus idején. Naplók és nekrológok   Múlt és Jövő Kiadó Budapest 2022 236 978-615-5480-84-3 31
205 Kovács, Szabolcs A nagysármási zsidók meggyilkolása. 1944. szeptember 16-17. Magyarok, románok és zsidók a magyar katonai megszállás időszakában Gellért Ádám (szerk.) Múlt és Jövő Kiadó - Clio Intézet Budapest 2022 318 987-615-5480-83-6 31
206 Jakab, Attila

„Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja". A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938-1942)

  Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Budapest 2021 252 978-615-5132-25-4 31
207 Munkácsi, Ernő Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához Az eredeti szöveget jegyzetekkel ellátta és tanulmányokkal kiegészítette Bohus Kata, Csősz László és Laczó Ferenc Park Könyvkiadó Budapest 2022 448 978-963-355-797-6 33
208 Taieb, Karen Auschwitzból írok nektek. Levelek, sorsok és igaz történetek a haláltáborból Fordította Till Katalin HVG Könyvek Budapest 2022 200 978-963-565-182-5 33
209 Lévai, Jenő A hősök hőse...! (Bajcsy-Zsilinszky Endre, a demokrácia vértanúja)   Müller Károly Könyvkiadóvállalat Budapest 1945 112 s. n. 33
210 Lukács, Mihai Mama Nuclear   Dezarticulat București 2022 114 978-606-95248-7-9 33
211 Ungureanu, Elisabeth Muzeul Pogromului de la Iași - The Iași Pogrom Museum   Muzeul Național al Literaturii Române Iași - Consiliul Județean Iași Iași 2021 16 s. n. 33
212 Klein, Mike From Gherla to Washington. A Life Story on Two Continents Printed by Amazon Italia Logistica S.r.l. Private edition Torrazza Piemonte, Italy 2021 340

9798458162005; LoC: 2021918313

31
213 Ember, Mária A halálvonat artistái és más történelmi interjúk   Origo-press Kiadó Budapest-Dabas 1989 240 963 7405 33-X 33
214 Troncotă, Cristian Istoria serviciilor secrete românești. De la Cuza la Ceaușescu   Editura „Ion Cristoiu" S.A. București 1999 504 973-99233-0-5 31
215 Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics   W. W. Norton & Co. New York-London 2014 562 978-0-393-34927-6 31
216 Bevka, Alexa Emlékszótár Udvari István (szerk.) Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke - Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara Nyíregyháza 2004 180 963-9385-79-4 31
217 Wood, E. Thomas; Jankowski, Stanislaw M. Karski. How One Man Tried to Stop the Holocaust Revised edition, Introduction by Michael Berenbaum Texas Tech University Press - Gihon River Press Lubbock, TX - East Stroudsburg, PA 2014 304 978-0-89672-882-0; 978-0-89672-884-4 34
218 Neumann, Getta Pe urmele Timișoarei evreiești. Mai mult decât un ghid Donație Getta Neumann Editura Brumar Timișoara 2019 244 978-606-726-145-5 33
219 Ember, Mária Véletlenek   Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest 1971 240 s. n. 33
220 Kányádi, Sándor (vál. és ford.) Volt egyszer egy kis zsidó. Erdélyi jiddis népköltészet Illusztrálta Jánosi Andrea Koinónia Kolozsvár 2010 144 978-973-165-035-7 31
221 Lévai, Jenő Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka   Magyar Téka Budapest 1948 312 s. n. 31
222 Kacer, Kathy Shanghai Escape Cole, Kathryn (ed.) Second Story Press Toronto 2013 250 978-1-927583-10-4 31
223 Krompecher Előjegyzési naptár 1944. évre     Budapest 1943 s. n.  s. n. 32
224 Bradham, Randolph "To the Last Man." The Battle for Normandy's Cotentin Peninsula and Brittany   Frontline Books Barnsley, SY 2012 184 978-1-84832-665-1 34
225 Bărbulescu, Ana; Cazan, Marius (eds.) Vă implor, Domnule Mareșal! Petiții și documente cu și despre evreii deportați în Transnistria (1941-1944) Prefață de Alexandru Florian Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" - Polirom
 
