us ro de hu

Consiliul director

Conform statutului nostru, Institutul pentru Studii de Holocaust și Genocid este condus și administrat de un consiliu director; acesta decide asupra bugetului anual al veniturilor și cheltuielilor, aprobă programele educaționale, proiectele de cercetare, problemele legate de personalul institutului și supraveghează utilizarea întregului patrimoniu (bibliotecă, arhive și colecții) deținut de institut.


TiboriSzaboZoltan.jpg
Zoltán TIBORI SZABÓ
PhD, Profesor universitar ‒ director institut
Articole

Zoltán Tibori Szabó este profesor universitar ...

Lucian Nastasa Kovacs.jpg
Lucian NASTASĂ-KOVÁCS
PhD, Profesor universitar ‒ director programe educaționale și de cercetare
Articole

Lucian Nastasă-Kovács este cercetător științific ...

GidoAttila.jpg
Attila GIDÓ
PhD, Cercetător științific ‒ director colecții arhivistice
Articole

Attila Gidó are un doctorat în studii iudaice d...