us ro de hu

Programe educaționale

În conformitate cu declarația de angajament și principiile de bază ale misiunii sale, programele educaționale ale institutului nostru se concentrează asupra următoarelor teme:

 • 1. Istoria Holocaustului și abordarea sa istoriografică, 

  2. Negarea Holocaustului după cel de-al doilea război mondial, inclusiv în perioada post-comunistă, 

  3. Studii ale diferitelor aspecte specifice ale Holocaustului, 

  4. Studii de genocid, incluzând următoarele: 

  • a) studii de caz și studii comparative de genocid (de exemplu, genocidul armean, genocidul din Rwanda, genocidul din Timor ‒ asemănări și diferențe cu Holocaustul); 

  • b) genociduri și crime împotriva umanității; 

  • c) genocid și „curățire etnică” (fosta Iugoslavie); 

  • d) negarea genocidurilor; 

  • e) urmărirea penală a autorilor genocidurilor (tribunalele de la Nürnberg, tribunalele penale internaționale pentru fosta Iugoslavie și Rwanda); 

  • f) urmărirea penală la nivel local; 

  • g) aspecte ale prevenirii genocidului. 

 • 5. Studii de martirologie competitivă și memorie competitivă.