București-Iași 2021 288 978-606-94526-3; 978-973-46-8680-3 34
226 Cazan, Marius; Boboc, Daniel-Valeriu (eds.) Semnez și răspund în fața legii! Declarații și mărturii ale supraviețuitorilor Pogromului de la Iași în anchetele judiciare postbelice (1944-1948) Prefață de Alexandru Florian Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" - Polirom București-Iași 2021 286 978-60694526-6-0; 978-973-46-8741-1 34
227 Bárd, Károly Számonkérés a holokausztért. Tettesek, áldozatok, bírák Borus Judit (szerk.) Múlt és Jövő Budapest 2022 270 978-615-5480-82-9 34
228 Poliakov, Léon Harvest of Hate. The Nazi Program for the Destruction of the Jews of Europe Foreword by Reinhold Niebuhr Holocaust Library New York 1986 350 0-89604-006-2 33
229 Kovács, András Vallomás a székely szombatosok perében   Magvető Könyvkiadó Budapest 1983 442 963-271-891-7 33
230 Zăicescu, Leonard Cu trenul expres spre moarte. Din mărturiile unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași Ediție îngrijită de Elisabeth Ungureanu. Cuvânt-înainte de Alexandru Florian. Ediția a II-a adăugită Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" - Polirom București-Iași 2022 288 978-606-94526-7-7; 978-973-46-9033-6 33
231 Lustig, Oliver / az egykori 112398-as számú Häftling Lágerszótár Fordította Szűcs Olga Dacia Könyvkiadó Kolozsvár-Napoca 1984 240 s. n. 33
232 Bernadac, Christian 186 de trepte. Mauthausen Traducere din limba franceză de Paul B. Marian Editura Politică București 1983 304 s. n. 31
233 Lengyel, Olga Cuptoarele lui Hitler Traducere din spaniolă de Mariana Popilean Editura Dacia Cluj-Napoca 1986 232 s. n. 31
234 Lengyel, Olga Cuptoarele morții. Mărturia unei supraviețuitoare de la Auschwitz Traducere din limba engleză de Anca Irina Ionescu. Prefață de Radu Ioanid Corint Istorie București 2022 272 978-606-088-060-8 31
235 Knopfler, Clara I Am Still Here. My Mother's Voice   AuthorHouse Bloomington, IN-Milton Keynes, UK 2007 278 978-1-4259-9113-5 30
236 Faur, Antonio V. Contribuția diplomatului Mihai Marina la salvarea de la moarte a unor evrei din Ungaria și Transilvania de Nord (1944) Baumgarten, Simina (red.) Editura Mega Cluj-Napoca 2019 196 978-606-020-110-6 30
237 Mustață, Constantin Blesteme și lumini   Editura Anotimp Oradea 2002 256 973-8102-11-1 34
238 Gerő, András; Varga, László; Vince Mátyás (eds.) Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2000-ben. Anti-Semitic Discourse in Hungary in 2000   B'nai B'rith Első Budapesti Közösség - B'nai B'rith Budapest Lodge Budapest 2001 232 963-00-7650-0 34
239 Komlós, Aladár Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a Holocaustig, I-II. kötet

I. A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században

II. Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba

Múlt és Jövő Kiadó Budapest 1997 324+396

963-85697-0-0; 963-85697-1-9; 963-85697-2-7

 

