us ro de hu

Definiții

Definiții de lucru elaborate de IHRA

Problemele care intră sub incidența mandatului IHRA sunt complexe și reprezintă provocări comune care nu se opresc la frontierele naționale. Pentru a aborda cu suficientă măsură problemele legate de Holocaust și genocidul romilor, este necesară cooperarea internațională între experți, societatea civilă și guverne. Definițiile de lucru, instrumente educaționale practice importante care contribuie la creșterea gradului de conștientizare a problemelor cheie legate de Holocaust și genocidul romilor, facilitează și ghidează această activitate în IHRA.

Procesul de elaborare din spatele definițiilor de lucru ale IHRA permite ca expertiza a 34 de țări membre să fie accesibilă factorilor de decizie politică. Procesul începe cu experții IHRA care elaborează definiția de lucru, prin consultare cu membrii societății civile. Acest proces durează ani și este de obicei condus de unul dintre grupurile de lucru sau comitetele IHRA. De exemplu, definiția de lucru IHRA a negării și denaturării Holocaustului a fost elaborată de experții din Comisia pentru antisemitism și negarea Holocaustului.

Pe parcursul acestui proces, experții își informează șefii de delegație cu privire la progresele înregistrate. Textele sunt apoi prezentate șefilor de delegație ale țărilor membre IHRA pentru aprobare, de obicei cu ocazia uneia dintre sesiunile plenare bianuale ale IHRA, unde pot fi aduse modificări finale ulterioare. Deciziile IHRA nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și sunt luate prin consens.

Definițiile de lucru servesc ca instrumente educaționale practice. Ele pot fi utilizate pentru a sensibiliza indivizii, organizațiile și factorii de decizie politică la probleme precum negarea și denaturarea Holocaustului, antisemitismul și discriminarea romilor. Ele contribuie la creșterea gradului de conștientizare a modului în care aceste probleme se pot manifesta, ținând cont de contextul general. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că zone largi ale societății sunt incluse în discuțiile cu privire la modul de abordare a acestor probleme persistente.

 

             adrian-cioflanca-facebook.jpg

 

Definițiile de lucru ale IHRA sunt disponibile în mai multe limbi. Faceți clic pe fiecare document individual pentru a vedea în ce limbi este disponibilă resursa. În timp ce IHRA încearcă să asigure acuratețea tuturor traducerilor, în cazul unor discrepanțe, traducerea în limba engleză are prioritate. 

·       Definiția de lucru a meterialelor legate de Holocaust (2012)  

·       Definiția de lucru a negării și distorsionării Holocaustului (2013)  

·       Definiția de lucru a antisemitismului (2016)  

·       Definiția de lucru a antițigănismului/discriminării romilor (2020)