us ro de hu

Források

INTÉZetÜNK FŐ FORRÁSAI A KÖNYVTÁR, illetve AZ EREDETI, a MIKROFILM-, illetve a DIGITÁLIS ARCHIVumi GYŰJTEMÉNYEinK. A FORRÁSOK FŐMENÜBŐL EZEn GYŰJTEMÉNYEK RÉSZLETES LEÍRÁSA KÖZVETLENül elérHETŐ.

 

Köszönetnyilvánítás támogatóinknak

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a levéltári gyűjteményünk és a könyvtári állományunk fejlesztéséhez, gazdagításához és ismertté tételéhez az évek során hozzájárultak. Hálásak vagyunk mindenekelőtt az Egyesült Államok washingtoni Holokauszt Emlékmúzeuma (USHMM) vezetőinek, elsősorban Paul Shapirónak, az USHMM kutatóközpontja egykori vezetőjének és a múzeum jelenlegi nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatójának, Radu Ioanidnak, az USHMM kutatóközpontja volt archívumi programigazgatójának, Vadim Altskannak, az USHMM kutatóközpontja jelenlegi archívumi programigazgatójának, továbbá az USHMM könyvtára munkatársainak, akik digitális és mikrofilm-archívumunk, illetve könyvtárunk lelkes támogatóiként a gyűjteményeink létrehozásában és fejlesztésében igen fontos részt vállaltak.

Szintén hálával tartozunk a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem vezetőinek, Daniel David rektornak és Călin Emilian Hințeának, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar dékánjának és a kari tanácsának, akik az intézetünk létrehozását és fejlesztését folyamatosan támogatták.

Kegyelettel adózunk Randolph L. Braham kitűntetett érdemes professzor emlékének, a New York-i City University Rosenthal Holokausztkutató Intézete néhai igazgatójának, a magyar holokauszt világhírű tudósának, akik az intézetünk létrehozásának és fejlesztésének egyik leglelkesebb támogatója és tudományos tanácsunk nagy tiszteletnek örvendő tagja volt.

Ugyanakkor köszönetünket fejezzük ki azoknak az intézményeknek és magánszemélyeknek, akik könyv-, fotó-, film- és dokumentumadományaikkal az intézetünk gyűjteményeit kiegészítették, fejlesztették, és akik állományainkat sok esetben ma már nagyon nehezen fellelhető kiadványokkal és ritka eredeti dokumentumokkal gazdagították.

Az említett intézmények sorába tartoznak az Egyesült Államok, illetve Örményország bukaresti nagykövetségei és nagykövetei, a Romániai Holokausztot Tanulmányozó „Elie Wiesel” Intézet, a kanadai Azrieli Foundation, a budapesti Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont, a Carl Lutz Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár, továbbá a szintén budapesti Múlt és Jövő Kiadó.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a magánszemélyeknek, akik segítsége nélkül gyűjteményeink ma sokkal szegényebbek lennének: Baracs Dénes (Budapest), dr. Benjamin Lya (Bukarest), Berczeller Imre (New York), dr. Cseke Péter (Kolozsvár), Farkas Gábor (Portland), Tatjana Fischer (Aachen), dr. Gaal György (Kolozsvár), Gáll Éva (Kolozsvár), Ghițáné Székely Andrea Julika (Kolozsvár), David Gur (Jeruzsálem), dr. Horowitz Ossi (Kolozsvár), dr. Izsák András és dr. Izsák György (Haifa), Kiss Marianne (Budapest), dr. Lőwy Dániel, Mauthner Gabriella (New York), Mureșanné dr. Kertész Judit (Kolozsvár), Németh Júlia (Kolozsvár), Nussbaum László (Kolozsvár), Puskás Attila (Sepsiszentgyörgy), dr. Michael Shafir (Kolozsvár), dr. Vasile Filip Soporan (Kolozsvár) és Szedő Miklós (Budapest).

Hála és köszönet illeti azon munkatársainkat is, akik önzetlenül segédkeztek a gyűjteményeink rendezésében, leltározásában és az intézet honlapjának létrehozásában, fordításában és tartalmainak feltöltésében: Anka Pál, Andreea Daniela Dodoși, Melania Leșe, dr. Mihai Lisei, dr. Cosmin Marian, Nagyi Enikő-Orsolya, Pete Csaba (Dexign Kft.) és Tibori Szabó Margit.

 

Gyűjteménygyarapítási felhívásunk

Intézetünk küldetési nyilatkozata értelmében feladatunk azonosítani, összegyűjteni, katalogizálni, kutatni, digitalizálni, közzétenni, illetve az oktatási és kutatói munkában felhasználni mindazokat a holokauszttal és más genocídiumokkal kapcsolatos anyagokat és dokumentumokat, amelyek megőrzését ránk bízták.

Sok lakásban, padlásokon, pincékben maradtak fent ilyen ládákba, dobozokba családi iratok közé rejtett dokumentumok, amelyeket akár eredeti formában, akár másolatban örömmel átveszünk, rendezünk és megőrzünk.

Olyan magánszemélyekre számítunk, akiknek a birtokában ilyen dokumentumok, fényképek vagy tárgyak vannak, és akik elődeik szenvedéseinek és emlékezetének az intézményes megőrzését fontosnak tekintik.

Ide tartoznak az észak-erdélyi, a magyarországi, a romániai és az ukrajnai vészkorszak idejéből származó, a II. világháború előtti, alatti és utáni faji, etnikai, illetve politikai üldözés iratai és fényképei, a zsidóellenes törvények és rendeletek, a munkaszolgálat, a gettó, a deportálás, a kényszermunka emlékei, de ugyanakkor a felszabadulást, a hazatérést, illetve az irathamisítást és az embermentést dokumentáló forrásértékű dokumentumok, levelek, naplók, feljegyzések, engedélyek, igazolványok, igazolások, fotók, filmek és más emlékek. Gyűjtjük ugyanakkor a romák második világháborús üldöztetésének bizonyítékait és dokumentumait is.

Szintén várunk és köszönettel fogadunk olyan iratokat, leveleket és más típusú dokumentumokat, amelyek az örmény genocídium, illetve a volt Jugoszlávia területén történt népirtással állnak kapcsolatban, ezeket dokumentálják.