34
240 Grauenfels, Adrian (ed.) Israel la 70 de ani. Mai 2018   Editura SAGA - AZOCLR Israel 2018 116 s. n. 20
241 Del Calzo, Nick The Triumphant Spirit. Portraits and Stories of Holocaust Survivors. Their Messages of Hope and Compassion Foreword by Jan Karski. Edited by Linda J. Raper. Introduction by Thomas Keneally Del Calzo & Associates, Inc. Denver, CO. 1997 172 0-9655260-0-3 I
242 Braham, Randolph L. The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account, I-II. Vol. Foreword by Frederic Gorog Pro Arte for the World Federation of Hungarian Jews New York 1963 972 s. n. 20
243 Rosen, Robert N. The Jewish Confederates Gift of Sewell Gelberd University of South Carolina Columbia, SC. 2000 518 1-57003-363-3 32
Fond The Azrieli Foundation (The Azrieli Series of Holocaust Survivor Memoirs, Canada) ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование
1 Salcudean, Martha In Search of Light   The Azrieli Foundation Toronto 2019 186 9781988065540 30
2 Shtibel, Rachel & Adam  The Violin & A Child's Testimony   The Azrieli Foundation Toronto 2015 245 978-1-897470-05-3 30
3 Mezei, Leslie, Magda, Klari, & Annie A Tapestry of Survival   The Azrieli Foundation Toronto 2019 151 978-1-988065-52-6 30
4 Sermer, Zuzana Survival Kit   The Azrieli Foundation Toronto 2012 155 978-1-897470-32-9 30
5 Jockel, Helena We Sang in Hushed Voices   The Azrieli Foundation Toronto 2014 95 978-1-897470-43-5 30
6 Voticky, Anka Knocking on Every Door   The Azrieli Foundation Toronto 2010 161 978-1-897470-20-6 30
7 Vertes, Leslie Alone in the Storm   The Azrieli Foundation Toronto 2015 151 978-1-897470-88-6 30
8 Applebaum, Molly Burried Words: The Diary of Molly Applebaum   The Azrieli Foundation Toronto 2017 145 978-1-988065-12-0 30
9 Goldenberg, Myrna et al. Before All Memory is Lost: Women's Voices from the Holocaust  Myrna Goldenberg The Azrieli Foundation Toronto 2017 590 978-1-988065-11-3 30
10 Mason, Michael A Name Unbroken   The Azrieli Foundation Toronto 2015 157 978-1-897470-56-5 30
11

Tannenzapf, William & Krakauer, Renate

Memories from the Abyss: But I Had a Happy Childhood

  The Azrieli Foundation Toronto 2009 153 978-1-897470-06-0 30
12 Andai, Ferenc In the Hour of Fate and Danger Marietta Morry & Lynda Muir (translated from Hungarian) The Azrieli Foundation Toronto 2020 241 9781988065564 30
13

Abrams, Judy & Felsenburg Marx, Eva

Tenuous Threads

One of the Lucky Ones

  The Azrieli Foundation Toronto 2012 185 978-1-897470-28-2 30
14 The Azrieli Foundation The Azrieli Foundation's Holocaust Survivor Memoirs Program Educators' Catalogue 2021   The Azrieli Foundation Toronto 2021 160 s. n. 30
15 Foster, Ellen & Salsberg, Kitty Never Far Apart   The Azrieli Foundation Toronto 2015 169 978-1-897470-87-9 30
16 Stern, George Vanished Boyhood   The Azrieli Foundation Toronto 2013 143 978-1-897470-34-3 30
17 Laczó, Ferenc et al. Confronting Devastation: Memoirs of Holocaust Survivors from Hungary  Laczó Ferenc The Azrieli Foundation Toronto 2019 455 978-1-988065-68-7 30
18 Réti, Andy & Grossman (Szalai) Ibolya Stronger Together   The Azrieli Foundation Toronto 2018 253 978-1-988065-02-1 30
19 Garfield, Susan Too Many Goodbyes: The Diaries of Susan Garfield   The Azrieli Foundation Toronto 2019 205 978-1-988065-55-7 30
20 Carmelly (Steigman), Felicia Across the Rivers of Memory   The Azrieli Foundation Toronto 2015 155 978-1-897470-54-1 30
21 Benyovits (Zvi), Tibor Unsung Heroes   The Azrieli Foundation Toronto 2018 159 978-1-988065-32-8 30
22 Tomasov, Joseph From Loss to Liberation   The Azrieli Foundation Toronto 2017 181 978-1-988065-26-7 30
23 Weissenberg Cohen, Judy A Cry in Unison: Sistering for Survival   The Azrieli Foundation Toronto 2020 187 9781988065700 30
24 Rubinstein, Judith Dignity Endures   The Azrieli Foundation Toronto 2018 151 978-1-988065-25-0 30
25 Meisels, Leslie Suddenly the Shadow Fell   The Azrieli Foundation Toronto 2014 133 978-1-897470-42-8 30
26

Shainblum, Eva & Fischer Spiro, Zsuzsanna

The Last Time

In Fragile Moments

  The Azrieli Foundation Toronto 2016 133 978-1-988065-03-0 30
27 Meisels, Leslie Suddenly the Shadow Fell  

The Azrieli Foundation

Toronto 2015 133 978-1-897470-42-8 30
28 Carmelly (Steigman), Felicia Across the Rivers of Memory   The Azrieli Foundation Toronto 2015 159 978-1-89747-54-1 30
29 Jockel, Helena We Sang in Hushed Voices   The Azrieli Foundation Toronto 2014 95 978-1-897470-43-5 30
30 The Azrieli Foundation The Azrieli Foundation's  Holocaust Survivor Memoirs Program Educators' Cataloque 2018-2019   The Azrieli Foundation Toronto 2018 142 s. n. 30
31 Molnár Hegedűs, Anna As the Liliacs Bloomed Translated from Hungarian by Marietta Morry and Lynda Muir The Azrieli Foundation Toronto 2014 220 978-1-897470-48-0 30
 Fond Ambassador Sergey Minasyan ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование
1 Deriglazova, Larisa; Minasyan Sergey Nagorno-Karabakh: The Paradoxes of Strenght and Weakness in an Asymmetric Conflict

Alexander Iskandaryan (science editor)

Richard Giragosian (en. science editor)

Nina Iskandaryan (language editor)

Caucasus Institute Research Papers, #3 Yerevan 2011 104 987-99941-2-536-4 33
2 Minasyan, Sergey

Nagorno-Karabakh After Two Decades of Conflict: Is Prolongation of the Status Quo Inevitable?

Alexander Iskandaryan (science editor

Richard Giragosian (en. science editor)

Nina Iskandaryan (language editor)

Caucasus Institute Research Papers, #2 Yerevan 2010 67 978-99941-2-512-8 33
3

Iskandaryan, Alexander; Mikaelian, Hrant;

Minasyan Sergey

Was, Business & Politics Nina Iskandaryan Caucasus Institute Yerevan 2016 144 978-9939-1-0464-5 33
4 Walker, J.Christopher Armenia: A Very Brief History, Second Edition Rouben Galichian ”MIA” pablishers Yerevan 2014 55  978-5-9986-0176-7 33
5  Minassian, Gaidz Visul spulberat al armenilor – 1915 Elena Bulai (traducere din franceză) Humanitas București 2017 371 978-973-50-5551-6 33
6 Against Xenophobia and Violence, NGO

Brief History of Artasankh (Nagorno-Karabakh)

  ”MIA” pablishers Yerevan 2013 24 978-5-9986-0141-5 33
7 s.n. International Conference in the Light of The UN Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide, Yerevan, 2010 Aram Harutyunyan Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Yerevan 2011 227 978-9939-51-354-6 33
8 Avakian, Shahen Nargono-Karabagh Legal Aspects Fourth Edition   TIGRAN METS Publishing House Yerevan 2013 102 978-999411-0-537-3 33
9 Galichian, Rouben

The Invention of History: Azerbaijan, Armenia and the Showcasing of Imagination, Second Edition

 

Printinfo Art Books &

Gomitas Institute

Yerevan 2010 124 978-1-903656-88-4 33
10 Galichian, Rouben A Glance into the History of Armenia through Cartographic Records   Bennett & Bloom London 2015 80 978-1-908755-26-1 33
 Fond Prof. Dr. Shafir Michael ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование
1 Trunk, Isaiah

Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe Under Nazi Occupation

Jacob Robinson (introduction)

STEIN AND DAY/Publishers/Scarborough House

New York 1977 664 0-8128-2170-X 33
2 Tismăneanu, Vladimir; Morjé Howard, Marc; Sil, Rudra (editori) Ordinea mondială după leninism Viorel Zaicu (traducere din engleză) Curtea Veche Publishing București 2009 412 978-973-669-757-9 33
3 Aly, Götz

Hitler's  Beneficiaries:  Plunder, Racial War, and The Nazi Welfare State

Jefferson Chase (translator) Metropolitan Books/ Henry Holt and Company New York 2008 431 978-0-8050-8726-0 33
4 Basenbaum, Ron Explaining Hitler   HarperPerennial New York 1999 445 0-06-095339-X 33
5 Améry, Jean

At the Mind's Limits:  Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its Realities

Sidney Rosenfeld & Stella P. Rosenfeld (translators) Indiana University Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum Bloomington 1980 111 978-0-253-211730-6 33
6 Ryback W., Timothy

Hitler's Private Library: The books that shaped his life

  Alfred A. Knopf New York 2008 278 978-1-4000-4204-3 33
7 Institutul de Investigare A Crimelor Comunisumului și Memoria Exilului Românesc

Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia și regimul unui dictator

Ștefan Bosomitu, Mihai Burcea (coordonatori) POLIROM București 2012 421 978-973-46-3188-9 33
8 Tarangul, Erast Amintiri Vasile George Dâncu Eikon București 2016 201 978-606-711-550-5 33
9 Nastasă-Kovács, Lucian

Studenți români la École Pratique des Hautes  Études (Section des Sciences Historiques et Philologiques) 1868-1948

Vasile George Dâncu Eikon București 2016 378 978-606-711-549-9 33
Fond David Gur ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование
1 Benshalom, Rafi We Struggled for Life: The Hungarian Zionist Youth Resistance During the Nazi Era Ora Cummings and Riva Rubin (translators from Hebrew) Gefen Publishing House Jerusalem 2001 216 965-229-235-4 29
2 Grossman, Alexander Nur das Gewissen: Carl Lutz und seine Budapester Aktion Geschichte und Porträt   Im Waldgut Hamburg 1986 284 3-7294-0026-6 29
3 Grossman, Alexander Első a lelkiismeret. Carl Lutz és az ő budapesti akcióinak történelmi képe Tandori Dezső (ford.) C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó Budapest 2003 350 963-9114-70-7 29
4 Gur, David Brothers for Resistance and Rescue: The Underground Zionist Youth Movement in Hungary during World War II.

Eli Netzer (ed.);  Pamela Segev & Avri Fischer (transl.)

Gefen Publishing House Jerusalem 2004 270 965-229-386-5 29
5 Győri György Meneküléseim. Hosszú levél unokáimnak   C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó Budapest 2001 290 963-9114-42-1 29
6 Netzer, Eli Nagyobbak a sorsuknál Ács Gábor (ford.) Belvárosi Könyvkiadó Budapest 1998 200 963-9114-09-X 29
7 Ronén, Ávihu Harc az életért. Cionista ellenállás Budapesten – 1944 Kadar Zalman (ford.) Belvárosi Könyvkiadó Budapest 1998 360 963-9114-02-2 29
8

Akavia, Miriam / מרים עקביא

בית בונים באהבה : סיפור משפחה בחרוזים / Bayit bonim be-ahavah

    Kibbutz Dalia, Israel 2001 44 9657014557 29
9

Glants, Aleksander / אלכסנדר גלנץ

המאבק בכבלי השבי / Ha-Ma'avak be-khavle ha-shevi 

  Defus Eshel Tel Aviv 1965 (1966) 412 s. n. 29
10 Eliav, Mordechai (ed.) / כינס וערך מרדכי אליאב אני מאמין : עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה / Ani ma'amin: 'eduyot 'al hayehem u-motam shel ansche emunah bi-yeme ha-sho'ah   Mosad Ha-Rav Kuk Yerushalayim 1968 (1969) 272 s. n. 29
11 Korczak, Rozka; Kovner, Abba (ed.) Yalkut Moreshet - 57. Periodical - May 1994 Gift of The Society for the Research of the Zionist Youth Movement in Hungary, Ramat-Gan Mordehai Anilevich Study and Research Center Moreshet 1994 416 s. n. 31
12 Rozen, Jona Answering summons         207 965-7014-86-7 31
13 Guard, On Ephraim 'Efra' Agmon (Teichman)         200 978-965-518-073-2 31
Fond Carl Lutz Alapítvány, Budapest / Szedő Miklós ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Alpan, Mose A viharban Peer, Gideon (ford.) Makkabi Budapest 2004 290 963-7088-00-8 29
2 Balas, Edit Szárnyaló madár Kulcsár István, Kulcsár Valéria (ford.) Aura Kiadó [Budapest] 2014 176 978-963-7913-48-8 29
3 Botos János, Kovács Tamás (szerk.) Visszatérés – újrakezdés. Tudományos emlékülés, 2006. november 23.   Holocaust Domunmentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Budapest 2007 80 978-963-06-1913-4 29
4 Magosh M. György Vadfa   Múlt és Jövő Könyvek Budapest 1994 260 963-04-4271-X 29
5 Gur, Dávid Együtt az ár ellen. Ellenállás-mentés – a cionista ifjúsági mozgalmak Magyarországon, 1944 javított és bővített kiadás  Pesti Kalligram Kft. Budapest 2015 252 978-965-92030-0-0 29
6 Salamon Mihály Keresztény voltam Európában. Pesti riportregény a nyilas időkből, 1944–1945 Vámos György (átdolg., szerk.) Napvilág Kiadó Budapest 2016 312 978-963-338-342-1 29
7 Szita Szabolcs Együttélés, üldöztetés, népirtás. A cigányság a Kárpát-medencében a második világháború idején (1939–1945)   Nyílt Társadalom Intézet Budapest 2010 62 978-963-88678-1-0 29
8 Szita Szabolcs Weiss Arthur és a budapesti Vadász utcai Üvegház 1944–1945-ben. A Weiss Arthur emléktábla 2002. október 15-i visszaállítására   Holocaust Domunmentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Budapest 2002 24 s. n. 29
9 Tschuy, Theo Becsület és bátorság. Carl Lutz és a budapesti zsidók Wiesenthal, Simon (előszó) Well-PRess Kiadó Kft. Miskolc 2002 384 963-86251-9-8 29
10 Vámos, György Carl Lutz (1895–1975). Swiss Diplomat in Budapest, 1944. A Righteous among the Nations Matos, Lilla; Avvakumovits, Katica (transl.) Infolio éditions & Édition de Penthes Pregny-Genève 2012 126 978-2-88474-671-7 29
11 Vámos, György Carl Lutz (1895–1975). Schweitzer Diplomat in Budapest, 1944. Ein Gerechter unter den Völkern Hirschi, Agnes (transl.) Infolio éditions & Édition de Penthes Pregny-Genève 2012 132 978-2-88474-670-0 29
12 Vámos, György Carl Lutz (1895–1975). Diplomate suisse à Budapest en 1944. Un Juste parmi les Nations Konrád, Miklós (transl.) Infolio éditions & Édition de Penthes Pregny-Genève 2012 136 978-2-88474-669-4 29
13 Vámos György Carl Lutz (1895–1975). A Világ Igaza. Svájci diplomata Budapeste 1944-ben   Infolio éditions & Édition de Penthes Pregny-Genève 2012 118 978-2-88474-672-4 29
14 Vámos György (szerk.) Üvegsziget. Carl Lutz és a budapesti cionisták mentőakciói 1944-ben   Makkabi Kiadó Budapest 2008 452 978-963-7088-29-2 32
15 Vámos, György 1944. Glasshouse. Memorial Room   Carl Lutz Foundation Budapest s. a. 66 s. n. 32
16 Vámos, György 1944. Glasshaus. Gedenkzimmer   Carl Lutz-Stiftung Budapest s. a. 68 s. n. 32
17 Vámos, György 1944. Maison de verre. Musée mémorial   Fondation Carl Lutz Budapest s. a. 68 s. n. 32
18 Vámos György 1944. Üvegház. Emlékszoba   Carl Lutz Alapítvány Budapest s. a. 68 s. n. 32
19 N. Kósa Judit A régi budapesti zsidónegyed Rácz Julianna (képszerk.) Corvina Kiadó Budapest s. a. [32] 963-13-5422-9 29
Fond Prof. Dr. Gyarmati György, Budapest ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Dombi Gábor, Szilágyi Erzsébet

Ők voltak a jövő. Magyar zsidük által 1937–1952 között alapított kibucok. 

They were the future. Kibbutzim between 1937-1ö52 established by Hungarian Jews

Kelenhegyi Andor (ford.) Infopoly Alapítvány Budapest s. a.  28 s. n. 29
Fond Kiss Marianne, Budapest ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Kiss Marianne Készíts nekem szállást   Balassi Kiadó Budapest 2003 172 963-506-544-2 32
Fond Dr. Gaal György, Cluj/Kolozsvár ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Bácsfainé Dr Hévizi Józsa PhD Embermentés a Vészkorszakban Magyarországon   Kráter Műhely Egyesület–Erdélyi Szövetség Pomáz 2019 172 978-963-298-225-0; 978-963-89333-3-1

32

Fond Prof. Dr. Ossi Horowitz, Cluj ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Horowitz, Bernhard, Horowitz Laura, Pomeranz Edith Stimmen der Nacht. Gedichte aus der Deportation in Transnistrien 1941-1944 Corbea-Hoisie, Andrei (Vorworte); Wiehn, Erhard Roy (herausg.) Hartunk-Gorre Verlag Konstanz 2000 84+12 3-89649-546-1 32
Fond Prof. Dr. Ing. Vasile Filip Soporan, Cluj ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Soporan, Vasile Filip Restituiri ale identităților industriale: Buletinul de studii Industria Sârmei   Pro Ecologic Concept Cluj-Napoca 2014 134 978-606-93783-3-5 32
Fond Dr. Lya Benjamin, București ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Kuller, Harry Presa evreiască din România   Tritonic București 2004 232 + 24 (illustr.) 973-733-008-0 32
Fond Prof. Dr. Kallós Miklós (Cluj/Kolozsvár/Klausenburg) ‒ donația lui / adománya / Spende von / donation of / Пожертвование Kallós György  
1 Newman, Yacov; Sivan, Gavriel Judaism A-Z. Lexicon of Terms and Concepts Tomaschoff, Avner (ed.) Department of Torah Education and Culture in the Diaspora of the World Zionist Organization Jerusalem 1980 346   33
2 Mihelfy Pál (szerk.) Zsidlic. A Nagyváradi "Dr. Kecskeméti Lipót" Zsidó Líceum véndiákjainak emlékfüzete

Ing. Braun István, a szervező bizottság irányítója, et al.

  Nir Ecion, Izrael 1991 102   33
3 Schön Dezső et al. (szerk.) A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve Fux Pál (borítólapot tervezte) Nagyváradról Elszármazottak Egyesülete Izraelben Tel-Aviv 1981 (5741) 448   20
Fond Anna Maria Nyaradi-Daube ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Eisenberg, Josy Une histoire des Juifs   Culture, Art, Loisirs (C. A. L.) Paris 1970 512 978-2-253-01384-6 33
2 Soljenițîn, Alexandr Arhipelagul Gulag, 1918/1956, Încercare de investigație literară, I-III. Traducere și note: Nicolae Iliescu, Ion Covaci Editura Univers București 2008 544+560+528 978-160-257-144-0; 978-160-257-143-3; 978-160-257-145-7 33
3 Hilsenrath, Edgar Fuck America. Les aveux de Bronsky Traduit de l'allemand par Jörg Stickan Attila - Points Paris 2009 288 978-2-7578-1802-2 33
4 Hilsenrath, Edgar Le nazi et le barbier Traduit de  l'allemand par Jörg Stickan et Sacha Zilberfarb Attila - Points Paris 2010 506 978-2-7578-2853-3 33
5 Sands, Philippe The Ratline. Love, Lies and Justice on the Trail of a Nazi Fugitive   Weidenfeld & Nicolson London 2020 412 978-1-4746-0814-5 33
6 Mendelsohn, Daniel The Lost. A Search for Six of Six Million Photographs by Matt Mendelsohn HarperCollins Publishers New York 2006 514 978-0-06-054297-9 33
7 Lanzmann, Claude Shoah Préface de Simone de Beauvoir Édition Fayard Paris 1985 228 978-2-213-010612-7 33
Fond Székely-Ghiță Andrea-Julika, Kolozsvár ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Székely, Sara Surica, fiica Evei Traducere din limba maghiară de Andrea-Julika Székely-Ghiță Hasefer București 2008 243 978-973-630-169-8 33
2 Székely, Sara Szurika, Éva lánya - Surica, fiica Evei În limba ebraică Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca 2022 182 987-606-797-873-5 30
Fond George Eisen ‒ donație / adomány / Spende / donation / Пожертвование  
1 Dawidowicz, Lucy The War Against the Jews 1933-1945   Holt, Rinehart and Winston New York 1975 460 0-03-013661-x 34
2 Evans, Richard J. The Third Reich at War   The Penguin Press New York 2009 926 978-1-59420-206-3 34
3 Burleigh, Michael The Third Reich. A New History   Hill and Wang New York 2000 965 0-8090-9325-1 34
4 Kershaw, Ian Hitler 1936-45: Nemesis   W. W. Norton & Co. New York-London 2000 1115 0-393-04994-9 34
5 Brendon, Piers The Dark Valley. A Panorama of the 1930s   Alfred A. Knopf New York 2000 796 0-375-40881-9 34